КАФЕДРА МЕТОДОЛОГІЙ
КРОС-КУЛЬТУРНИХ
ПРАКТИК

АЛФЬОРОВА Зоя Іванівна

завідувачка кафедри методологій крос-культурних практик доктор мистецтвознавства, професор, голова Харківського осередку Національної Спілки кінематографістів України, член Східного науково-мистецького центру Національної академії мистецтв України


Кандидат історичних наук (1989 р.), доктор мистецтвознавства (2008 р.), голова Харківського відділення Національної Спілки кінематографістів України ( з 2001 р.), голова Харківського відділення Асоціації діячів кіноосвіти України (нині – Асоціації діячів кіноосвіти і медіапедагогіки України) ( з 1990 р.). Декан факультету кіно-, телемистецтва, завідувач кафедри телебачення ХДАК ( 2008-2019 рр.). З 2020 р. — професорка кафедри аудіовізуального мистецтва факультету аудіовізуального мистецтва Харківської державної академії дизайну і мистецтв. З 2021 р. професорка кафедри методологій факультету аудіовізуального мистецтва Харківської державної академії дизайну і мистецтв.
Співавторка Стандартів вищої освіти зі спеціальності 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» рівнів бакалавра та магістра. Голова і членкіня кількох акредитаційних комісій МОН. Секретар галузевої підкомісії НК МОН по підготовці Держстандарту вищої освіти – 2016-2019 рр. Член Галузевої експертної ради 02 Культура і мистецтво Національного агентства забезпечення якості освіти України 2019-2022 рр.
Голова Робочої групи з оновлення змісту вищої і фахової передвищої освіти у галузі аудіовізуального мистецтва Держслужби з якості вищої мистецької освіти Міністерства культури та інформаційної політики України ( з листопада 2020 р.).
Нагороджена МОН України: Почесною грамота від МОН України за підготовку Стандартів вищої освіти зі спеціальності 021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво першого та другого рівня навчання (2019), Листом подяки від голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за внесок в роботу ГЕР 02 Культура і мистецтво (2020), Премією від Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) з (2018 р.), іменною медаллю «Народна шана українським науковцям» та Диплом від Національної Академії наук України (2021) та грамотами органів місцевого самоврядування і громадських організацій.
Модератор та учасник навчальних семінарів, тренінгів, майстер-класів з проблем розвитку аудіовізуального мистецтва на сучасному етапі (Харків, Дніпропетровськ, Київ та ін.).
Співпрацювала як з міжнародною Асоціацією медіа освіти, так і з вітчизняними освітянськими керівними структурами та закладами в галузі аудіовізуального мистецтва, виробництва, освіти (Академією української преси, Національною Радою з питань телебачення та радіомовлення, Департаментом науки та освіти ХОДА, Департаментом масових комунікацій ХОДА, КВЗ «Харківська академія неперервної освіти» та іншими).
Член редакційних колегій фахових видань: Культура України. Серія: Мистецтвознавство : зб. наук. пр. / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури ( 2008-2019 рр.); Вісник ХДАДМ ( 2015-2019 рр.); Вісник Київського Національного університету культури і мистецтв. : наук. журнал: Сер. Аудіовізуальне мистецтво та виробництво ( з 2019 р.).
Сфера наукових інтересів: морфологія аудіовізуальної сфери, аудіовізуальне мистецтво, візуальне мистецтво, аудіовізуальна освіта, мистецтвознавство, медіа-критика, теорія і історія культури.
Обґрунтувала концепцію становлення, розвитку й функціонування візуального мистецтва як складової морфологічної моделі сфери візуального, заклала теоретичні основи для подальшого дослідження розвитку галузі аудіовізуального мистецтва. Дослідила основні типи та субтипи новітнього мислення в галузі аудіовізуального мистецтва і навела їх класифікації. Зробила теоретичний внесок в осмислення новітньої історії кінематографу, телебачення, відео-арту, тощо, розвиток практичної медіа-критики та освіти.
Автор понад 300 публікацій, 5 монографій (4 - у співавторстві) з історії та теорії аудіовізуального мистецтва та освіти.

ТАРАСОВ Володимир Володимирович

доцент кафедри методологій крос-культурних практик, кандидат історичних наук, доцентВипускник Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського (спеціальність «історія»). Дисертаційну роботу на тему «Роль публіцистики у вивченні «білих плям» вітчизняної історії. 1989-1991 рр.» захистив у Дніпропетровському національному університеті (2008 р.).
Є автором більше ніж 80 наукових праць. Член Національної спілки журналістів України (з 2008 р.). З 1999 р. працює у царині графічного дизайну.
Сфера наукових інтересів: історія мистецького процесу, історична візуалістика.
Є автором та учасником вітчизняних та зарубіжних дизайнерських проектів.

АРТЕМЕНКО Андрій Павлович

професор кафедри методологій крос-культурних практик, доктор філософських наукУ 1995 закінчив Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (історичний факультет), спеціальність - історія. Після закінчення університету працював викладачем (1995-1998), старшим викладачем (1998-2003), доцентом (2003-2012) кафедри філософії і політології Харківського національного університету внутрішніх справ (ХНУВС), доцентом(2012-2014) та професором (2014-1017) кафедри філософії та соціології Національної фармацевтичної академії, 2017-2020 професор кафедри менеджменту культури та соціальних технологій Харківської державної академії культури.
У 2002 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 09.00.03-соціальна філософія та філософія історії на тему «Проблема історичного факту в філософії історії».
У 2014 докторську дисертацію за тією ж спеціальністю на тему «Топологія соціальної ідентичності».
У 2006 р. отримав учене звання доцент, у 2015 р. – професор.
Диплом державного зразку, що дає право викладання англійською мовою, 5-річний досвід викладання курсів англійською для іноземних студентів, досвід викладання англійською закордоном.
У 2014 отримав диплом розробника дистанційних курсів. Розробив дистанційний курс з дисципліни «Політологія».
Учасник п’яти міжнародних науково-дослідних проектів (українсько-канадські проекти «Основа демократії» (2002) і «Демократична освіта» (університет Квінз, Канада) (2004–2006), CASE «Програма соціальних трансформацій у прикордонних регіонах: Білорусь, Україна, Молдова» (2007), «Урбаністичні дослідження Інституту Кеннана» (США) (2007–2008)) ТUBITAK 2221-Fellowships for visiting scientists programme «Urban studies» «Spatial Identity Typology of Istanbul» (Шехір-університет, Туреччина) (2018).
У 2015–2017 рр. – член редколегії наукового журналу «Вісник Академії дизайну і мистецтв». З 2018 р. – член редакційної ради наукового журналу «Соціодинаміка». З 2019 р – член редакційної ради фахового наукового видання (категорії Б) Вісник Житомирського Державного Університету ім. Івана Франка. Серія Філософія. Сфера наукових інтересів – соціальна філософія, урбаністика, дослідження міжкультурної взаємодії, топологічний аналіз соціокультурних об’єктів.
Автор 98 наукових та методичних публікацій, з них – 4 підручників та 5 монографій.

БІЛЬДЕР Наталя Трифонівна

доцент кафедри методологій крос-культурних практикПрацює на кафедрі з 1997 року. Випускниця ХНУ ім. В. Каразіна (відділення психології) за фахом: «Психолог. Викладач психології».
З 1997 року – доцент міжнародної кадрової академії (Рада Європи /ЮНЕСКО). Наукові інтереси: особливості спільної проектної діяльності при створенні об'єктів дизайну (проектні команди у сучасному дизайн-процесі), передпроектні дослідження у дизайні, формування маркетингового мислення фахівців-дизайнерів, застосуванню принципів дизайн-менеджменту при створенні об'єктів дизайну.
Проводить майстер-класи з психології творчості для студентів м. Харкова.
Сфера наукових інтересів: психологія творчості, якість вищої мистецької освіти. Є автором більше ніж 60 наукових і науково-методичних праць.


НАДОБКО Сергій Володимирович

декан факультету аудіовізуальне мистецтво та заочне навчання, кандидат юридичних наук, доцент


2012 р. – закінчив інститут підготовки кадрів для органів МВС України Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого з відзнакою. Спеціальність — правознавство, кваліфікація — юрист;
2013 р. – закінчив магістратуру Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого за державно-правовою спеціалізацією із відзнакою;
2013-2016 рр. – здобувач кафедри державно-правових дисциплін юридичного факультету Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна;
2016 р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право і процес, фінансове право; інформаційне право»;
2020 р.– наказом Міністерства освіти і науки України від 26 листопада 2020 року №1471 присвоєно вчене звання доцента;
2021 р. – наказом Міністерства освіти і науки України від 22 січня 2021 року № 95 включено до складу експертної комісії з проведення антидискримінаційної експертизи при МОН України.
Почесний спікер Європейської асоціації студентів права «European Law Students' Association» (ELSA) та акредитований експерт у сфері антидискримінаційної політики України.
Має близько 100 наукових праць присвячених проблемам державотворення, основам правам, галузям фінансового, адміністративного та інформаційного права.
За багаторічну сумлінну працю нагороджений відомчими відзнаками та подяками МВС України, органів місцевого самоврядування, громадських організацій.

БАТЮК Анна Анатоліївна

кандидат наук з державного управління, старший викладач кафедри методологій крос-культурних практик


У 2011 році закінчила Харківську національну академію міського господарства (факультет економіки і підприємництва), спеціальність – облік і аудит. З 2010 по 2011 рік працювала голосним бухгалтером ППОХОЦЗ , з 2011 по 2012 працювала головним спеціалістом Харківського обласного центру зайнятості. З 2012 по 2014 рік навчалася в Харківському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (факультет державного управління) та отримала диплом магістр державного управління. З квітня по листопад 2014 працювала в Харківському обласному центрі зайнятості. У листопаді 2014 року вступила до аспірантура Харківському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.
У 2017 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 25.00.02 - Механізми державного управління на тему «Державне регулювання ринку праці молоді в Україні».
З 2017 по 2021 рік працювала викладачем Харківському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.
Отримала сертифікат коуча після навчання у Харківському Міжнародному Еріксонському університеті коучингу.
Сфера наукових інтересів: державне управління, регулювання ринку праці в мистецькій сфері.
Авторка 14 наукових публікацій, з них 3 розділи монографії. Приймала участь у більш ніж 20 міжнародних конференціях.

ЄРМАКОВ Сергій Сидорович

професор кафедри крос-культурних практик доктор педагогічних наук, професор


Закінчив Токмакський механічний технікум (1969р.), Харківський автомобільно-дорожній інститут (1977р.), Харківський державний педагогічний інститут імені Г.С. Сковороди (1981р.), аспірантура Державного центрального інституту фізичної культури (1990р.).
У 1981—1984 роках працював учителем фізичної культури середньої школи № 3 (м. Харків), у 1984—1994 — доцентом кафедри фізичного виховання Інституту інженерного залізничного транспорту (м. Харків), у 1994—2013 — завідувачем кафедри фізичного виховання та у 2002—2013 — проректором з наукової роботи Харківської державної академії дизайну, у 2013—2021 — професором кафедри теорії і методики фізичного виховання та завідувачем центру інноваційної та проектної діяльності Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. З 2021р. — професор кафедри крос-культурних практик.
Голова експертної ради ВАК України (2006—2010рр.), член Президії Олімпійської академії України (2002—2007рр.). У різні роки працював у складах: науково-координаційної ради Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту; науково-методичної комісії Національної федерації волейболу України. З 2017 року входить до складу секції з фізичної культури і спорту відділення вищої освіти Національної академії педагогічних наук України.
Має 3 авторські свідоцтва і 1 патент на винаходи, 12 патентів на промислові зразки. Автор понад 100 статей у більше ніж 20 журналах, які індексовані у базах WoS (h=21) та Scopus (h=19). Головний редактор двох журналів, що індексуються у базах Scopus/WoS. Автор понад 300 наукових праць у вітчизняних виданнях та автор 5 монографій і 10 навчальних посібників. Підготував двох докторів наук, 6 кандидатів наук, 10 студентів-переможців Всеукраїнського конкурсу наукових робіт. Офіційний опонент 34 дисертацій, з них 8 докторських. Керівник одного та учасник трьох науково-дослідних проектів МОНУ (2013—2016рр.).
Майстер спорту СРСР з волейболу (1975р.). 1969—1971рр. —волейбольний спортивний клуб армії (СКА «Одеса»; 1971—1973рр. — команда ДСК-1 (м. Харків); 1973—1980рр. — команда «Локомотив» (м.Харків); 1990 —2010рр. — команда ветеранів волейболу м. Харкова та збірна команда України. Неодноразовий чемпіон і призер першості України з волейболу (1971–1980). Фіналіст Кубку СРСР (1972, 1973рр.). Бронзовий призер першості СРСР серед команд вищої ліги у складі команди «Локомотив» (1978). Чемпіон світу серед ветеранів у складі збірної команди України (2000, 2004), Чемпіон Всесвітніх (Олімпійських) ігор серед ветеранів (2009р.).
Нагороджений МОН України: відзнакою "За наукові досягнення" (2007р.) та "Відмінник освіти України" (2001р.). Нагороджений Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України (2017р.) та грамотами органів місцевого самоврядування і громадських організацій.
Сторінки у мережі інтернет:

Вікіпедія — https://en.wikipedia.org/wiki/Sergii_Iermakov

Сторінки сучасної України — https://esu.com.ua/search_articles.php?id=20000

САГАЛОВИЧ Ангеліна Андріївна

ст. викладач кафедри методології крос-культурних практик, кандидат економічних наук


У 2000 р. закінчила Харківський Аерокосмічний університет ім. М.Е. Жуковського «ХАІ» (економічний факультет), спеціальність – економіка підприємства.
Після закінчення університету працювала у приватній фірмі, з 2002-2005 та 2007-2008 асистент кафедри основ економічної теорії та культурології Харківського Національного Медичного Університету.
З 2005 по 2009 – директор з виставкової діяльності Харківської Державної Академії дизайну та Мистецтв.
З 2008 по 2013 – доцент Східно-Української філії Соломонового Університету.
У 2008 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки на тему «Розвиток інформаційної економіки в умовах глобалізації».
Має досвід викладання англійською мовою для іноземних студентів.
Сфера наукових інтересів: інформаційна економіка в умовах глобалізації.
Авторка 7 статей.

ШТАН Геннадій Валерійович

кандидат історичних наук


УЗакінчив історичний факультет ХНУ ім. В. Каразіна. Отримав диплом кандидата історичних наук (2010 р.,) за спеціальністю 07.00.02 – Всесвітня історія Project12, certificate №6 (25.08.2020).
Член Комісії з питань доступу до електронних наукових баз даних при МОН України.
Заступник головного редактора «Вісника Харківської державної академії дизайну і мистецтв» (фахове видання, категорія «Б»).
Сфера наукових інтересів: філософія мистецтва. історія мистецьких процесів.