КАФЕДРА МЕТОДОЛОГІЙ
КРОС-КУЛЬТУРНИХ
ПРАКТИК

Наукова робота кафедри відбувається у контексті декількох
постійно діючих наукових програм


Фахівці кафедри МККП розробляють науково-дослідну тему
"Методологія крос-культурних досліджень аудіовізуальних та візуальних практик" (тема зареєстрована в УкрІНТЕІ).
Здобутками кафедри у цьому напрямі стало видання кількох кафедральних монографій.

Окрім цього науково-дослідна тема кафедри представлена у фахових дослідженнях З. Алфьорової, А. Артеменка, С. Єрмакова, В. Тарасова, Н. Більдер, А.Батюк, А.Сагалович, С.Надобка. До виконання кафедральної теми долучаються і фахівці інших кафедр ХДАДМ.
Вагомою частиною академічного життя кафедри є науково-дослідна робота зі студентами (НДРС), що здійснюється як на ґрунті кафедральної наукової теми, так і в контексті академічних інтересів молодих науковців.
Упродовж останніх років фахівцями кафедри було здійснено низку сумісних публікацій зі студентами, виступів на наукових конференціях та форумах.
В якості органічного компоненту науково-дослідної роботи кафедри виступає просвітницька та науково-популяризаторська робота.
Упродовж останніх років фахівці кафедри провели низку публічних відкритих лекцій та майстер-класів.
Новим напрямком науково-просвітницької взаємодії стала співпраця із професійними Спілками: Харківським осередков Національної Спілки кінематографістів України, Національною Спілкою журналістів України, тощо.
Наукові програми кафедри працюють згідно принципів Open Science, що припускають максимальну відкритість, публічність та спрощену процедуру приєднання.

Із радістю вітатимемо усі позитивні студентські ініціативи!
E-mail: al055@ukr.net