АСПІРАНТУРА

БОНДАРЕНКО
Ірина Володимирівна

Кандидат архітектури,
доцент.
На базі Харківської державної академії дизайну і мистецтв працює постійнодіюча аспірантура (очна (денна та вечірня) та заочна форми) (Наказ МОН України № 443 від 21.04.2016).
Підготовка аспірантів здійснюється як на контрактній основі, так і за державним замовленням за спеціальностями:

- 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація ОНП Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (на цей час не є акредитованою);
- 022 Дизайн ОНП Дизайн (на цей час не є акредитованою).

Ліцензійний обсяг (Наказ МОН України №443 від 21.04.2016) становить:
- 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація – 10 осіб;
- 022 Дизайн ОНП Дизайн – 10 осіб.

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА (.pdf) спеціальність: 022 Дизайн
ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА (.pdf) спеціальність: 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Адреса: 3-й корпус ХДАДМ, вул. Мистецтв, 8, ауд. 208.
E-mail: aspksada@gmail.com
Телефон:  706-21-03

Навчальні плани

Відгуки стейкхолдерів

НАКАЗ про ліцензування освітньої діяльності 3-го рівня вищої освіти (.pdf)

"ПОРЯДОК підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у ХДАДМ" (.pdf)

ПРОЄКТ ОНП "Дизайн" для обговорення (.pdf)