ДАНИЛЕНКО
Вiктор Якович

ректор ХДАДМ, академік
Національної академії
мистецтв України,
доктор мистецтвознавства,
професор, заслужений діяч
мистецтв України

РЕКТОР

Харківська державна академія дизайну і мистецтв (ХДАДМ) добре знана фахівцями як один з найвизначніших вищих навчальних закладів дизайнерського та мистецького спрямування України. Наша Академія пережила тривалу й цікаву історію, протягом якої сформувалися особливості та специфіка сучасного освітнього закладу. Традиції харківської художньої та дизайнерської освіти беруть витоки з другої половини ХVІІ ст., коли була започаткована фахова художня освіта в Україні.

Ще при Харківському колегіумі (попереднику Харківського університету) було відкрито клас малювання. В 1805 р. естафета художньої освіти перейшла саме до університету, де також було створено клас рисунка. У 1869 р. була відкрита приватна школа малювання М. Раєвської-Іванової, де розвивався, зокрема, й художньо-промисловий нахил, що згодом дав поштовх до створення на цьому ґрунті й нашої Академії. Для культурно-мистецької традиції Харкова властиве взаємопроникнення загально-художньої та інженерно-технічної освіти, що склалася наприкінці ХІХ – початку ХХ століття.

Харківська художня школа, увібравши досвід минулих поколінь, була зорієнтована класичною Санкт-Петербурзькою академією мистецтв, а дизайнерська гілка розвивалася під потужним впливом Харківського технологічного інституту, який на зламі ХІХ–ХХ ст., у період бурхливого розвитку вітчизняної промисловості, опинився в авангарді технічної культури свого часу. Набута традиція була підхоплена з Харківського державного художнього інституту, реорганізованого у 1962 році в Харківський художньо-промисловий інститут, який у 2001 було перетворено на Харківську державну академію дизайну і мистецтв.

ХДАДМ є навчально-науковою та культурно-мистецькою установою, де здійснюється фахове навчання в галузі образотворчого мистецтва, дизайну та реставрації творів мистецтва, проводиться підготовка аспірантів і докторантів, розробляються новітні навчальні програми і здійснюються наукові дослідження, реалізуються численні культурно-мистецькі заходи та творчі акції.

Харківська мистецька школа формує освітянську політику на засадах взаємного збагачування видів проектно-художньої творчості, що втілено у структурі навчання. Кожен з напрямів підготовки формується у відповідних навчально-наукових підрозділах, основу яких становлять випускові кафедри. На тлі більш ніж 90-річної історії існування навчального закладу простежуються чітко окреслені традиції, але експеримент та пошук, притаманні творчій діяльності, завжди мають місце та заохочуються у навчальному процесі нашого закладу освіти.