СТРУКТУРА АКАДЕМІЇ

Структуру Академії визначено відповідно до Закону України "Про вищу освіту", "Положення про державний вищий заклад освіти" та головних завдань діяльності Академії. Структурні підрозділи утворюються рішенням Вченої ради Академії у порядку, визначеному Законом і цим Статутом.

Основними структурними підрозділами Академії є:

 • 3 факультети;
 • 18 кафедр;
 • бібліотека (фонд якої відповідає вимогам стандартів освітньої діяльності);
 • навчальні лабораторії;
 • навчальні майстерні;
 • науково-дослідний сектор;
 • ухвалення фінансових плану і звіту факультету;
 • центр заочної (дистанційної) форми навчання;
 • інформаційний центр;
 • навчально-методичний відділ;
 • відділ аспірантури і докторантури;
 • відділ міжнародних зв’язків;
 • відділ технічних засобів навчання;
 • відділ кадрів;
 • планово-фінансовий відділ;
 • бухгалтерська служба;
 • юридична служба;
 • адміністративно-господарська частина;
 • канцелярія;
 • гуртожиток;
 • їдальня;
 • навчальний театр;
 • методичний фонд.

У своїй діяльності структурні підрозділи керуються чинним законодавством, цим Статутом та окремими Положеннями, затвердженими ректором Академії. Структурні підрозділи, у тому числі територіально відокремлені, можуть мати свою печатку із зазначенням назви Академії та підрозділу.