МАГІСТРАТУРА: РОЗКЛАД ТВОРЧИХ КОНКУРСІВ
ТА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ 2020

РОЗКЛАД ВСТУПУ НА ПІДСТАВІ ДВОХ СЕРТИФІКАТІВ ТА ТВОРЧОГО КОНКУРСУ
за освітнім ступенем «Бакалавр» у 2020 році (денна та заочна ф. н.)
(.PDF)

ПРОГРАМА творчих конкурсів та вступних випробувань для вступу на навчання за освітніми програмами всіх спеціальностей СВО «Бакалавр», «Магістр» у Харківській державній академії дизайну і мистецтв (денна та заочна форми навчання) на 2020 рік (.PDF)

АСПІРАНТУРА

Програма фахового вступного випробування для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) магістра (спеціаліста), для здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії, зі спеціальності: 022 «Дизайн»
ІСТОРІЯ І ТЕОРІЯ ДИЗАЙНУ (.doc)


Програма фахового вступного випробування для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) магістра (спеціаліста), для здобуття освітньо-наукового рівня доктора філософії, зі спеціальності:023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА, ДЕКОРАТИВНОГО МИСТЕЦТВА І РЕСТАВРАЦІЇ (.doc)


Програма фахового вступного випробування для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) магістра (спеціаліста), для здобуття освітньо-наукового рівня доктора філософії, зі спеціальності: 022 «Дизайн», 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»
ФІЛОСОФІЯ (.doc)


Програма фахового вступного випробування для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) магістра (спеціаліста), до вступного іспиту в аспірантуру з іноземна мова як нефахової дисципліни для здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 022 Дизайн, 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
ІНОЗЕМНА МОВА(.doc)