r

АСПІРАНТУРА

МАТЕРІАЛИ ДО ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

РОЗКЛАД СЕСІЇ (у дистанційній формі) 4 семестру для 2 курсу
ОНП Дизайн та ОНП Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
(.pdf)

РОЗКЛАД СЕСІЇ (у дистанційній формі) 1 семестру для 1 курсу
ОНП Дизайн та ОНП Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
(.docx)

Матеріали до контрольних завдань сесії 1 семестру для 1 курсу ОНП Дизайн та ОНП Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація:

АКТУАЛЬАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В СФЕРІ МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА (.docx)
УПРАВЛІННЯ НАУКОВИМИ ПРОЕКТАМИ (.docx)На базі Харківської державної академії дизайну і мистецтв працює постійнодіюча аспірантура (очна (денна та вечірня) та заочна форми) (Наказ МОН України № 443 від 21.04.2016).
Підготовка аспірантів здійснюється як на контрактній основі, так і за державним замовленням за спеціальностями:

- 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація ОНП Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (на цей час не є акредитованою);
- 022 Дизайн ОНП Дизайн (на цей час не є акредитованою).

Ліцензійний обсяг (Наказ МОН України №443 від 21.04.2016) становить:
- 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація – 10 осіб;
- 022 Дизайн ОНП Дизайн – 10 осіб.

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА (.pdf) спеціальність: 022 Дизайн
ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА (.pdf) спеціальність: 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Вступ до аспірантури у 2021 році здійснюється на конкурсній основі відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році, затверджених наказами Міністерства освіти і науки України від 15.10.2020 №1274 (зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 грудня 2020 року за № 1225/35508), а також затверджено Вченою радою Харківської державної академії дизайну і мистецтв (протокол засідання № 5 від 27 листопада 2020 р.,що введено в дію наказом № 41-ОП від 27 листопада 2020 р.), Правил прийому для здобуття вищої освіти у аспірантурі з підготовки фахівців ступеня доктора філософії в ХДАДМ у 2021 році (затверджених Вченою радою Харківської державної академії дизайну і мистецтв (протокол засідання № 5 від 27 листопада 2020 р., що введено в дію наказом № 41-ОП від 27 листопада 2020 р.).

Термін навчання в аспірантурі чотири роки.

Підготовка в аспірантурі передбачає виконання особою відповідної освітньо-наукової програми за певною спеціальністю та проведення власного наукового дослідження. Невід’ємною складовою освітньо-наукової програми аспірантури є підготовка та публікація наукових статей.
Підготовка в аспірантурі завершується захистом наукових досягнень аспіранта у спеціалізованій вченій раді.

Прийом документів до аспірантури ХДАДМ відбудеться з 12 по 24 липня 2021 р.

Вступні іспити проходитимуть у період з 1 по 11 вересня 2021 р.


Зарахування на бюджетну форму навчання - до 15 вересня 2021 р.

Для вступу до аспірантури подаються наступні документи::
- копія документа, що засвідчує особу;
- для чоловіків копія приписного свідоцтва або військовий квиток;
- копії дипломів бакалавра та магістра із додатками;
- особовий листок з обліку кадрів;
- реферат наближений до теми майбутнього дослідження (20-25 сторінок) або ксерокопії наукових публікацій.
До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають вищу освіту й кваліфікацію спеціаліста або магістра.
Рішення про допуск до складання вступних іспитів до аспірантури виноситься приймальною комісією за результатами наявності всіх необхідних документів.
Вступники до аспірантури складають наступні вступні іспити:
- зі спеціальності;
- іноземної мови;
- філософії.

Станом на 01.01.2021 в аспірантурі ХДАДМ навчається 50 осіб.

Програми фахового вступного випробування 2020:

ІСТОРІЯ І ТЕОРІЯ ДИЗАЙНУ (.pdf)
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА, ДЕКОРАТИВНОГО МИСТЕЦТВА І РЕСТАВРАЦІЇ (.pdf)
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА, ДЕКОРАТИВНОГО МИСТЕЦТВА І РЕСТАВРАЦІЇ (.pdf) для іноземних студентів
ФІЛОСОФІЯ (.pdf)
ІНОЗЕМНА МОВА (Українська) (.doc) для іноземних студентів
ІНОЗЕМНА МОВА (.pdf)

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО АСПІРАНТУРИ ХДАДМ У 2021 РОЦІ (.pdf)

Обсяги підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру у 2019 році

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають вищу освіту й кваліфікацію спеціаліста або магістра.
Рішення про допуск до складання вступних іспитів до аспірантури виноситься приймальною комісією за результатами наявності всіх необхідних документів.

Вступники до аспірантури складають наступні вступні іспити:
- зі спеціальності;
- іноземної мови;
- філософії.

Станом на 01.01.2020 в аспірантурі ХДАДМ навчається 53 особи.
Вартість навчання у 2019–2020 навчальному році складає для спеціальності 022 Дизайн ОНП Дизайн – 22216 гр.;

Наукові керівники, що здійснюють керівництво аспірантами:
Спеціальність 022 Дизайн ОНП Дизайн
1. СОБОЛЄВ О.В. – кандидат мистецтвознавства, професор, ректор ХДАДМ;
Наукові публікації
2. ДАНИЛЕНКО В.Я. – академік, професор, доктор мистецтвознавства, професор кафедри дизайну;
Наукові публікації
3. ЛАГОДА О.М. – доктор мистецтвознавства, доцент, професор кафедри дизайну тканин і одягу,
Наукові публікації
4. БОЙЧУК О.В. – кандидат мистецтвознавства, професор, професор кафедри дизайну
Наукові публікації
5. БОНДАРЕНКО І.В. – кандидат архітектури, доцент, доцент кафедри дизайну середовища, радник проректора з НДР з питань підготовки наукових кадрів,
Наукові публікації
6. ВАСІНА О.В. - кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри дизайну,
Наукові публікації
7. ГАНОЦЬКА О.В. - кандидат мистецтвознавства, доцент, в.о. завідувачки кафедри графічного дизайну;
Наукові публікації
8. ЄРЕМЕНКО І.І. – кандидат мистецтвознавства, доцент, в.о. завідувачки кафедри дизайну;
Наукові публікації
9. ІВАНЕНКО Т.О. – кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри графічного дизайну;
Наукові публікації
10. КРИВУЦ С.В. – кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри дизайну середовища;
Наукові публікації
11. КУТАТЕЛАДЗЕ В.В. – кандидат мистецтвознавства, доцент, проректор з НДР ХДАДМ.
Наукові публікації
12. ОПАЛЄВ М.Л. – кандидат мистецтвознавства, доцент, в.о. завідувача кафедри мультимедійного дизайну,
Наукові публікації
13. СБІТНЄВА Н.Ф. – кандидат мистецтвознавства, професор, декан факультету «Дизайн»,
Наукові публікації
14. ТРЕГУБ Н.Є. – кандидат архітектури, доцент, в.о. завідувачки кафедри дизайну середовища,
Наукові публікації

Спеціальність 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація,
ОНП Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

1. СОКОЛЮК Л.Д. – доктор мистецтвознавства, професор кафедри теорії та історії мистецтв, Наукові публікації
2. ПАВЛОВА Т.В. – доктор мистецтвознавства, професор, завідувачка кафедри візуальних практик; Наукові публікації
3. ДОЛУДА А.О. – кандидат технічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри реставрації та експертизи творів мистецтв; Наукові публікації
4. КОВАЛЬОВА М.О. – кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри живопису; Наукові публікації
7. КОРНЄВ А.Ю. – кандидат мистецтвознавства, ст. викладач кафедри теорії та історії мистецтв; Наукові публікації
8. КОТЛЯР Є.О. – кандидат мистецтвознавства, професор, професор кафедри монументального живопису; Наукові публікації
9. МЕЛЬНІЧУК Л.Ю. – кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри теорії та історії мистецтв, Наукові публікації
9. СУШКО В.А. – кандидат історичних наук, доцент, в.о. завідувачки кафедри теорії та історії мистецтв, Наукові публікації
10. ТАРАСОВ В.В. – кандидат історичних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри соціально-гуманітарних дисциплін;, Наукові публікації
11. ТЕСЛЕНКО І.О. – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри аудіовізуального мистецтва$ Наукові публікації
12. ТОКАР М.І. – кандидат мистецтвознавства, доцент, перший проректор з науково-педагогічної роботи Наукові публікації
13.ЧЕЧИК В.В. – кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри теорії та історії мистецтв, Наукові публікації
14. ШУЛІКА В.В. – кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри реставрації та експертизи творів мистецтв Наукові публікації

За довідками звертатися до відділу аспірантури: 3 – й корпус ХДАДМ кімн. 208,
радник проректора з НДР з підготовки наукових кадрів Бондаренко Ірина Володимирівна,
тел. 706 21 03

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ АСПІРАНТІВ ХДАДМ

ПОЛОЖЕННЯ про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії

ПОЛОЖЕННЯ про педагогічну практику аспірантів у Харківській державній академії дизайну і мистецтв (.pdf)