ПРОЄКТИ

ПЛАКАТНА АКЦІЯ «НАРОДЖЕНІ В УКРАЇНІ»

Мета проєкту — ознайомити широкий загал з долями багатьох видатних українців: діячів культури, науки, мистецтва, які своїми знаннями, талантом, життям зробили вагомий внесок у розвиток людства. Дехто з персонажів стали справжнім відкриттям для авторів проєкту, оскільки саме вони спонукали розказати про тих, кого можна й слід вважати уособленням України.

Творчі роботи студентів майстерні професора Володимира Лесняка дають нам уявлення не тільки про образи видатних українців, а й про авторське ставлення до них. Авторам проєкту хотілося, щоб усі видатні люди, їх обличчя, справи, долі не залишили байдужими глядача, а надовго збереглися у людській пам'яті.

Куратор і арт-директор проєкту Володимир Лесняк.

ПРОЄКТ «УКРАЇНА. СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ»

Основою майбутнього довгострокового проєкту стало знайомство студентів з Україною. Хто ми, що ми з себе уявляємо, яка наша історія, земля, міста, хто ті люди, які принесли людству користь і за яких не соромно перед ним?

Творчі роботи студентів майстерні професора Володимира Лесняка дають нам уявлення про їх відношення до цієї важкої, але край необхідної роботи.
ПЛАКАТНА АКЦІЯ «І ЗНОВУ НАРОДЖЕННЯ»

Історія джазу нараховує більш ніж вікову історію. За цей час він неодноразово вмирав, відроджувався, зазнавав криз. Причини і розвиток цих процесів є часто несподіваними та незрозумілими.

У джазі, як симптоматичному явищі мистецтва ХХ століття , відбилися проблеми свого часу, проблеми духовності і моралі, він пережив не тільки складну еволюцію, але й зберіг свою привабливу силу. Він спороджує великий ентузіазм у сучасної молоді, число його прибічників зростає, особливо у творчому середовищі.

Автор і куратор проєкту- професор кафедри ГД Володимир Лесняк.
ВИСТАВКА-КОНКУРС СТУДЕНТСЬКИХ РОБІТ З ФОРМОУТВОРЕННЯ «FORMOOBRAZ»

Ініціатором проєкту є кафедра графічного дизайну ХДАДМ, яка щорічно з 2016 р. проводить студентську виставку-конкурс творчих робіт з формоутворення «Formoobraz» серед студентів різних спеціалізацій ХДАДМ задля можливості професійного росту і розвинення творчих здібностей талановитої молоді.

Формоутворення є одним з вирішальних процесів у творчості дизайнера, оскільки в ньому закріплюються як функціональні характеристики об'єкту так і його образне рішення.

Аналізуючи нові тенденції, що склалися сьогодні у формоутворенні, можна визначити, що цей процес являє собою не тільки побудову матеріальних конструкцій (форм), а це, у першу чергу, створення певних законів, концепцій, відповідно яким відтворюються нові концепти.

Куратори проєкту С. викладачі кафедри ГД К.А. Лаврикова, Л.К. ЛитвинюкПРОЄКТ «СФЕРА ДИЗАЙНУ»

Даний проєкт присвячений більш детальному вивченню різноманітних стилів та напрямків у графічному дизайні, а також аналізу творчості видатних дизайнерів, виявленню їх авторської манери. Студенти майстерні професора Лесняка В.І. втілюють у плакатах свої особисті враження від видатних особистостей у сфері дизайну, в основному ці плакати створені засобами типографіки.

Особливої уваги заслуговують брошури, кожна з яких присвячена певному напрямку чи стилю, а також окремим особистостям, творчість яких тісно пов'язана з певним напрямком у сфері дизайну.


ПЛАКАТНА АКЦІЯ ДО ЮБІЛЕЮ НАРБУТА.

Куратор Лесняк Володимир.Авторы плакатов: Бессонов Дмитро, Брижинська Марія, Варга Антон, Вертій Ганна, Гаврюшенко Ольга, Дідук Мария, Коварж Екатерина, Кузьменко Юлия, Моргунова Алена, Мишко Марина, Притула Альона, Сойнікова Татьяна, Сокірко Катерина, Шкедова Анна.