ВНУТРІШНЄ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Положення про систему забеспечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забеспечення якості) ХДАДМ (.pdf)
Положення про робочу групу із забеспечення якості освітньої діяльності ХДАДМ (.pdf)
Наказ про створення робочої групи по забезпеченню якості освіти в ХДАДМ (.jpg)
План роботи робочої групи із забеспечення якості освітньої діяльності ХДАДМ на 2021-2022 навчальний рік (.pdf)
Приблизний графік опитування на 2021-2022 н.р. (осінній семестр) (.pdf)
План роботи робочої групи із забеспечення якості освітньої діяльності ХДАДМ на 2020-2021 навчальний рік (.pdf)
Звіт робочої групи із забезпечення якості освітньої діяльності у Харківській державній академії дизайну і мистецтв за 2020-2021 н.р(.pdf)

ЕЛЕКТРОННА СКРИНЯ ДОВІРИ


Скринька довіри створена для скарг, зауважень та пропозицій з метою поліпшення роботи академії. Ми гарантуємо що всі Ваші звернення будуть розглянуті керівництвом академії.

Надсилати листи в Скриню довіри можна на електронну адресу: skrynia_doviry@ksada.org


КОНСУЛЬТАЦІЯ ПСИХОЛОГА

Консультації проводить
психолог-консультант
Наталя Більдер
щовівторка о 16:30.
Запис за телефоном
(057) 706-02-38

РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ ТА ЩОРІЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ


Звіт про результати визначення мотивації до навчання у магістратурі здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» факультету «Аудіовізуальне мистецтво та заочне навчання» освітньо-професійної програми «Фотомістецтво та візуальні практики» (осінній семестр 2021/2022 н. р.) (.pdf)

Звіт про результати оцінювання освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки здобувачів вищої освіти здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» факультету «Аудіовізуальне мистецтво та заочне навчання» освітньо-професійної програми «Фотомистецтво та візуальні практики» (осінній семестр 2021/2022 н.р.) (.pdf)

Звіт про результати оцінювання освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки здобувачів вищої освіти здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» факультету «Образотворче мистецтво» освітньо-професійної програми «Мистецтвознавство» (осінній семестр 2021/2022 н. р.) (.pdf)

Звіт результати оцінювання освітнього процесу здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» факультету «Аудіовізуальне мистецтво та заочне навчання» освітньо-професійної програми «Фотомістецтво та візуальні практики» (осінній семестр 2021/2022 н.р.) (.pdf)

Звіт результати оцінювання освітнього процесу здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» факультету «Образотворче мистецтво» освітньо-професійної програми «Мистецтвознавство» (осінній семестр 2021/2022 н. р.) (.pdf)

Звіт про результати анонімного інтернет-опитування здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» факультету «Аудіовізуальне мистецтво та заочне навчання» освітньо-професійної програми «Фотомистецтво та візуальні практики» щодо випадків сексуальних домагань, сексизму та інших видів дискримінації у студентському середовищі (осінній семестр 2021/2022 н. р.) (.pdf)

Звіт про результати анонімного інтернет-опитування здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» факультету «Образотворче мистецтво» освітньо-професійної програми «Мистецтвознавство» щодо випадків сексуальних домагань, сексизму та інших видів дискримінації у студентському середовищі (осінній семестр 2021/2022 н. р.) (.pdf)

Звіт про результати анонімного інтернет-опитування здобувачів третього (доктор філософії) рівня вищої освіти Харківської державної академії дизайну і мистецтв щодо випадків сексуальних домагань, сексизму та інших видів дискримінації в середовищі здобувачів третього рівня вищої освіти (весняний семестр 2020/21 н.р.) (.pdf)

Звіт оцінка якості реалізації дистанційного навчання у період карантину здобувачами третього (доктор філософії) рівня вищої освіти 1-2 курси (весняний семестр 2020/21 н.р.) (.pdf)

Звіт результати анкетування щодо якості реалізації дистанційного навчання у період карантину здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» факультету «Дизайн середовища» освітньо-професійних програм «Дизайн середовища» «Дизайн одягу (взуття)» «Архітектура та містобудування» 1-4 курси, денна форма навчання 2020/2021 н.р. (.pdf)

Звіт результати анкетування щодо якості реалізації дистанційного навчання у період карантину здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» факультету «Образотворче мистецтво» освітньо-професійних програм «Станковий живопис» «Графіка» «Монументальне мистецтво і сакральний живопис» «Станкова і монументальна скульптура» «Реставрація та експертиза творів мистецтва» «Мистецтвознавство» 1-4 курси, денна форма навчання 2020/2021 н.р. (.pdf)

Звіт результати анкетування щодо якості реалізації дистанційного навчання у період карантину здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» факультету «Аудіовізуальне мистецтво та заочне навчання» спеціальності 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» освітньо-професійних програм «Фотомистецтво та візуальні практики», «Реклама та відео-арт», «Кураторство та галерейна діяльність» 1-4 курси, денна форма навчання 2020/2021 н.р. (.pdf)

Звіт результати анкетування щодо якості реалізації дистанційного навчання у період карантину здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти факультету «Дизайн» освітньо-професійних програм «Промисловий дизайн» «Графічний дизайн» «Мультимедійний дизайн» 1-4 курси, денна форма навчання 2020/2021 н.р.(.pdf)

Звіт результати оцінювання змісту, організації та якості освітнього процесу, якості освітньо-наукових програм здобувачами третього (доктор філософії) рівня вищої освіти за спеціальностями: 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація ОНП Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація, 022 Дизайн ОНП Дизайн (весняний семестр 2020/21 н.р.) (.pdf)

Звіт результати оцінювання освітнього процесу здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти факультету «Образотворче мистецтво» освітньо-професійної програми «Монументальне мистецтво та сакральний живопис» (осінній семестр 2020/2021 н.р.) (.pdf)

Звіт результати оцінювання освітнього процесу здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти факультету «Образотворче мистецтво» освітньо-професійної програми «Графіка» (осінній семестр 2020/2021 н.р.) (.pdf)

Звіт про результати оцінювання освітнього процесу здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти факультету «Образотворче мистецтво» за освітньою програмою спеціальності 023 напрямку підготовки «Теорія і історія мистецтв, організація виставкової діяльності» (осінній семестр 2020/2021 н. р.) (.pdf)

Звіт про результати оцінювання освітнього процесу здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» факультету «Образотворче мистецтво» освітньо-професійної програми «Реставрація та експертиза творів мистецтва» (осінній семестр 2020/2021 н. р.) (.pdf)

Звіт про результати оцінювання освітнього процесу здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» факультету «Дизайн середовища» напрямку підготовки «Дизайн середовища» (весняний семестр 2020/2021 н. р.) (.pdf)

Звіт про результати оцінювання освітнього процесу здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» факультету «Образотворче мистецтво» освітньо-професійної програми «Монументальне мистецтво та сакральний живопис» (осінній семестр 2020/2021 н.р.) (.pdf)

Звіт про результати оцінювання освітнього процесу здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» факультету «Образотворче мистецтво» освітньо-кваліфікаційної програми «Станковий живопис» (осінній семестр 2020/2021 н.р.) (.pdf)

Звіт про результати оцінювання освітнього процесу здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти факультету «Дизайн середовища» освітньо-професійної програми «Архітектурно-ландшафтне середовище» (весняний семестр 2020/2021 н. р.) (.pdf)

Звіт результати оцінювання освітнього процесу здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти факультету «Аудіовізуальне мистецтво та заочне навчання» за освітньою програмою спеціальності 021 «Реклама та відео-арт» (осінній семестр 2020/2021 н.р.) (.pdf)

Звіт результати оцінювання освітнього процесу здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіт» факультету «Дизайн» освітньо-професійної програми «Мультимедійний дизайн» (осінній семестр 2020/2021 н.р.) (.pdf)

Звіт результати оцінювання освітнього процесу здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти факультету «Дизайн» освітньо-професійної програми «Графічний дизайн» (осінній семестр 2020/2021 н.р.) (.pdf)

Звіт результати оцінювання якості освітнього процесу здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти факультету «Дизайн» освітньо-професійної програми «Промисловий дизайн» 4 курс, денна форма навчання 2020/2021 н.р. (.pdf)

Звіт результати оцінювання якості освітнього процесу здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти факультету «Дизайн» освітньо-професійної програми «Промисловий дизайн» 3 курс, денна форма навчання 2020/2021 н.р. (.pdf)

Звіт результати оцінювання якості освітнього процесу здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти факультету «Дизайн» освітньо-професійної програми «Промисловий дизайн» 2 курс, денна форма навчання 2020/2021 н.р. (.pdf)

Звіт результати оцінювання якості освітнього процесу здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти факультету «Дизайн» освітньо-професійної програми «Промисловий дизайн» 1 курс, денна форма навчання 2020/2021 н.р. (.pdf)

Звіт результати оцінювання освітнього процесу здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти факультету «Аудіовізуальне мистецтво та заочне навчання» за освітньою програмою спеціальності 021 «Фотомистецтво та візуальні практики» (осінній семестр 2020/2021 н.р.) (.pdf)

Звіт результати оцінювання освітнього процесу здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти факультету «Аудіовізуальне мистецтво та заочне навчання» за освітньою програмою спеціальності 021 «Кураторство та галерейна діяльність» (осінній семестр 2020/2021 н.р.) (.pdf)

Звіт результати оцінювання освітнього процесу здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти факультету «Дизайн» освітньо-професійної програми «Промисловий дизайн» (осінній семестр 2020/2021 н.р.) (.pdf)

Звіт результати оцінювання освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки здобувачів вищої освіти здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти факультету «Дизайн» освітньо-професійної програми «Промисловий дизайн» 2020/2021 н.р. (.pdf)

Звіт результати вивчення напрямків професійного спрямування здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти факультету «Дизайн» освітньо-професійної програми «Промисловий дизайн» 4 курс, денна форма навчання 2020/2021 н.р.) (.pdf)

Звіт про результати анонімного інтернет-опитування студентів і студенток Харківської державної академії дизайну і мистецтв щодо випадків сексуальних домагань, сексизму та інших видів дискримінації в студентському середовищі (.pdf)

ЩОРІЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ І ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ


Перелік показників до внутрішнього рейтингу ефективності діяльності науково-педагогічних працівників ХДАДМ (.pdf)

Рейтинг НПП освітньо-науковій програмі 022 Дизайн(.pdf)

Рейтинг НПП освітньо-науковій програмі 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація(.pdf)


ЗАГАЛЬНИЙ РЕЙТИНГ СТУДЕНТІВ


Загальний рейтинг студентів факультету «Образотворче мистецтво» за 2020-2021 н.р. (.pdf)

Загальний рейтинг студентів факультету «Дизайн» за 2020-2021 н.р. (.pdf)

Загальний рейтинг студентів факультету «Дизайн середовища» за 2020-2021 н.р. (.pdf)

Загальний рейтинг студентів денної форми навчання факультету «АВМ та заочне навчання» за 2020-2021 н.р. (.pdf)