КАФЕДРА МЕТОДОЛОГІЙ
КРОС-КУЛЬТУРНИХ
ПРАКТИК

АЛФЬОРОВА
Зоя Іванівна

завідувачка кафедри, доктор мистецтвознавства, професор, голова Харківського осередку Національної Спілки кінематографістів України, член Східного науково-мистецького центру Національної академії мистецтв України


Кафедра методологій крос-культурних практик (МККП) забезпечує загальну фахову підготовку студентів. Простором її діяльності є міжфакультетське середовище академії, яке акумулює крос-культурні та міждисциплінарні гуманітарні проєкти. Колектив кафедри акцентує науково-дослідницьку діяльність на методологічному аспекті крос-культурних практик.
Навчальні дисципліни, що становлять засади освітньої пропозиції кафедри, покликані формувати адекватні відносини між митцем та соціумом, допомагати художнику та дизайнеру, фільммейкеру у пошуку власного творчого обличчя. Фахівці кафедри МККП розробляють науково-дослідну тему "Методологія крос-культурних досліджень аудіовізуальних та візуальних практик" (тема зареєстрована в УкрІНТЕІ).
Здобутками кафедри у цьому напрямі стало видання кількох кафедральних монографій. Окрім цього науково-дослідна тема кафедри представлена у фахових дослідженнях З. Алфьорової, А. Артеменка, С. Єрмакова, В. Тарасова, Н. Більдер, А.Батюк, А.Сагалович, С.Надобка. До виконання кафедральної теми долучаються і фахівці інших кафедр ХДАДМ.
На кафедрі сформувався оригінальний вектор в науково-дослідницькій діяльності викладання, який є вкрай актуальним для сучасних крос-культурних та крос-дисциплінарних студій. Це підтверджується участю викладачів кафедри в міжнародних та відчизняних наукових проєктах.

Адреса: 3-й корпус ХДАДМ, вул. Мистецтв, 8, ауд. 203.
E-mail: MKKP@ksada.org
Телефон: +38 (057) 706-02-81


Наукова робота кафедри відбувається у контексті науково-дослідної теми "Методологія крос-культурних досліджень аудіовізуальних та візуальних практик" (тема зареєстрована в УкрІНТЕІ). Здобутками кафедри у цьому напрямі стало видання кількох кафедральних монографій.

Окремим структурним підрозділом кафедри є секція фізичного виховання (зав секції – асп. Вікторія Жорняк), діяльність якої спрямована на розвиток здорового способу життя, творчої та фізичної активності молоді.

Організована діяльність наступних секцій:

Секція "Пілатес"

Секція "Аеробіка"

Секція "Руханка для дітей викладачів"

Секція "Фізична акт. та контроль. навант. за доп. гаджетів. на заняттях на відк. пов."

Секція Розвиток фізичних якостей в домашніх умовах

ЯКІ ДИСЦИПЛІНИ ВИКЛАДАЮТЬСЯ ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИМ СКЛАДОМ КАФЕДРИ МККП:

Перший рівень підготовки здобувачів вищої освіти (бакалаврат):

Авторське право

Авторський кінематограф в контексті постсучасності

Аналіз творів сучасного мистецтва

Арт ринок і художня культура

Брендінг та маркетингові технології

Вступ до фаху

Іміджелогія

Історія АВМ

Історія мистецтва та архітектури

Історія українського мистецтва та культури

Комунікативні стратегії в АВМ

Креативна реклама

Маркетингові дослідження в АВМ

Маркетингові стратегії в АВМ

Медіаправо

Менеджмент та пітчингування в АВМ

Методика викладання фахових дисциплін

Міфологія

Основи науково-дослідницької діяльності

Основи підприємництва та організації бізнесу

Персональний брендінг

Правознавство

Психологія творчого колективу

Психологія творчості

Редагування та цифрові технології

Реклама: історія і тренди

Рекламні та PR технології в АВМ

Україна: історія ідей та символів

Фестивальний рух

Фізична культура

Філософія

Другий рівень підготовки здобувачів вищої освіти (магістратура):

Естетичні проблеми образотворчого мистецтва

Інтелектуальна власність

Креативність у візуальному мистецтві

Основи арт-педагогіки

Охорона культурної спадщини

Сучасне візуальне мистецтво

Третій рівень підготовки здобувачів вищої освіти (аспірантура):

Актуальні проблеми наукових досліджень в сфері мистецтва

Візуальна соціологія

Методологія науково-дослідної діяльності в мистецтві

Сучасні мистецькі практики в культурі

Сучасні проблеми АВ мистецтва

Теорія та історія сучасного мистецтва

Філософія мистецтва