СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА ІЗ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЙ

У Харківській державній академії дизайну і мистецтв з 2002 по 2019 рік діяла спеціалізована вчена рада К 64.109.01.

Каденцію спеціалізованої вченої ради відкрито на підставі наказу Міністерства освіти і науки України № 820 від 11.07.2016 та рішення Атестаційної колегії МОН України від 1.07.2016 р. з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю:

17.00.07 – дизайн (паспорт спеціальності).

Персональний склад спеціалізованої вченої ради К 64.109.01 Харківської державної академії дизайну і мистецтв:

Голова спеціалізованої вченої ради Даниленко Віктор Якович, доктор мистецтвознавства, професор, ректор Харківської державної академії дизайну і мистецтв, член-кореспондент Національної академії мистецтв України;
Заступник голови спеціалізованої вченої ради Соколюк Людмила Данилівна, доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри теорії та історії мистецтва Харківської державної академії дизайну і мистецтв;
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Котляр Євген Олександрович, кандидат мистецтвознавства, доцент, професор кафедри монументального живопису Харківської державної академії дизайну і мистецтв.

Члени спецради:

Бойчук Олександр Васильович, кандидат мистецтвознавства, професор, професор кафедри дизайну Харківської державної академії дизайну і мистецтв;
Бондаренко Ірина Володимирівна, кандидат архітектури, доцент, доцент кафедри дизайну інтер'єру Харківської державної академії дизайну і мистецтв;
Гончар Олена Валентинівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та іноземної філології Харківської державної академії дизайну і мистецтв;
Дроздова Ірина Петрівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри українознавства Харківської державної академії дизайну і мистецтв;
Кравець Володимир Йосипович, доктор архітектури, професор, завідувач кафедри образотворчого та декоративного мистецтва Харківського національного університету будівництва і архітектури;
Мироненко Віктор Павлович, доктор архітектури, професор, декан архітектурного факультету, завідувач кафедри дизайну архітектурного середовища Харківського національного університету будівництва і архітектури;
Опалєв Михайло Леонідович, кандидат мистецтвознавства, доцент, завідувач кафедри мультимедійного дизайну Харківської державної академії дизайну і мистецтв;
Рибалко Світлана Борисівна, доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри мистецтвознавства, літературознавства та мовознавства Харківської державної академії культури;
Сбітнєва Надія Федорівна, кандидат мистецтвознавства, професор, декан факультету дизайну Харківської державної академії дизайну і мистецтв;
Сергеєва Наталія Вікторівна, кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри дизайну Черкаського державного технологічного університету;
Туманов Ігор Миколайович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри дизайну інтер'єру Харківської державної академії дизайну і мистецтв;
Яремчук Олена Миколаївна, кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри рисунку та живопису Київського національного університету будівництва і архітектури.

Термін повноважень спеціалізованої вченої ради К 64.109.01 від 11.07 2016 р. до 11.07.2019 р.

Захищені дисертації за часи роботи спеціалізованої вченої ради К 64.109.01 ХДАДМ.