За час існування спеціалізації «Графічний дизайн» викладачі кафедри виконували наукові роботи в рамках наступних держбюджетних тем, затверджених Міністерством освіти і науки України:

«Комп'ютерна лексикографія дизайну й образотворчого мистецтва», номер державної реєстрації УкрІНТЕІ 0103U006435 від 05.11.02 № 663.
«Розробка методики оцінки якості дизайнерських проєктів та її впровадження на прикладі проєктування універсальних спортивних тренажерів», номер державної реєстрації УкрІНТЕІ 0100U000342 від 31.07.97.
«Закономірності розвитку, принципи, методи і засоби дизайну та формування національної моделі дизайну України», реєстраційний № 0104U000834, 2005-2006 рр.
«Методика інноваційного дизайну у контексті науково-технологічного прогресу і глобальної екологічної кризи», реєстраційний № 0107U002131, 2008–2010 рр.
«Логіко семіотичне моделювання візуального простору: культурні і філософські аспекти», реєстраційний № 0107U002131, 2012–2014 рр.
«Методичні аспекти теорії творчості, матриці символів, атрибутів сакрального мистецтва при формуванні світоглядних понять», реєстраційний № 0314U003934, 2014–2016 рр.
Графічний дизайн України як засіб формування громадянської свідомості»,
реєстраційний № 0111117U001380, 2017–2019рр.

В межах цих тем було захищено дисертації:

Марія Ісмайлова . Візуально-образна мова типографіки у дизайні поліграфічних видань періоду раннього модернізму.
Надія Величко . Інтерактивна типографіка в системі сучасного інформаційно-комунікаційного простору.
Надія Сбітнєва. Особливості розвитку радянської упаковки 1930-х років. Утилітарні та художні аспекти.
Олександр Соболєв. Інтеграція дизайну і маркетингу в сучасній проєктній культурі.
Тетяна Іваненко. Художньо-образні особливості формоутворення акцидентного шрифту.
Ольга Ганоцька. Дизайн споживчої упаковки в Україні: стандарт та ексклюзив.
Ольга Квітка. Морфологія і функція графічних знаків у дизайні візуальних комунікацій.
Анна Макарова. Засоби побудови образу в графічному дизайні: система структурних взаємозв’язків.
Людмила Литвинюк. Візуальна ідентифікація закладів мистецтва засобами графічного дизайну.

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ

Володимир Лесняк
https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=a-F6GYsAAAAJ

Олег Векленко
https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=KgAUL78AAAAJ

Надія Сбітнєва
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=Bd05d6gAAAAJ

Олександр Соболєв
https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=6s6og8EAAAAJ

Тетяна Іваненко
https://scholar.google.com/citations?user=STuLtCoAAAAJ&hl=en

Ольга Ганоцька
https://scholar.google.com.ua/citations?user=wSVCSZsAAAAJ&hl=ru

Ольга Квітка
https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=3qnQg28AAAAJ

Анна Макарова
https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=_LYhVZkAAAAJ

Людмила Литвинюк
https://scholar.google.com/citations?user=WqY4HV4AAAAJ&hl=ru

Марія Ісмайлова
https://scholar.google.com.ua/citations?user=h1k_C5YAAAAJ&hl=ru

Валерій Гальченко
https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=zl000bUAAAAJ

Федір Целуйко
https://scholar.google.com/citations?user=14Nl8tEAAAAJ&hl=ru

Людмила Закалюжна
https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=5bmvWs0AAAAJ

Надія Величко
https://scholar.google.com.ua/citations?user=OvTb6WoAAAAJ&hl=uk

КНИЖКОВА ПОЛИЦЯ КАФЕДРИ