КАФЕДРА
ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ
ДИСЦИПЛІН

БОНДАРЧУК
Іван Генадійович

Завідувач кафедри
інженерно-технічних
дисциплін,
Ph.D..з технічних наук,
професор ХДАДМ


КАФЕДРА ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Свої головні навчальні та науково-методичні задачі сучасна багатопрофільна кафедра ІТД вбачає
у сфері забезпечення дизайн-освіти ХХІ сторіччя шляхом втілення у навчальний процес досягнень науково-технічного прогресу для чого викладачі кафедри забезпечують поєднання теоретичних курсів з технічними консультаціями курсового та дипломного проєктування на спеціальності "Дизайн", що є відмінною рисою від інших саме при навчанні у нашому Вишу.

Для забезпечення інженерної складової освіти промислових дизайнерів були створені такі блоки навчальних дисциплін, як
графічний (інженерна графіка, нарисна геометрія, теорія тіней і перспектива);
технологічний (технології матеріалів);
конструкторський (основи технічної механіки і конструювання);
ергономічний (проєктивна ергономіка і психофізіологія діяльності);
економічний (економіка);
безпеки (безпека життєдіяльності охорона праці);
екологічний (екологія).

Адреса: 3-й корпус ХДАДМ, вул. Мистецтв, 8,  ауд. 304.
E-mail: itd@ksada.org
Телефон: +38 (057) 706-28-11


ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Кафедра ІТД, як окремий навчально-методичний підрозділ, була створена у 1981 році шляхом відокремлення інженерної секції, що існувала при кафедрі "Художнього конструювання".

Завідувачами кафедри ІТД були доц. С. Слюсаренко (до 1986), доц. М.Фадєєв (1986 - 1990), проф. В. Голобородько - (1990 - 2010), проф. І.Бондарчук - з 2010 і по цей час. Методичні підвалини кафедри були закладені завдяки таким талановитим викладачам, як О.Міхно, В.Сітніков, Л.Кутузов, Л.Утевська та інш.

Наприкінці 80-х років кафедра ініціювала комп'ютерну освіту у ХХПІ. Спочатку заняття, велись на базі одного з проєктних інститутів Харкова. У 1987 у ХудПромі з'являються перші вітчизняні комп'ютери серії ДВК, а у 1988 відкривається перший в системі дизайн-освіти тодішнього СРСР комп'ютерний клас. Так комп'ютерна освіта стала невід'ємною частиною дизайнерської підготовки в Академії.

Наприкінці 90-х років кафедра ІТД разом із кафедрою "Графічного дизайну" ініціює створення нової спеціалізації в академії - "Комп'ютерний дизайн", а у 2004 сприяла створенню нового підрозділу у ХДАДМ - кафедри "Дизайну інтерактивних засобів візуальних комунікацій"( на цей час кафедра «Мультимедійний дизайн»).

Сьогодні матеріальна база кафедри складається із викладацької, навчальної аудиторії, оснащеної технічними засобами навчання, лабораторії ергономіки із обладнанням для проведення лабораторно-практичних робіт та наукових досліджень у сфері ергономіки.

У 2017 році викладачи кафедри стали ініціаторами створення освітньої-професійної програми для магістрів «Дизайн-інжиніринг». Перший захист магістрантів відбувся наприкінці 2018 року.