БОНДАРЕНКО
Ірина Володимирівна

декан факультету
дизайн середовища,
кандидат архітектури,професор

В 1963 році, коли ХДХІ було реорганізовано на ХХПІ, інститут було переорієнтовано на підготовку фахівці в художньо-промислового профілю. Факультет, який сьогодні має назву «Дизайн середовища», спочатку називався «Оздоблення будівель», а з 1965 року — «Інтер’єр і обладнання». Першим завідувачем кафедри був доцент В. Константинов. Потім — доцент Ю. Старостенко. Зараз її очолює доцент А. Олексієнко.

Наказом №203 від 24.12.63 р. на факультеті були затверджені дві спеціалізації: оформлення міст, громадських та промислових споруд; оформлення виставок, урочистостей та спектаклів. Перший прийом на нову спеціальність було здійснено в 1963 році. на І курс були зараховані: А. Зубков, А. Крамаренко, Н. Бікулов, П. Тайбер, Г. Корень, В. Черенков, В. Опанасенко, Т. Черні. Студенти, яких було прийнято до ХДХІ в 1962 році, з 1963 — навчалися за навчальним планом нової спеціальності. З 1965 р. студенті в уже приймали на факультет «Інтер’єр і обладнання», а в лютому 1970 р. було обрано першого декана. Ним став доцент В. Сиром’ятников.

При підготовці спеціалісті в за спеціальністю «Інтер’єр і обладнання» постійно включалися завдання на розробку декоративних і тематичних розписів. Саме тому, згодом, було створено майстерню монументально-декоративного розпису і  в 1970 році бу в перший випуск спеціалісті в цього профілю. Завідува в майстернею спочатку професор Є. Єгоров, потім професор О. Хмельницький. Нарешті у 1984 р. було відкрито кафедру монументально-декоративного розпису, завідувачем якої став доцент О. Пронін.

У зв’язку з тим, що в інституті були високопрофесійні викладацькі кадри в галузі образотворчого мистецтва, інститут доклада в багато зусиль до збереження цих традицій та відновлення спеціальностей станкового профілю, випуск яких було тимчасово припинено на початку 1960-х років. Так, з 1974 року в межах нового факультету відновили підготовку фахівці в за спеціалізацією «Архітектурно-декоративна пластика». Завідува в кафедрою «АДП » — доцент В. Воловик.

У 1988 році було відкрито спеціальності «Станковий живопис» та «Реставрація творі в мистецтва». Спочатку фахівці в спеціальності «РТМ » готували на кафедрі монументально-декоративного розпису, а потім — на кафедрі живопису. Пізніше було відкрито спеціалізовану кафедру «Реставрація станкового та монументального живопису». в 1993 р. при кафедрі ІО було відкрито спеціалізацію «Проєктування художньо-декоративних тканин» (пізніше — «Художнє моделювання тканин»). В 1998 р. відкрито спеціалізацію «Художнє моделювання одягу». Для підвищення фахового рівня цих напрямкі в у 2000 р. було створено кафедру «Художнє моделювання тканин та одягу», що об’єднала обидві спеціалізації. В той час кафедру очолила канд. мистецтвознавства С. Нікуленко, потім — доцент О. Омельченко, зараз її очолює професор Г. Тіщенко. У зв’язку з розвитком меблевого виробництва в Україні та зростанням попиту на дизайнері в цього профілю з 2000 року було відкрито спеціалізацію «Дизайн меблів». А 2004 р. було створено кафедру «Дизайн меблів». Цю кафедру очолила канд. арх., доцент Н. Трегуб. У тому ж 2000 році, у зв’язку зі створенням у ХДАДМ нового факультету «Образотворче мистецтво», три спеціалізації – «Станковий живопис», «Монументальний живопис» та «Станкова і монументальна скульптура», було переведено з факультету «Інтер’єр і обладнання» на новоутворений факультет «Дизайн середовища».

Кафедри факультету мають 6 навчальних лабораторій, які містять обладнання для відповідного навчального процесу, комп’ютерну лабораторію. На шести кафедрах факультету працює 55 викладачі в та 16 співробітників, з них: докторі в наук, професорі в — 3, кандидаті в наук, доценті в — 27, заслужений архітектор України — 1. на факультеті навчається 319 студенти в денного відділення. За роки свого існування факультет «Дизайн середовища» підготува в 1895 фахівця, серед яких 52 магістри.

КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАКУЛЬТЕТУ ДИЗАЙН СЕРЕДОВИЩА СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ БАКАЛАВР, МАГІСТР (.pdf)

КОНТАКТИ

Декан факультету «Дизайн середовища»: БОНДАРЕНКО ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

+38 (067)-909-83-46 TELEGRAM

E-mail: bondirra@gmail.com


Секретар деканату: ІКОЛ ІННА ВАСИЛІВНА

+38 (096)-337-75-98 VIBER, TELEGRAM

E-mail: innaikol52@gmail.com


Секретар деканату: МЄДЛЄНОВА ВІКТОРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА:

+38 (050)-907-40-82 TELEGRAM

E-mail: medlenova@ukr.net


E-mail факультету «ДС»: dsksada.21@gmail.com

Офіційний TELEGRAM канал деканату "ДС": https://t.me/dsksada2022