КАФЕДРА
УКРАЇНОЗНАВСТВА

ДРОЗДОВА
Ірина Петрівна

Завідувач кафедри
доктор педагогічних наук,
професор, дійсний член (академік)
Української Академії Акмеологічних Наук.





У грудні 2008 року з метою формування високого рівня національної свідомості, а також удосконалення підготовки дизайнерських мистецьких кадрів, дослідження актуальних проблем української історії, культури, мови, традиційного і сучасного образотворчого мистецтва і дизайну було створено кафедру українознавства. Викладачі мають науковий ступінь кандидата наук та наукове звання доцента. Завідувачами кафедри і її фундаторами були доценти Золотухіна Н.А., Мархайчук Н.В. З 2017 р. кафедру очолює доктор педагогічних наук, професор Дроздова І.П.

Адреса: 2-й корпус ХДАДМ, вул. Мистецтв, 8, ауд. 303.
E-mail: ukrakafedra@gmail.com
Телефон: +38 (057) 720-23-59

ПЕРСПЕКТИВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

З 2017 р. на кафедрі відкрита перша в Україні нова спеціальність «Кураторство та галерейна діяльність» спеціальність 021 «Аудіо-візуальне мистецтво та виробництво», галузь знань 02 «Культура і мистецтво» (див. Абітурієнту)

Після закінчення бакалаврату випускники кафедри українознавства можуть працювати в таких сферах діяльності:

фахівець із кураторської, галерейної діяльності та арт-критики (розробка концепції, відбір художнього матеріалу, підготовка експозиції, здійснення мистецтвознавчого супроводу українською та англійською мовами;
організація і проведення художніх заходів, робота з мас-медіа тощо;
випускник також може працювати на посаді викладача курсу історії образотворчого мистецтв;
можуть продовжувати навчання за програмами підготовки магістрів за суміжними гуманітарними спеціальностями


ЧОМУ МИ НАВЧАЄМО

Історія мистецтва: українське мистецтво;
Історія української культури;
Історія українського мистецтва;
Історія світової та вітчизняної літератури;
Історія української літератури;
Українська мова за професійним спрямуванням;
Українська (російська) мова як іноземна (для іноземних студентів усіх курсів та спеціальностей; здобувачів аспірантури;
Управління науковими проєктами;
Теорія і практика наукового редагування.