КАФЕДРА СОЦІАЛЬНО-
ГУМАНІТАРНИХ
ДИСЦИПЛІН

ТАРАСОВ
Володимир Володимирович

Кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри


Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін (СГД) забезпечує загальну фахову підготовку студентів. Простором її діяльності є міжфакультетське середовище академії, яке акумулює гуманітарні проєкти.
Навчальні дисципліни, що становлять засади освітньої пропозиції кафедри, покликані формувати адекватні відносини між митцем та соціумом, допомагати художнику та дизайнеру у пошуку власного творчого обличчя.
Разом із студентами фахівці кафедри СГД пропонують шукати відповіді на запитання:
якою є природа творчості;
чим можна пояснити і як врегулювати складнощі у комунікації між митцем та соціумом;
у чому виявляє себе буття культури та мистецтва;
в які способи відбувається зміна естетичних канонів та чи можливо їх спрогнозувати;
якою художньою мовою митець формує власні естетичні пріоритети і що стоїть на заваді їхньому пошуку?


Відповіді на ці та багато інших запитань складає сутність навчальної програми кафедри СГД.
Фахівці кафедри співпрацюють із усіма академічними та навчальними проєктами ХДАДМ, репрезентуючи соціально-гуманітарну складову в усьому її багатстві та складності.

Здобуті знання, вміння та навички соціально-гуманітарної програми студенти академії будуть активно використовувати в усіх сферах діяльності, що пов’язані із творчістю, художньою репрезентацією та науковою діяльністю у царині культури і мистецтва.

Адреса: 3-й корпус ХДАДМ, вул. Мистецтв, 8, ауд. 203.
E-mail: Tarasovvv1977@gmail.com
Телефон: +38 (057) 706-02-38

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ:

МАТЕРІАЛИ для семінару з дисципліни "Історія української культури та мистецтва", 2 курс, ОМ:

Завдання для семінару з дисципліни "Історія української культури та мистецтва", 2 курс, ОМ, викладач В.В. Тарасов;

Література для семінару з дисципліни "Історія української культури та мистецтва", 2 курс, ОМ, викладач В.В. Тарасов;

Шановні студенти!
Перегляньте, будь ласка, список, що фіксує наявність виконаних семінарських робіт
та модульної контрольної роботи"

ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ з дисципліни "Філософія", 3 курс, ОМ, викладач О.М. Суховій;

Завдання з дисципліни "Філософія", 3 курс, ОМ, викладач О.М. Суховій;

Завдання з дисципліни "Естетика", 3 курс, ОМ, викладач О.М. Суховій;

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ з дисципліни "КОМП`ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ", 2 курс, КГД, викладач Г.В. Штан.

СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ

ЛЕКЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
ЗАЙТИ НА КАНАЛ YOUTUBE


Історія українскої культури та мистецтва: морфологія XX століття
ЗАЙТИ НА КАНАЛ YOUTUBE


Українське XX століття: «довге» чи «коротке»? Частина 1
ЗАЙТИ НА КАНАЛ YOUTUBE


Естетика: аналіз модульних контрольних робіт
ЗАЙТИ НА КАНАЛ YOUTUBE


Українське XX століття: теорія трьох поколінь
ЗАЙТИ НА КАНАЛ YOUTUBE


Естетика Середньовіччя: образ і час
ЗАЙТИ НА КАНАЛ YOUTUBE


Естетика: огляд модульних завдань. Тема 2.1 - 2.3
ЗАЙТИ НА КАНАЛ YOUTUBE


Естетика: огляд модульних завдань. Тема 2.4
ЗАЙТИ НА КАНАЛ YOUTUBE


Естетика: огляд модульних завдань. Тема 2.3 - 2.4
ЗАЙТИ НА КАНАЛ YOUTUBE


Тарасов vs Мархайчук. Від Лосенка до Шевченка: засади національно-демократичного відродження ЗАЙТИ НА КАНАЛ YOUTUBE


Тарасов vs Мархайчук. Як реалізм став модернізмом?
ЗАЙТИ НА КАНАЛ YOUTUBE


Естетика: декаданс або чому Мона Ліза з вусами?
ЗАЙТИ НА КАНАЛ YOUTUBE


Тарасов vs Корнєв. Чому Хмель не обрав Швецію: міфологія Б.Хмельницького у ХХ ст.
ЗАЙТИ НА КАНАЛ YOUTUBE


Тарасов vs Коляструк. П'ятий зайвий: інтелігенція 1920-х - 1930-х років
ЗАЙТИ НА КАНАЛ YOUTUBE


Естетика: суб-культура або чому зникли хіппі?
ЗАЙТИ НА КАНАЛ YOUTUBE


Тарасов vs Калашнікова. Як продати картину? Арт-ринок в Україні
ЗАЙТИ НА КАНАЛ YOUTUBE


Тарасов vs Бондаренко. Як реновація визначає еволюцію естетики?
ЗАЙТИ НА КАНАЛ YOUTUBE


Тарасов vs Мархайчук. Шевченко у Харкові: мрії про пам'ятник
ЗАЙТИ НА КАНАЛ YOUTUBE


Естетика: як мистецтво стає "сучасним"?
ЗАЙТИ НА КАНАЛ YOUTUBE


Тарасов vs Корнев. "Українське" в капсулі "радянського": як це було у 1980-х?
ЗАЙТИ НА КАНАЛ YOUTUBE


Тарасов vs Осадча. Як радянське фото стало "нерадянським"? Харківське фото 1960-х - 1990-х
ЗАЙТИ НА КАНАЛ YOUTUBE


Тарасов vs Горбачова-Руденко. Арт-концепція і арт-проект як форми існування мистецтва
ЗАЙТИ НА КАНАЛ YOUTUBE


Тарасов vs Коляструк. Надто "короткі" 1960-ті
ЗАЙТИ НА КАНАЛ YOUTUBE


Тарасов vs Кольцова. Contemporary art - мистецтво, оскільки існує
ЗАЙТИ НА КАНАЛ YOUTUBE


Тарасов vs Калашнікова. Символічна вартість художника. У чому ціна питання?
ЗАЙТИ НА КАНАЛ YOUTUBE


Тарасов vs Осадча. Як "розмовляє" фото? Плетиво змістів у фотомистецтві кін.ХХ - поч. ХХІ
ЗАЙТИ НА КАНАЛ YOUTUBE


ЩО МИ ВИВЧАЄМО

Перший рівень вищої освіти «Бакалавр»

Філософія;
Естетика;
Соціологія;
Історія культури;
Правознавство;
Основи маркетингу і менеджменту;
Етика в культурі та мистецтві;
Інтелектуальна власність.

Другий рівень вищої освіти «Магістр»

Соціологія мистецтва;
Правові основи професійної діяльності;
Візуальна репрезентація культури;
Естетичні проблеми в художній культурі та мистецтві;

Фахівці кафедри СГД розробляють науково-дослідну тему «Соціально-гуманітарний дискурс у системі художньої комунікації» (тема зареєстрована в УкрІНТЕІ).

Кафедра СГД є органічною частиною тривалої художньо-мистецької історії Харківської академії дизайну і мистецтв, що у своїй гуманітарній якості бере початок від фундаторів художньої освіти у нашому місті XVIII-XIX століть.
Її структурно-адміністративне оформлення в окремий навчальний підрозділ відбулося у 1960-х роках на хвилі піднесення уваги в суспільстві до питань гуманітаристики та проблеми дослідження соціальних явищ.
У 1980-х роках кафедральний проєкт було переосмислено у річищі соціально-політичного спрямування. Кафедра отримала відповідну назву, а її керманичами виступили відомі на той час фахівці у царині політичних наук (доц. Петро Прокопенко) та економіки (доц. Володимир Задорожний).
На початку 2000-х років кафедра «Соціально-гуманітарних дисциплін» плідно працює у філософсько-естетичному напрямі, актуалізуючи проблематику філософії мистецтва, питання естетики художнього твору та вивчення психології творчості. Очолює кафедру проф. Станіслав Пазинич.
З середини 2010-х років кафедра посилює культурологічну та мистецтвознавчу складову, пропонуючи навчальну програму синтетичного, універсального змісту. Очолює кафедру доц. Володимир Тарасов.

Окремим структурним підрозділом кафедри є секція фізичного виховання
(зав секції – доц. Надія Коломієць), діяльність якої спрямована на розвиток здорового способу життя, творчої та фізичної активності молоді.

РЕЗУЛЬТАТИ ЗА ДРУГИЙ СЕМЕСТР

РЕЗУЛЬТАТИ з дисципліни "Естетика" та "Історія української культури та мистецтва",
для студентів 2-го курсу, 2-го курсу зі скороченим терміном заочної форми навчання спеціалізації ОМ, викладач: к.і.н., доц. В.В. Тарасов

Результати за друий семестр студентів 2 курсу факультету «Образотворче мистецтво» денної форми навчання з дисципліни «Історія української культури і мистецтва»

РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРШОГО МОДУЛЯ

Результати першого модуля студентів 3 курсу факультету «Дизайн середовища»
з дисципліни «Естетика»