!

ПРОРЕКТОР З НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ

Стратегічна мета розвитку Академії – формування інтелектуальної та високодуховної творчої еліти суспільства в сфері дизайну і мистецтв, а також утримання лідерських позицій мистецької та наукової школи Академії у сфері теорії та історії мистецтв, дизайну та практичної діяльності митців. З метою забезпечення гідного іміджу Академії у світовому та національному освітніх просторах наукова робота професора та провідного доцента є домінуючою.

Академія реалізує свою мету шляхом досягнення таких стратегічних завдань:
- дослідження шляхів та методів покращення якості вищої мистецької освіти,
- створення системи обміну досвідом у галузі вищої мистецької освіти українських та зарубіжних учених (проведення наукових семінарів, конференцій, майстер-класів, виконання спільних мистецьких проектів);
- поширення результатів наукових досліджень Академії з проблем дизайну, мистецтва та мистецької освіти;
- організація участі Академії у формуванні та виконанні загальнодержавних, галузевих, регіональних, міжвузівських та міжнародних науково-технічних програм і проектів.
- організація наукової роботи студентів, а саме: залучення до виконання наукових та творчих проектів різного рівня, участь у наукових конференціях, форумах, конкурсах, олімпіадах та проблемних групах.