КАФЕДРА СОЦІАЛЬНО-
ГУМАНІТАРНИХ
ДИСЦИПЛІН

ТАРАСОВ
Володимир Володимирович

Кандидат історичних наук, доцент, завідуючий кафедрою


Кафедра СГД є органічною частиною тривалої художньо-мистецької історії Харківської академії дизайну і мистецтв, що у своїй гуманітарній якості бере початок від фундаторів художньої освіти у нашому місті XVIII-XIX століть.
Її структурно-адміністративне оформлення в окремий навчальний підрозділ відбулося у 1960-х роках на хвилі піднесення уваги в суспільстві до питань гуманітаристики та проблеми дослідження соціальних явищ.
У 1980-х роках кафедральний проект було переосмислено у річищі соціально-політичного спрямування. Кафедра отримала відповідну назву, а її керманичами виступили відомі на той час фахівці у царині політичних наук (доц. Петро Прокопенко) та економіки (доц. Володимир Задорожний).
На початку 2000-х років кафедра «Соціально-гуманітарних дисциплін» плідно працює у філософсько-естетичному напрямі, актуалізуючи проблематику філософії мистецтва, питання естетики художнього твору та вивчення психології творчості. Очолює кафедру проф. Станіслав Пазинич.
З середини 2010-х років кафедра посилює культурологічну та мистецтвознавчу складову, пропонуючи навчальну програму синтетичного, універсального змісту. Очолює кафедру доц. Володимир Тарасов.

Окремим структурним підрозділом кафедри є секція фізичного виховання
(зав секції – доц. Надія Коломієць), діяльність якої спрямована на розвиток здорового способу життя, творчої та фізичної активності молоді.

Адреса: 3-й корпус ХДАДМ, вул. Мистецтв, 8, ауд. 203.
E-mail: Tarasovvv1977@gmail.com
Телефон: +38 (057) 706-02-38

ЩО МИ ВИВЧАЄМО

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін (СГД) забезпечує загальну фахову підготовку студентів. Простором її діяльності є міжфакультетське середовище академії, яке акумулює гуманітарні проекти.
Навчальні дисципліни, що становлять засади освітньої пропозиції кафедри, покликані формувати адекватні відносини між митцем та соціумом, допомагати художнику та дизайнеру у пошуку власного творчого обличчя.
Разом із студентами фахівці кафедри СГД пропонують шукати відповіді на запитання:
якою є природа творчості;
чим можна пояснити і як врегулювати складнощі у комунікації між митцем та соціумом;
у чому виявляє себе буття культури та мистецтва;
в які способи відбувається зміна естетичних канонів та чи можливо їх спрогнозувати;
якою художньою мовою митець формує власні естетичні пріоритети і що стоїть на заваді їхньому пошуку?


Відповіді на ці та багато інших запитань складає сутність навчальної програми кафедри СГД.
Фахівці кафедри співпрацюють із усіма академічними та навчальними проектами ХДАДМ, репрезентуючи соціально-гуманітарну складову в усьому її багатстві та складності.

Здобуті знання, вміння та навички соціально-гуманітарної програми студенти академії будуть активно використовувати в усіх сферах діяльності, що пов’язані із творчістю, художньою репрезентацією та науковою діяльністю у царині культури і мистецтва.

Перший рівень вищої освіти «Бакалавр»

Філософія;
Естетика;
Соціологія;
Історія культури;
Правознавство;
Основи маркетингу і менеджменту;
Етика в культурі та мистецтві;
Інтелектуальна власність.

Другий рівень вищої освіти «Магістр»

Соціологія мистецтва;
Правові основи професійної діяльності;
Візуальна репрезентація культури;
Естетичні проблеми в художній культурі та мистецтві;

Фахівці кафедри СГД розробляють науково-дослідну тему «Соціально-гуманітарний дискурс у системі художньої комунікації» (тема зареєстрована в УкрІНТЕІ).