СЕКЦІЯ
ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ
ДИСЦИПЛІН

БОНДАРЧУК
Іван Генадійович

доцент, завідувач секції
інженерно-технічних
дисциплін,
Ph.D.з технічних наук,
професор ХДАДМ


СЕКЦІЯ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Свої головні навчальні та науково-методичні задачі багатопрофільна секція ІТД вбачає у сфері забезпечення дизайн-освіти шляхом втілення у навчальний процес досягнень науково-технічного прогресу для чого викладачі забезпечують поєднання теоретичних курсів з технічними консультаціями курсового та дипломного проєктування на спеціальності "Дизайн", що є відмінною рисою від інших саме при навчанні у нашому Вишу.

Адреса: 3-й корпус ХДАДМ, вул. Мистецтв, 8,  ауд. 304.
E-mail: itd@ksada.org
Телефон: +38 (057) 706-28-11

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Секція ІТД, як навчально-методичний підрозділ ХХПІ, існувала при кафедрі "Художнього конструювання". У 1981 році була створена окрема кафедра ІТД. Завідувачами кафедри ІТД були доц. С. Слюсаренко (до 1986), доц. М.Фадєєв (1986 - 1990), проф. В. Голобородько - (1990 - 2010), доц. І.Бондарчук - з 2010 і по 2020. Методичні підвалини кафедри були закладені завдяки таким талановитим викладачам, як О.Міхно, В.Сітніков, Л.Кутузов, Л.Утевська та інш.

Наприкінці 80-х років кафедра ініціювала комп'ютерну освіту у ХХПІ. Спочатку заняття, велись на базі одного з проєктних інститутів Харкова. У 1987 у ХудПромі з'являються перші вітчизняні комп'ютери серії ДВК, а у 1988 відкривається перший в системі дизайн-освіти тодішнього СРСР комп'ютерний клас. Так комп'ютерна освіта стала невід'ємною частиною дизайнерської підготовки в Академії.

Наприкінці 90-х років кафедра ІТД разом із кафедрою "Графічного дизайну" ініціює створення нової спеціалізації в академії - "Комп'ютерний дизайн", а у 2004 сприяла створенню нового підрозділу у ХДАДМ - кафедри "Дизайну інтерактивних засобів візуальних комунікацій"( на цей час кафедра «Мультимедійний дизайн»).

У 2017 році викладачи кафедри стали ініціаторами створення освітньої-професійної програми для магістрів «Дизайн-інжиніринг». Перший захист магістрантів відбувся наприкінці 2018 року.

На цей час викладачі згруповані в секцію Інженерно-технічних дисциплін кафедри Візуальних практик.

Сьогодні матеріальна база секції ІТД складається із викладацької, навчальної аудиторії, оснащеної технічними засобами навчання, обладнанням для проведення лабораторно-практичних робіт та наукових досліджень у сфері ергономіки.

СИЛАБУС

Економіка та менеджмент в мистецькій освіті, 2 семестр (.pdf)
Економіка проектної діяльності та менеджмент, 1 семестр (.pdf)