КАФЕДРА СОЦІАЛЬНО-
ГУМАНІТАРНИХ
ДИСЦИПЛІН

Наукова робота кафедри відбувається у контексті декількох
постійно діючих наукових програм


1. Фахівці кафедри СГД розробляють науково-дослідну тему
«Соціально-гуманітарний дискурс у системі художньої комунікації» (тема зареєстрована в УкрІНТЕІ).
Здобутками кафедри у цьому напрямі стало видання упродовж 2017-2018 рр. двох кафедральних монографій, які вийшли за загальної редакції проф. Олени Гончар.
Окрім цього науково-дослідна тема кафедри представлена у фахових дослідженнях В. Тарасова, А. Лігачової, Н. Більдер, О.Коваль. До виконання кафедральної теми долучаються і фахівці інших кафедр ХДАДМ.

2. Вагомою частиною академічного життя кафедри є науково-дослідна робота зі студентами (НДРС), що здійснюється як на ґрунті кафедральної наукової теми, так і в контексті академічних інтересів молодих науковців.
Упродовж 2017-2018 рр. фахівцями кафедри (Н.Більдер, А.Лігачовою, В.Тарасовим) було здійснено низку сумісних публікацій зі студентами, виступів на наукових конференціях та форумах.
У 2017 році розпочато міжкафедральний науково-дослідний проект (за участі спеціалістів кафедр СГД, ТІМ, РСМСЖ та рисунку) «Предметне мистецтво: від аналізу до експонування». Проект націлений на посилення студентської науково-дослідної активності. Упродовж 2018 року його результатами стали не лише публікації та виступи на конференціях, але й виконання предметно-графічної реконструкції об’єктів предметного мистецтва давнини.

3. В якості органічного компоненту науково-дослідної роботи кафедри виступає просвітницька та науково-популяризаторська робота.
Упродовж 2017-2018 рр. фахівці кафедри провели низку публічних відкритих лекцій (В. Тарасов, А. Лігачова, О. Суховій) та майстер-класів (Н. Більдер, О. Коваль, Н. Коломієць).
Новим напрямком науково-просвітницької взаємодії стала співпраця із студентським науковим товариством історичного факультету ХНУ ім. В. Каразіна. Так, у грудні 2018 року на базі мистецтвознавчого центру «Академія» ХДАДМ було проведено перший публічних захід на тему «Харківський стріт-арт» за участі студентів та випускників академії.

Наукові програми кафедри працюють згідно принципів Open Science, що припускають максимальну відкритість, публічність та спрощену процедуру приєднання.

Із радістю вітатимемо усі позитивні студентські ініціативи!
E-mail: Tarasovvv1977@gmail.com


Наукова серія кафедри СГД. Монографічні дослідження 2017 та 2018 рр.