CA

ЦЕНТР ЗАОЧНОЇ (ДИСТАНЦІЙНОЇ) ФОРМИ НАВЧАННЯ

ТОКАР
Марина Іванівна

керівник центру

До уваги студентів заочної форми навчання!

Зимова екзаменаційна сесія для студентів 1-6 курсів з 11 січня по 14 січня 2018 р.

Зимова настановна сесія (теоретичні і практичні заняття) для студентів
1-2 курсів - з 15 січня по 24 січня 2018 р.;
3-5 курсів – з 15 січня по 30 січня 2018 р.

Центр заочної (дистанційної) форми навчання Харківської державної академії дизайну і мистецтв є структурним підрозділом з підготовки здобувачів заочної форми навчання з елементами дистанційної форми навчання, який взаємодіє з кафедрами, факультетами, та структурними підрозділами Академії.

Основною метою діяльності Центру є забезпечення умов, необхідних для отримання студентами заочної (дистанційної) форми навчання якісної вищої освіти, їх підготовка як фахівців для потреб установ, підприємств усіх форм власності.

Головними завданнями Центру є:

  • здійснення заочно-освітньої діяльності, яка забезпечує якісну підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів і відповідає стандартам вищої освіти;
  • здійснення навчально-методичної, просвітницької діяльності;
  • забезпечення виконання державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою;
  • забезпечення культурного і духовного розвитку особистості здобувачів.

Організація освітнього процесу заочної форми навчання з елементами дистанційної форми навчання базується на Конституції України, Закону України "Про вищу освіту", Кодексу законів про працю України, Наказу МОН України від 25 квітня 2013 р. № 444 "Про затвердження Положення про дистанційне навчання", Статуту ХДАДМ, державних стандартах освіти, інших актах законодавства України з питань освіти, що відображено в «Положенні Центр заочної (дистанційної) форми навчання» Харківської державної академії дизайну і мистецтв.

Керівник центру заочної (дистанційної) форми навчання Токар Марина Іванівна (конт. т/ф +38 (057) 706-04-19).