АСПІРАНТУРА

БОНДАРЕНКО
Ірина Володимирівна

Радник проректора
з НДР ХДАДМ з підготовки
НПК вищої кваліфікації,
кандидат архітектури,
доцент.


На базі Харківської державної академії дизайну і мистецтв працює постійнодіюча аспірантура (очна (денна та вечірня) та заочна форми) (Наказ МОН України № 443 від 21.04.2016).
Підготовка аспірантів здійснюється як на контрактній основі, так і за державним замовленням за спеціальностями:

- 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація ОНП Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (акредитована);
- 022 Дизайн ОНП Дизайн (акредитована).
- 021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво, ОНП Аудіовізуальне мистецтво та виробництво
(не акредитована).

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА 2020 р. (.pdf) спеціальність: 022 Дизайн
ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА 2020 р. (.pdf) спеціальність: 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА 2019 р. (.pdf) спеціальність: 022 Дизайн
ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА 2019 р. (.pdf) спеціальність: 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА 2016 р. (.pdf) спеціальність: 022 Дизайн
ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА 2016 р. (.pdf) спеціальність: 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Адреса: 3-й корпус ХДАДМ, вул. Мистецтв, 8, ауд. 208.
E-mail: aspksada@gmail.com
Телефон:  706-21-03

АКРЕДИТАЦІЯ

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми "Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація" (.pdf)

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми «Дизайн» (.pdf)

ЗВІТ Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми 39144 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (.pdf)

ЗВІТ Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми 38861 Дизайн (.pdf)
ПРОГРАМА візиту до Харківської державної академії дизайну і мистецтв експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи у справі 1052/АС -21 (7-9 червня 2021), освітньо-наукової програми «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво реставрація» за спеціальністю 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація, за третім рівнем освіти вищої освіти (.pdf)
ВІДКРИТА ЗУСТРІЧ з експертною групою: ЄДЕБО 38861 Харківська державна академія дизайну і мистецтв, ОНП «Дизайн» (третій рівень вищої освіти за спеціальністю 022 Дизайн) з використанням технічних засобів відеозв’язку 27 травня о 14:20–15:00 Запрошуємо усіх зацікавлених осіб! (.pdf)
ПРОГРАМА онлайн візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи за спеціальністю 022 Дизайн освітньо-наукової програми «Дизайн» (ID у ЄДЕБО 38861) за третім рівнем вищої освіти (справа № 1013/АС-21) у Харківській державній академії дизайну і мистецтв 26.05-28.05.2021 р. з використанням технічних засобів відеозв’язку (.pdf)
ВІДОМОСТІ про самооцінювання освітньої програми Дизайн (.pdf)
НАКАЗ 51 - ОП 14.05.2021 акредитація 022-Дизайн (.pdf)

НАКАЗ № 91-ОП 16.09.2019  I. Про створення проектних груп щодо освітньо-професійних програм для першого, другого та третього освітніх рівнів.
II. Про закріплення за студентськими групами викладачів-кураторів.
(.pdf)

НАКАЗ № 53-ОП 20.05.2021 Про проведення акредитації ОНП "Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація" СВО доктора філософії (.pdf)
НАКАЗ 1086-Е 19.05.2021 про призначення експертної групи 023-Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (.pdf)
ВІДОМОСТІ про самооцінювання освітньої програми Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (.pdf)


СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ (ВНУТРІШНІЙ)
СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ (ВНУТРІШНІЙ) ОНП «Дизайн» (.pdf)
СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ (ВНУТРІШНІЙ) ОНП «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» (.pdf)

КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН:
КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН ОНП «Дизайн» (.pdf)
КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН ОНП «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» (.pdf)


ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ:
Графік навчального процесу 2023-2024 (.pdf)
Графік навчального процесу 2022-2023 (.pdf)
Графік навчального процесу 2021-2022 (.pdf)
Графік навчального процесу 2020-2021 (.pdf)


НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ:
Навчальний план підготовки докторів філософії з галузі знань 02 "КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО" спеціальність 023 "Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація", 1 курс, 2023 р. (.pdf)
Навчальний план підготовки докторів філософії з галузі знань 02 "КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО" спеціальність 023 "Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація", 2023 р. (.pdf)
Навчальний план підготовки докторів філософії з галузі знань 02 "КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО" спеціальність 022 "Дизайн", 1 курс, 2023 р. (.pdf)
Навчальний план підготовки докторів філософії з галузі знань 02 "КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО" спеціальність 022 "Дизайн", 2023 р. (.pdf)
Навчальний план підготовки докторів філософії з галузі знань 02 "КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО" спеціальність 021 "Аудіовізуальне мистецтво та виробництво", 1 курс, 2023 р. (.pdf)
Навчальний план підготовки докторів філософії з галузі знань 02 "КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО" спеціальність 021 "Аудіовізуальне мистецтво та виробництво", 2023 р. (.pdf)


ВІДГУКИ СТЕЙКХОЛДЕРІВ:
Відгук на освітньо-наукову програму з підготовки здобувачів третього рівня вищої освіти "Доктор філософії" зі спеціальності 023 "Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація". (.pdf)
Рецензія на освітньо-наукову програму "Дизайн" з підготовки докторів філософії зі спеціальності 022 Дизайн в ХДАДМ (.pdf)
Національний авіаційний університет "Український науково-дослідний інститут дизайну та ергономіки (.pdf)
Київська міська державна адміністрація депортамент культури (.pdf) (.pdf)
Черкаський художній музей Черкаська обласна рада КУ "Обласний художній музей" (.pdf)
Черкаський державний технологічний університет (.pdf)
Завідувач Одеської філії Національного науково-дослідного реставраційного центру України (.pdf)НАКАЗ про ліцензування освітньої діяльності СВО Доктор філософії(.pdf)

"ПОРЯДОК підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у ХДАДМ" (.pdf)ПРОЄКТ ОНП ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

"Рекомендації та побажання надсилати до 15.05.2021 за адресою:   aspksada@gmail.com"

ПРОЄКТ ОНП "Дизайн" для обговорення (.pdf)
ПРОЄКТ ОНП "Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація"
для обговорення
(.pdf)РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ

ЗВІТ оцінка якості реалізації дистанційного навчання у період карантину здобувачами третього (доктор філософії) рівня вищої освіти 1-2 курси (весняний семестр 2020/21 н.р.) (.pdf)

ЗВІТ про результати анонімного інтернет-опитування здобувачів третього (доктор філософії) рівня вищої освіти Харківської державної академії дизайну і мистецтв щодо випадків сексуальних домагань, сексизму та інших видів дискримінації в середовищі здобувачів третього рівня вищої освіти (весняний семестр 2020/21 н.р.) (.pdf)

Звіт результати оцінювання змісту, організації та якості освітнього процесу, якості освітньо-наукових програм здобувачами третього (доктор філософії) рівня вищої освіти за спеціальностями:
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація ОНП Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 022 Дизайн ОНП Дизайн (весняний семестр 2020/21 н.р.)
(.pdf)


ПОРЯДОК ЗАХИСТУ

ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ТА ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ У ХАРКІВСЬКІЙ ДЕРЖАВНІЙ АКАДЕМІЇ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ (.pdf)