r

АСПІРАНТУРА

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ (ДИСТАНЦІЙНО) у 2 семестрі:

для 1 курсу ОНП Дизайн (.docx)

для 1 курсу ОНП Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (.docx)

для 2 курсу ОНП Дизайн (.docx)

для 2 курсу ОНП Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (.docx)


Аспірантура ХДАДМ здійснює підготовку за денною та вечірньою формою за двома спеціальностями:

- 022 Дизайн – освітньо-наукова програма Дизайн (на цей час не є акредитованою);
- 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація – освітньо-наукова програма Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (на цей час не є акредитованою);


ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА (.pdf) спеціальність: 022 Дизайн
ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА (.pdf) спеціальність: 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Вступ до аспірантури здійснюється на конкурсній основі відповідно до Порядку, Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів, затверджених МОН України, Порядку та правил прийому до ХДАДМ.
Термін навчання в аспірантурі чотири роки.
Підготовка в аспірантурі передбачає виконання особою відповідної освітньо-наукової програми за певною спеціальністю та проведення власного наукового дослідження. Невід’ємною складовою освітньо-наукової програми аспірантури є підготовка та публікація наукових статей.
Підготовка в аспірантурі завершується захистом наукових досягнень аспіранта у спеціалізованій вченій раді.

Прийом документів до аспірантури у 2020 році відбудеться з 1 по 20 серпня 2020 р.

Вступні іспити у період з 1 по 10 вересня 2020 р.


Зарахування на бюджетну форму навчання - до 15 вересня 2020 р.

Для вступу до аспірантури подаються наступні документи:
- копія документа, що засвідчує особу;
- для чоловіків копія приписного свідоцтва або військовий квиток;
- копії дипломів бакалавра та магістра із додатками;
- особовий листок з обліку кадрів;
- реферат наближений до теми майбутнього дослідження (20-25 сторінок) або ксерокопії наукових публікацій.

Програми фахового вступного випробування 2020:

ІСТОРІЯ І ТЕОРІЯ ДИЗАЙНУ (.pdf)
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА, ДЕКОРАТИВНОГО МИСТЕЦТВА І РЕСТАВРАЦІЇ (.pdf)
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА, ДЕКОРАТИВНОГО МИСТЕЦТВА І РЕСТАВРАЦІЇ (.pdf) для іноземних студентів
ФІЛОСОФІЯ (.pdf)
ІНОЗЕМНА МОВА (Українська) (.doc) для іноземних студентів
ІНОЗЕМНА МОВА (.pdf)

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО АСПІРАНТУРИ ХДАДМ У 2020 РОЦІ (.pdf)

Обсяги підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру у 2019 році

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають вищу освіту й кваліфікацію спеціаліста або магістра.
Рішення про допуск до складання вступних іспитів до аспірантури виноситься приймальною комісією за результатами наявності всіх необхідних документів.

Вступники до аспірантури складають наступні вступні іспити:
- зі спеціальності;
- іноземної мови;
- філософії.

Станом на 01.01.2020 в аспірантурі ХДАДМ навчається 53 особи.
Вартість навчання у 2019–2020 навчальному році складає для спеціальності 022 Дизайн ОНП Дизайн – 22216 гр.;

Наукові керівники, що здійснюють керівництво аспірантами:
Спеціальність 022 Дизайн ОНП Дизайн
1. ДАНИЛЕНКО В.Я. – академік, професор, доктор мистецтвознавства, професор кафедри дизайну
Наукові публікації
2. СОБОЛЄВ О.В. – кандидат мистецтвознавства, професор, перший проректор з науково-педагогічної роботи, Наукові публікації
3. БОЙЧУК О.В. – професор, кандидат мистецтвознавства, професор кафедри дизайну, Наукові публікації
4. БОНДАРЕНКО І.В. – кандидат архітектури, доцент, професор кафедри дизайну середовища, радник проректора з НДР з питань підготовки наукових кадрів, Наукові публікації
5. ВАСІНА О.В. - кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент. кафедри дизайну, Наукові публікації
6. ГАНОЦЬКА О.В. - кандидат мистецтвознавства, доцент, в.о. завідувача кафедри графічного дизайну, Наукові публікації
7. ЄРЕМЕНКО І.І. – кандидат мистецтвознавства, доцент, в.о. завідувача кафедри дизайну,
Наукові публікації
8. ІВАНЕНКО Т.О. – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри графічного дизайну, Наукові публікації
9. КРИВУЦ С.В. – кандидат мистецтвознавства, доцент, начальник НДСу, Наукові публікації
10. КУТАТЕЛАДЗЕ В.В. – кандидат мистецтвознавства, доцент, вчений секретар ХДАДМ,
Наукові публікації
11. ЛАГОДА О.М. – кандидат мистецтвознавства, доцент, професор кафедри дизайну тканин і одягу, Наукові публікації
12. ОПАЛЄВ М.Л. – кандидат мистецтвознавства, доцент, в.о. завідувача кафедри мультимедійного дизайну, Наукові публікації
13. СБІТНЄВА Н.Ф. – кандидат мистецтвознавства, професор, декан факультету «Дизайн»,
Наукові публікації
14. ТРЕГУБ Н.Є. – кандидат архітектури, доцент, професор, в.о. завідувача кафедри дизайну середовища, Наукові публікації
15. ТУМАНОВ І.М. – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри дизайну середовища,

Спеціальність 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація,
ОНП Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

1. СОКОЛЮК Л.Д. – доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри теорії та історії мистецтв, Наукові публікації
2. ПАВЛОВА Т.В. – доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри візуальних практик,
Наукові публікації
4. ДОЛУДА А.О. – кандидат технічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри реставрації та експертизи творів мистецтв, Наукові публікації
5. КОВАЛЬОВА М.О. – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри живопису,
6. КОРНЄВ А.Ю. – кандидат мистецтвознавства, ст. викладач кафедри теорії та історії мистецтв,
Наукові публікації
7. КОТЛЯР Є.О. – кандидат мистецтвознавства, доцент, професор кафедри монументального живопису, Наукові публікації
8. МЕЛЬНИЧУК Л.П. – кандидат мистецтвознавства, доценткафедри теорії та історії мистецтв,
Наукові публікації
9. СУШКО В.А. – кандидат історичних наук, доцент кафедри теорії та історії мистецтв, Наукові публікації
10. ТАРАСОВ В.В. – кандидат історичних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, Наукові публікації
10. ТЕСЛЕНКО І.О. – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри аудіовізуального мистецтва,
11. ТОКАР М.І. – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри аудіовізуальних мистецтв, декан факультету аудіовізуального мистецтва та заочного навчання, Наукові публікації
12.ЧЕЧИК В.В. – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри теорії та історії мистецтв,
Наукові публікації
13. ШУЛІКА В.В. – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри реставрації та експертизи творів мистецтв, Наукові публікації

За довідками звертатися до відділу аспірантури: 3 – й корпус ХДАДМ кімн. 208,
радник проректора з НДР з підготовки наукових кадрів Бондаренко Ірина Володимирівна,
тел. 706 21 03

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ АСПІРАНТІВ ХДАДМ

ПОЛОЖЕННЯ про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософіїПОЛОЖЕННЯ про педагогічну практику аспірантів у Харківській державній академії дизайну і мистецтв (.pdf)