КАФЕДРА
ТЕОРІІ І ІСТОРІІ
МИСТЕЦТВ

СОКОЛЮК
Людмила Данилівна

Завідувач кафедри
теорії та історії мистецтв,
професор, доктор мистецтвознавстваМистецтвознавство – галузь гуманітарного знання, що досліджує закономірності функціонування мистецтва як одного з найважливіших чинників розвитку людства, рушійної сили у формуванні національної та світової культури.

Як окремий структурний підрозділ кафедра теорії і історії мистецтв існує з 1992 року і у своїй роботі прагне продовжувати славні традиції, закладені такими видатними представниками харківської мистецтвознавчої школи, як Є. Рєдін, Ф. Шміт, Д. Гордеєв, П. Фомін, С. Таранушенко. З 2002 року кафедра стала випусковою, здійснюючи підготовку мистецтвознавців.

Мета діяльності кафедри - підготовка фахівців-мистецтвознавців широкого профілю, які набувають в процесі навчання фундаментальних знань у галузі теорії та історії мистецтва і суміжних наук, навичок дослідницької, музейної, педагогічної, видавничої, галерейної, менеджерської роботи тощо. Студенти вивчають історію вітчизняного та світового класичного, сучасного та актуального мистецтва, здобувають фундаментальні знання з історії розвитку вітчизняної та зарубіжної художньої культури, у тому числі засвоюють та досліджують невідомі досі широкому загалові сторінки її становлення та розвитку. Поряд з оволодінням основами фахових дисциплін, вони набувають знань із суміжних, історичних та культурологічних дисциплін – філософії, естетики, історії літератури, музики, театру, кінематографу, міфології, археології, тощо.

Адреса: 3-й корпус ХДАДМ, вул. Мистецтв, 8, ауд. 205.
E-mail: tim@ksada.org

ПЕРСПЕКТИВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Після закінчення академії випускники кафедри «Візуальних практик» можуть працювати в таких сферах діяльності:

музейні устанвои та досліднницькі інституції;
кураторство виставкової діяльності;
галерейна справа;
арт-журналістика;
мистецтвознавча експертиза;
видавнича справа.

СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ

Кафедральні повідомлення, події та оголошення.
ПЕРЕГЛЯНУТИ СТОРІНКУ FACEBOOK


ЧОМУ МИ НАВЧАЄМО

Бакалаврат

вступ до мистецтвознавства;
історія зарубіжного образотворчого мистецтва;
історія українського мистецтва;
історія культури;
історія архітектури;
історія декоративно-ужиткового мистецтва;
історія дизайну;
історія театру і кіно;
історія світової та вітчизняної літератури;
теорія мистецтва;
сучасні візуальні мистецтва;
аналіз творів мистецтва;
мистецтвознавство та художня критика;
основи наукових досліджень;
основи мистецтвознавства та основи музеєзнавства;
міфологія;
основи мистецтвознавства та основи музеєзнавства;
етнографія;
арт-журналістика
художні майстерні.

Магістратура

культура України ХХ ст.;
теорія мистецтва;
наукове дослідження сучасного мистецтва;
спецкурси з проблем літератури та сучасного образотворчого мистецтва;
методика організації НДР за фахом;
основи рецензування та редагування;
риторика.