r

AСПІРАНТУРА

Аспірантура ХДАДМ здійснює підготовку за денною та вечірньою формою за двома спеціальностями:

- 022 Дизайн;
-023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація.

ОСТАННІЙ СТРОК ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ ДО АСПІРАНТУРИ - 30 СЕРПНЯ

Вступ до аспірантури здійснюється на конкурсній основі відповідно до Порядку, Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів, затверджених МОН, Порядку та правил прийому до ХДАДМ.

Підготовка в аспірантурі чи докторантурі передбачає виконання особою відповідної освітньо-наукової або наукової програми ХДАДМ за певною спеціальністю та проведення власного наукового дослідження. Невід’ємною складовою освітньо-наукової програми аспірантури є підготовка та публікація наукових статей.

Підготовка в аспірантурі завершується захистом наукових досягнень аспіранта у спеціалізованій вченій раді.

Прийом документів до аспірантури відбувається з 23 по 30 серпня.
Вступні іспити у період з 1 по 10 вересня.

Для вступу до аспірантури подаються наступні документи:

копія паспорта;
для чоловіків копія приписного свідоцтва або військовий квиток;
копії дипломів бакалавра та магістра із додатками;
особовий листок з обліку кадрів;
реферат наближений до теми майбутнього дослідження (20-25 сторінок).

Програми фахового вступного випробування:

ІСТОРІЯ І ТЕОРІЯ ДИЗАЙНУ (.doc)
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА, ДЕКОРАТИВНОГО МИСТЕЦТВА І РЕСТАВРАЦІЇ (.doc)
ФІЛОСОФІЯ (.doc)
ІНОЗЕМНА МОВА (.doc)

Правила прийому до аспірантури та докторантури для підготовки фахівців ступеня доктора філософії в Харківській державній академії дизайну і мистецтв на 2018 рік (.doc)

Паспорт та дипломи представляються вступником в оригіналах.

За довідками звертатися до відділу аспірантури:

3-й корпус ХДАДМ, кімн. 208, помічник проректора з НДР з підготовки науково-педагогічних кадрів Бондаренко Ірина Володимирівна.
Тел. +38 (057) 706-21-03