Історія кафедри графічного дизайну сягає корінням 1963 року, коли Харківський державний художній інститут був реорганізований у Харківський художньо-промисловий інститут і перепрофільований на підготовку художників промислового мистецтва. Серед перших дизайнерських спеціалізацій була «Промислова графіка та пакування», яка належала до факультету «Промислове мистецтво». Вже тоді викладачі спеціалізації почали будувати систему підготовки фахівців, здатних створювати утилітарні об’єкти графічного проєктування за принципами естетичної відповідності вимогам часу, технологічним умовам і потребам суспільства.

У 1989 році факультет «Промислове мистецтво» був перейменований на «Дизайн», а спеціалізація «Промислова графіка та пакування» — на «Графічний дизайн». Сьогодні це одна з найпотужніших дизайнерських кафедр України, педагогічний склад кафедри графічного дизайну ХДАДМ – це творчий колектив, який вирішує спільні завдання з підготовки бакалаврів, магістрів та аспірантів. Обов’язковою умовою успішного навчання студентів є поєднання цифрових технологій з художніми практиками (проєктна графіка, каліграфія, авторський друк, проєктування упаковки, фотографіка тощо). Підготовка студентів зі спеціальних дисциплін заснована на авторських навчальних програмах. Серед методів, які застосовуються викладачами кафедри — вивчення класичних творів мистецтва, аналіз сучасних та історичних об’єктів графічного дизайну, участь у майстер-класах видатних українських та закордонних дизайнерів. Випускники кафедри є членами творчих спілок, засновниками та керівниками агенств та фірм, арт-директорами, провідними графічними дизайнерами, спеціалістами у видавництвах, у дизайні зовнішньої реклами та інших сферах візуальної комунікації.

Адреса: 3-й корпус ХДАДМ, вул. Мистецтв, 8, ауд. 311.
E-mail: gd.ksada@gmail.com
Телефон: +38 (057) 706-28-11


Кафедра графічного дизайну проводить набір студентів за двома освітніми програмами:
Графічний дизайн (перший ступінь вищої освіти - бакалавр);
Дизайн візуальних комунікацій (другий ступінь вищої освіти - магістр).

ПЕРСПЕКТИВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Випускники кафедри графічного дизайну мають широкий спектр можливостей для реалізації своїх навичок та талантів. Декілька можливих напрямків, де вони можуть працювати, включають:
Графічний дизайнер: спеціалізується на розробці графічних елементів для рекламних кампаній, упаковки продукції, книжкового дизайну тощо.
Веб-дизайнер: займається створенням дизайну для веб-сайтів та інтерфейсів користувача, розробляє графічні елементи для онлайн-платформ.
Арт-директор: відповідає за концепцію та визначає вигляд рекламних кампаній або проєктів.
Ілюстратор: спеціалізується на створенні ілюстрацій для книг, медіа-проєктів, рекламних матеріалів.
Дизайнер упаковки: розробляє дизайн упаковки та етикетки для різноманітних товарів.
Фотограф зі спеціалізацією в графічному дизайні: використовує фотографію як частину графічного дизайну для створення вражаючих візуальних елементів.
Дизайнер корпоративного ідентифікаційного стилю: Створює логотипи та елементи корпоративної ідентифікації для компаній.
Аніматор: використовує графічні навички для створення анімації та мультимедійних ефектів.
Креативний директор: відповідає за стратегічне керівництво творчим процесом в агенції або компанії.

Ці сфери роботи випускників графічного дизайну не є вичерпними, і їх можливості можуть змінюватися відповідно до ринкових тенденцій та індивідуальних інтересів студентів.

СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ

Кафедральні повідомленьня, події, наші найкращі проєкти.
ПЕРЕГЛЯНУТИ ГРУПУ FACEBOOK


ЧОГО МИ НАВЧАЄМО

Програма навчання на освітньо-професійній програмі з графічного дизайну включає в себе широкий спектр тем і навичок, призначених для розвитку творчого мислення і професійної компетентності в цій галузі.
1. Загальній художній підготовці (академічний рисунок, академічний живопис, синтез мистецтв, кольорознавство).
2. Основам дизайну: (основи композиції і проектної графіки, основи формоутворення).
3. Історії дизайну: вивчення історії та еволюції графічного дизайну, стилістичних напрямків, аналіз видатних робіт та дизайнерів.
4. Проєктуванню ідентичності брендів: створення логотипів, елементів корпоративної ідентифікації бренду.
5. Шрифтовому дизайну: робота зі шрифтами (каліграфія, леттеринг, цифровий шрифт), вивчення правил типографіки та створення читабельних текстів.
6. Пакувальному дизайну: розробка дизайну упаковки та етикетки для товарів та продукції різних галузей.
7. Рекламному дизайну: створення графічних матеріалів для рекламних кампаній.
8. Створенню ілюстрацій та фото: вивчення технік та навичок створення різних видів ілюстрацій та фотозображень.
9. Веб-дизайну: основи розробки веб-сайтів, дизайн інтерфейсів та веб-графіка.
10. Анімації та мультимедіа: розробка анімації та інтерактивних мультимедійних елементів.
11. Відтворенню креативних проєктів: реалізація творчих проєктів для практичного застосування отриманих навичок.
12. Роботі в професійних комп’ютерних програмах: навчання роботі з інструментами графічних програм, таких як Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, After Effect та Blender.

Навчання на освітній програмі з графічного дизайну спрямоване на підготовку студентів до професійної діяльності в сучасному світі дизайну візуальних комунікацій, а також на розвиток їх творчого потенціалу і креативного підходу до завдань.