КАФЕДРА
ТЕОРІІ І ІСТОРІІ
МИСТЕЦТВ

ЧЕЧИК
Валентина Вікторівна

Завідувач кафедри
теорії і історії мистецтв
доцент, кандидат мистецтвознавстваМистецтвознавство – галузь гуманітарного знання, що досліджує закономірності функціонування мистецтва як одного з найважливіших чинників розвитку людства, рушійної сили у формуванні національної та світової культури.

Як окремий структурний підрозділ кафедра теорії і історії мистецтв існує з 1992 року і у своїй роботі прагне продовжувати славні традиції, закладені такими видатними представниками харківської мистецтвознавчої школи, як Є. Рєдін, Ф. Шміт, Д. Гордеєв, П. Фомін, С. Таранушенко. З 2002 року кафедра стала випусковою, здійснюючи підготовку мистецтвознавців.

Мета діяльності кафедри – підготовка фахівців-мистецтвознавців широкого профілю, які набувають в процесі навчання фундаментальних знань у галузі теорії та історії мистецтва і суміжних наук, навичок дослідницької, музейної, кураторської, педагогічної, видавничої, галерейної роботи тощо. Студенти вивчають історію вітчизняного та світового класичного, сучасного та актуального мистецтва, здобувають фундаментальні знання з історії розвитку вітчизняної та зарубіжної художньої культури, у тому числі засвоюють та досліджують невідомі досі широкому загалові сторінки її становлення та розвитку.

Адреса: 3-й корпус ХДАДМ, вул. Мистецтв, 8, ауд. 205.
Телефон: (057) 706-02-81
E-mail: tim@ksada.org


КНИЖКОВА ПОЛИЦЯ ДЛЯ МИСТЕЦТВОЗНАВЦІВ В БІБЛІОТЕЦІ ХДАДМ (.pdf)

ПЕРСПЕКТИВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Після закінчення академії випускники кафедри Теорії і історії мистецтв можуть працювати в таких сферах діяльності:

музейна і галерейна справа;
освітні й наукові інституції;
кураторство виставкової діяльності;
арт-журналістика, арт-публіцистика та арт-критика;
мистецтвознавча експертиза і мистецькі аукціони;
видавнича справа;
охорона культурно-мистецької спадщини;
організація культурно-мистецьких проектів і заходів креативної індустрії.

СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ

Кафедральні повідомлення, події та оголошення.
ПЕРЕГЛЯНУТИ СТОРІНКУ FACEBOOKПЕРЕГЛЯНУТИ СТОРІНКУ Instagram

ПЕРЕГЛЯНУТИ КАНАЛ YouTube


ЧОГО МИ НАВЧАЄМО

У процесі навчання студенти засвоюють низку унікальних фахових та спеціалізованих дисциплін, серед них:

Історія українського і зарубіжного мистецтва
Історія мистецтвознавства і художньої критики
Історія світової і української культури
Історія декоративно-ужиткового і народного мистецтва
Основи музеєзнавства і кураторства
Арт-журналістика і сучасна арт-критика
Теорія мистецтв і аналіз творів сучасного мистецтва
Основи наукових досліджень
Галерейництво в Україні і сучасний арт-простір
Колекціонування творів мистецтва і сучасний арт-ринок
Мистецтво постмодернізму та інші.

ФОТОГАЛЕРЕЯ ПОДІЙ

Магістерські дипломні роботи 2022 року

Захисти кваліфікаційних робіт бакалаврів 2023 року

Заліковий проект здобувачів вищої освіти 1 курсу з дисципліни "Основи музеєзнавства". Куратор віртуальної виставки Терра Нейдорф. 9.05.2023

У незламному і мужньому Харкові. На екскурсіях і виставках. жовтень 2023.

"Мистецтвознавчі діалоги" - проект здобувачів-мистецтвознавців 1-4 курсів (із запрошенням випускників, викладачів кафедри) задля інформації і обміну досвідом, думками, ідеями, подіями у світі мистецтва і мистецтвознавства. жовтень 2023

Бакалаврські дипломні роботи 2022 року ОПП "Мистецтвознавство"


https://drive.google.com/drive/folders/1z3SxoPypdQ8EzLvvj34UDog6o_xIna6n?usp=sharing