НАДОБКО 
Сергій Володимирович

декан факультету
аудіовізуального мистецтва
та заочного навчання,
кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри методологій крос-культурних практик


Факультет «Аудіовізуальне мистецтво та заочне навчання» спрямовує свою діяльність за двома напрямками.
Пріоритетним є здійснення освітньої діяльності за освітніми програмами спеціальності 021
«Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» галузі знань 02 «Культура і мистецтво» денної форми навчання:
«Фотомистецтво та візуальні практики»;
«Реклама та відеоарт»;
«Продюсування та арткураторство»;
«Івент-режисура»;
«Аудіовізуальне мистецтво та виробництво». Магістратура.

«Фотомистецтво та візуальні практики»

Освітня програма є унікальним поєднанням навчання фотомистецтву паралельно з ознайомленням студентів з рисунком, живописом, скульптурою під час вивчення дисциплін синтезу мистецтв та візуальних практик. Формуванню фотохудожника як творчої особистості сприяє й ґрунтовне вивчення історії мистецтва й культури, набуття навичок аналізу творів мистецтва та сучасного фотомистецтва, створення фотовиставок з елементами перформансу, а також базові знання з організації бізнесу й арт-менеджменту тощо.

«Реклама та відеоарт»

Освітня програма передбачає акцент на створенні різноманітних видів візуального мистецтва, зокрема відеоарт з елементами звукового дизайну, а також створення реклами. Задля цього відбувається всебічне вивчення не тільки зазначених теоретичних дисциплін, а й тих предметів, що висвітлюють технічний бік аудіовізуального продукту. Додаткове вивчення історії мистецтва й культури, теорії сучасного мистецтва, теорії монтажу й художніх практик як синтезу мистецтв із застосуванням новітніх технологій сприяє набуттю професійних навичок.

«Продюсування та арткураторство»

Освітня програма базується на глибокому розумінні сучасного аудіовізуального мистецтва, його історичного контексту й новітніх практик. Передбачає засвоєння ключових понять і принципів кіно і теле виробництва, а також розуміння процесів створення всьоо спектру аудіовізуальної продукції (кліпів, рекламних роликів, медіа арту). Провідною метою ОП є формування навичок з продюсування аудіовізуальних проєктів, що включає у собі повний цикл виробництва від пре до пост продакшену. На ряду з базовими дисциплінами (режесура та монтаж, основи операторської майстерності, драматургія та сценарна справа ) студенти вивчають історію мистецтв, історію культури, основи підприємництва та організації бізнесу, медіа право, рекламний копірайтинг та спічрайтинг, філософію та психологію творчості та багато іншого.

«Аудіовізуальне мистецтво та виробництво». Магістратура.

Спрямоване на підготовку фахівців, здатних розв’язувати складні задачі і проблеми в сфері аудіовізуального мистецтва шляхом проведення досліджень та застосування у практичній діяльності надбань і сучасних інновацій у сфері аудіовізуального мистецтва; а також на поглиблення знань з теорії та практики аудіовізуального мистецтва. Здійснюється формування та розвиток загальних і професійних компетентностей, навичок управлінської та організаційної діяльності у сфері аудіовізуального мистецтва та виробництва.

Заочно-дистанційне навчання за освітніми програмами спеціальностей 022 «Дизайн» та 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» є іншим напрямком діяльності факультету, що полягає, зокрема, у забезпеченні умов, необхідних для якісної підготовки бакалаврів і магістрів відповідно до стандартів вищої освіти зазначених спеціальностей.

У складі факультету:
кафедра візуальних практик,
кафедра аудіовізуального мистецтва,
кафедра методологій крос-культурних практик.

Телефон: +38 (057) 706-00-76
Офіційна сторінка у мережі Facebook: https://www.facebook.com/avmksada
E-mail: avmdennehdadm@gmail.com

Контакти для студентів денного відділення: https://t.me/ksada_AVM
Контакти для студентів заочного відділення: http://t.me/AVM_ZN_zaochne
E-mail: avmdennehdadm@gmail.com


Стратегія розвитку факультету «Аудіовізуальне мистецтво та заочне навчання» Харківської державної академії дизайну і мистецтв на 2021-2026 роки(.pdf)