СТРАТЕГІЯ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ
вищої мистецької освіти
та популяризації англійської мови
в Харківській державній академії дизайну і мистецтв

Завантажити документ у форматі (.doc)

Згідно з пріоритетами для реформування системи вищої освіти України процес інтернаціоналізації вищих навчальних закладів посідає чільне місце, оскільки володіння англійською мовою в межах Болонського процесу є базовим життєвим умінням фахівця ХХІ століття. У контексті сучасних потреб ринку праці мистецької галузі, використання англійської мови як головної світової мови наукового спілкування, а також із метою підвищення якості вищої мистецької освіти та престижу навчального закладу на міжнародному рівні Харківська державна академія дизайну і мистецтв затверджує стратегію інтернаціоналізації, яка передбачає:

На навчально-методичному рівні:

1. Збільшення обсягів викладання фахових дисциплін англійською з метою підвищення якості української вищої дизайн-освіти;
2. Забезпечення підтримки викладання фахових дисциплін англійською мовою;
3. Збільшення кількості магістерських програм із англійською мовою викладання;
4. Популяризування студентської мобільності;
5. Встановлення цілі отримання студентами низки програм подвійного диплому;
6. Складання підручника з англійської мови професійного спілкування із використанням сучасних підходів (вимога закріплена у чинному процесі атестації);
7. Складання англомовних підручників за фаховими дисциплінами;
8. Склдання та видання україно-англійських термінологічний словників у межах кожної з програм, що існують в академії;
9. Забезпечення викладачам англійської мови можливості відвідувати міжнародні курси та семінари для професійного розвитку.

На науково - дослідницькому рівні:

1. Надання підтримки у сфері підвищення рівня володіння англійською мовою для викладачів фахових дисциплін академії, а саме розробка та запровадження курсу з англійської мови для викладачів-предметників та дослідників (організація курсів англійської мови для професійного розвитку викладачів);
2. Проведення міжнародних конференцій з робочими англійською та українською мовами;
3. Проведення щорічних наукових англомовних конкурсів та олімпіад з англійської мови.
4. Систематичне проведення англомовних круглих столів, семінарів тощо;
5. Утрадиційнення складання розширеної англомовної анотації до дипломних робіт на усіх рівнях освіти;
6. Сприяння підвищенню кількості англомовних публікацій у наукових виданнях (науково метричних баз Scopus, Web of  Science, Copernicus), на веб-сайті академії та інформаційних панелях.

На рівні організації міжнародної діяльності:

1.  Сприяння збільшенню кількості міжнародних проектів;
2. Сприяння міжнародному стажуванню академічного складу академії;
3. Підвищення рівню супроводу іноземних студентів;
4. Діяльність щодо приваблення іноземних студентів;
5. Створення мовного центру на базі академії щодо підготовки та складання міжнародного іспиту з англійської мови;
6. Налагодження партнерства у галузі міжнародних досліджень і викладання, виставкової діяльності;
7. Забезпечення англомовного супроводу виставкової діяльності студентів та викладачів;
8. Пріоритетним напрямом наукових досліджень викладачів кафедри педагогіки та іноземної філології академії повинні стати теми, пов’язані із їх викладацькою діяльністю, а ні суто лінгвістичними проблемами;
9. Заохочення науково-викладацького складу академії до участі в міжнародних науково-дослідних проектах, програмах міжнародного обміну, грантових проектах та плідної співпраці.

На адміністративному рівні

1. Заохочення викладачів, які викладають дисципліни англійською мовою та мають Сертифікати володіння англійською мовою на рівні В2 згідно Загальноєвропейським рекомендаціям з мовної освіти (знижене навчальне навантаження, преміювання, надання фінансової допомоги щодо покращення рівня володіння англійською мовою);
2. Підтримка інфраструктурних ініціатив: розташування англомовних вказівників у приміщеннях академії; створення майданчиків використання англійської мови (створення центрів міжнародного обміну культури і мистецтва);
3. Сприяння проведенню захисту дипломних проектів англійською мовою з позначкою про це в документі про освіту; 4. Забезпечення он-лайн доступу до англомовних наукових джерел;
5. Додержування рекомендацій команди МОН України та Британської Ради щодо кількості контактних годин (до 200 годин) при створенні нових Навчальних планів (введення курсу англійської мови для професійної діяльності на четвертому курсі бакалавріату);
6. Створення можливості для спілкування з носіями мови в межах різних заходів;
7. Залучення іноземних викладачів та науковців для проведення майстер-класів, лекцій та наукових круглих столів;
8. Сприяння співпраці між викладачами фахових кафедр і викладачами іноземної мови професійного спрямування (перекладацька практика, сумісна підготовка робіт на науково-мистецькі конкурси, участь у майстер-класах, організації виставок, участь у міжнародних заходах).