РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧИЙ ВІДДІЛ

Редакційно-видавничий відділ здійснює видавничу та інформаційну діяльність. Це:

редагування, верстка та створення оригінал-макетів наукових, навчально-методичних видань, матеріалів наукових конференцій, періодичного наукового видання академії «Вісник ХДАДМ»;

підтримка сайту збірки наукових праць «Вісник ХДАДМ»: https://visnik.org.ua;

створення електронної версії «Вісник ХДАДМ» та в міжнародній наукометричній базі Index Copernicus.

Розташування Редакційно-видавничого відділу:

ауд. 119, 207, 3-й корпус, ХДАДМ.

Телефон:(+38) (057) 706-21-03