ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА "ГРАФІЧНИЙ ДИЗАЙН"

Галузь знань 02 Культура і мистецтво

Спеціальність 022 Дизайн

Перший ступінь вищої освіти «Бакалавр»

(термін навчання за освітньо-професійною програмою 3 роки 10 місяців, кваліфікація – графічний дизайнер)

Освітньо-професійна програма «Графічний дизайн» спрямована на створення і впровадження креативних ідей для рішення сучасних викликів у сфері візуальної комунікації. Графічний дизайн є міждисциплінарною галуззю дизайну, його практика передбачає творчість, інновації та латеральне мислення за допомогою ручних або цифрових інструментів, де зазвичай використовують шрифт і графіку для візуального спілкування. Тому обов’язковою умовою успішного навчання студентів за цією програмою є поєднання цифрових технологій з сучасними художніми практиками. Серед методів, які застосовуються викладачами кафедри — вивчення історії графічного дизайну, аналіз сучасних та історичних об’єктів графічного дизайну, участь у майстер-класах видатних українських та закордонних дизайнерів. Крім того, наші студенти постійно приймають участь у творчих заходах та наукових проєктах, виставках та конкурсах міжнародного рівня.

Подальше навчання відбувається за програмою магістерського рівня «Дизайн візуальних комунікацій», яка спрямована на пошук, аналіз та застосування щирокого спектру інновацій при поєднанні графічного та мультимедійного дизайну. З метою підготовки висококваліфікованого спеціаліста, програма розрахована на розвинення та координацію стратегічних компетентностей, пропонуючи інноваційні рішення, пов'язані зі складним візуально-комунікаційним проєктомПрезентація освітньо-професійної програми «Графічний дизайн» (.pdf)

ОСНОВНІ ДОКУМЕНТИ

СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ за спеціальністю 022 «Дизайн», перший рівень вищої освіти(.pdf)

ОПП "Графічний дизайн" першого рівня вищої освіти за спеціальністю 022 Дизайн галузі знань 02 Культура і мистецтво, 2020 р.(.pdf)

ОПП "Графічний дизайн" першого рівня вищої освіти за спеціальністю 022 Дизайн галузі знань 02 Культура і мистецтво, 2022 р.(.pdf)

Навчальний план з ОПП "Графічний дизайн", денна форма навчання, 2020 р.(.pdf)

Навчальний план з ОПП "Графічний дизайн", заочна форма навчання, 2020 р.(.pdf)

Навчальний план з ОПП "Графічний дизайн", денна форма навчання, 2022 р.(.pdf)

Навчальний план з ОПП "Графічний дизайн", заочна форма навчання, 2022 р.(.pdf)

ВІДОМОСТІ про самооцінювання освітньої програми "Графічний дизайн"(.pdf)

Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG)(.pdf)

Стратегія розвитку спеціальності «Дизайн»(.pdf)

ПРОЄКТ ОПП ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

Рекомендації та побажання надсилати до 10.02.2022 за адресою: ksada.gd@gmail.com

ПРОЄКТ ОСВІТНЬО–ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ГРАФІЧНИЙ ДИЗАЙН» першого рівня вищої освіти спеціальність 022 Дизайн галузі знань 02 Культура і мистецтво(.pdf)

ВІДГУКИ СТЕЙКХОЛДЕРІВ

Рецензія Грицького Д.(.pdf)

Рецензія Климовського К.(.pdf)

Рецензія Моргунової О.(.pdf)

Рецензія Северіної О.(.pdf)

РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ

ЗВІТ результати комплексного оцінювання якості освітнього процесу здобувачами першого (бакалаврат) рівня вищої освіти факультету дизайну галузі знань 02 Культура і мистецтво спеціальності 022 Дизайн Освітньо-професійна програма Графічний дизайн освітня кваліфікація – графічний дизайнер 2023/2024 н. р.(.pdf)

Рейтинг здобувачів вищої освіти факультету дизайну на отримання академічної стипендії у весняному семестрі 2023-2024 н.р.(.pdf)

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

ПЛАН ЗАХОДІВ кафедри «Графічний Дизайн» ОПП ГД з популяризації академічної доброчесності у 2023-2024 навчальному році(.pdf)

ЕКЗЕМЕНАЦІЙНІ ПЕРЕГЛЯДИ ОПП "ГД"

Перегляд "Графічний дизайн" 2022-2023, 2 семестр(.pdf)

Перегляд "Графічний дизайн" 2023-2024, 1 семестр(.pdf)

СИЛАБУСИ

Основні

1 курс

МЕТОДИКА ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ДИЗАЙНІ, 1 курс, 1 семестр (.pdf)

УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ, 1 курс, 1 семестр (.pdf)

Академічний рисунок, 1 курс, 1-2 семестри (.pdf)

АКАДЕМІЧНИЙ ЖИВОПИС, 1 курс, 1-2 семестри (.pdf)

КОЛЬОРОЗНАВСТВО, 1 курс, 1 семестр (.pdf)

ОСНОВИ КОМПОЗИЦІЇ І ПРОЕКТНОЇ ГРАФІКИ, 1 курс, 1 семестр (.pdf)

ОСНОВИ ФОРМОУТВОРЕННЯ, 1 курс, 1-2 семестри (.pdf)

ФІЛОСОФІЯ, 1 курс, 2 семестр (.pdf)

ОСНОВИ КОМПОЗИЦІЇ І ПРОЕКТНОЇ ГРАФІКИ, 1 курс, 2 семестр (.pdf)

РОБОТА В ГРАФІЧНИХ МАТЕРІАЛАХ, 1 курс, 1-2 семестри (.pdf)

КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ, 1 курс, 2 семестр (.pdf)

ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОГО МИСТЕЦТВА, 1 курс, 2 семестр (.pdf)

2 курс

Академічний рисунок, 2 курс, 3-4 семестри (.pdf)

АКАДЕМІЧНИЙ ЖИВОПИС, 2 курс, 3-4 семестри (.pdf)

ПРОЄКТУВАННЯ, 2 курс, 3 семестр (.pdf)

ШРИФТ, 2 курс, 3 семестр (.pdf)

ПРОЄКТУВАННЯ, 2 курс, 4 семестр (.pdf)

МАКЕТУВАННЯ І МОДЕЛЮВАННЯ УПАКОВКИ, 2 курс, 4 семестр (.pdf)

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА, 2 курс, 4 семестри (.pdf)

ШРИФТ, 2 курс, 4 семестр (.pdf)

3 курс

ОСНОВИ АНІМАЦІЇ, 3 курс, 5 семестр (.pdf)

ПРОЄКТУВАННЯ, 3 курс, 5 семестр (.pdf)

ШРИФТ, 3 курс, 5 семестр (.pdf)

МАКЕТУВАННЯ І МОДЕЛЮВАННЯ УПАКОВКИ, 3 курс, 5 семестр (.pdf)

СИНТЕЗ МИСТЕЦТВ, 3 курс, 5-6 семестри (.pdf)

ПРОЄКТУВАННЯ, 3 курс, 6 семестр (.pdf)

ТИПОГРАФІКА, 3 курс, 6 семестр (.pdf)

МАКЕТУВАННЯ І МОДЕЛЮВАННЯ УПАКОВКИ, 3 курс, 6 семестр (.pdf)

ІСТОРІЯ ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ, 3 курс, 5-6 семестри (.pdf)

ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА, 3 курс, 6 семестр (.pdf)

4 курс

Норми оформлення та процедура захисту кваліфікаційної роботи на здобуття СВО “Бакалавр“ ОПП “Графічний дизайн“(.pdf)

ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ОРГАНІЗАЦІЇ БІЗНЕСУ, 4 курс, 8 семестр (.pdf)

ПРАВОЗНАВСТВО, 4 курс, 8 семестр (.pdf)

ТИПОГРАФІКА, 4 курс, 7 семестр (.pdf)

ІСТОРІЯ ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ, 4 курс, 7-8 семестри (.pdf)

ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ, 4 курс, 7 семестр (.pdf)

ДИЗАЙН ІНТЕРФЕЙСІВ, 4 курс, 7 семестр (.pdf)

ПРОЄКТУВАННЯ КОМПЛЕКСНИХ ОБ’ЄКТІВ, 4 курс, 7-8 семестри (.pdf)

КІНЕТИЧНА ТИПОГРАФІКА, 4 курс, 8 семестр (.pdf)

ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА, 4 курс, 8 семестр (.pdf)

ІНОЗЕМНА МОВА (АНГЛІЙСЬКА), 4 курс, 7-8 семестри (.pdf)

Рекламний копірайтинг і спічрайтинг, 4 курс, 8 семестр (.pdf)

Вибіркові

КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН кафедри Графічний дизайн ХДАДМ 2023-2024(.pdf)

ПРАКТИКА ОПП "ГД"

Виробнича

Звіт з виробничої практики Жинкіна А.(.pdf)

Звіт з виробничої практики Жинкіна А. 2 модуль(.pdf)

ЩОДЕННИК виробничої практики Жинкіна А.Д.(.pdf)

Переддипломна

ЗВІТ про виконання програми переддипломної практики Капустіної А.В.(.pdf)

ЩОДЕННИК Переддипломна практика Капустіна А.В.(.pdf)

Кваліфікаційна робота Капустіної А.В.(.pdf)

ДОГОВОРИ ПРО СПІВПРАЦЮ

Договір про співпрацю з Косівським інститутом прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ(.pdf)

Угода про співпрацю з Київською державною акдемією декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. Бойчука М. (.pdf)

Договір про співпрацю з Київським національним університетом культури і мистецтв(.pdf)

Договір про співпрацю з ОКЗ "Харківський художній музей"(.pdf)

Угода про співпрацю з ДВНЗ "Харківський коледж текстилю та дизайну"(.pdf)

Договір про співпрацю з Закарпатською академією мистецтв(.pdf)

Договір про співпрацю з Hаціональна академія образотворчого мистецтва і архітектури(.pdf)

Угода про співпрацю з Львівською національною академією мистецтв(.pdf)

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА ОПП "ГД"

Кваліфікаційна робота Єфремової К.Є.(.pdf)

Кваліфікаційна робота Капустіної А.В.(.pdf)

Кваліфікаційна робота Манукян К.(.pdf)

Кваліфікаційна робота Ястребова К.(.pdf)

НАУКОВО-ТВОРЧІ ЗДОБУТКИ ОПП "ГД"

Науково-творчі здобутки ОПП «Графічний дизайн»(.pdf)

РЕЄСТРАЦІЯ СВІДОЦТВ АВТОРСЬКОГО ПРАВА: ВИКЛАДАЧІ ОПП ГРАФІЧНИЙ ДИЗАЙН(.pdf)

ЗОВНІШНЯ СПІВПРАЦЯ

Заходи зовнішньої співпраці ОПП «Графічний дизайн»(.pdf)

Мобільність ОПП «Графічний дизайн» 2023 р.(.pdf)