СБІТНЄВА
Надія Федорівна

декан факультету дизайну,
канд. мистецтвознавства,
дизайнер-графік, професор

На початку 60-х років XX ст., коли в колишньому Радянському Союзі почали директивними методами створювати дизайнерські організації, у 1962 р. рішенням уряду СРСР Харківський художній інститут було реорганізовано на художньо-промисловий та відкрито на його базі дизайнерські спеціалізації на новому факультеті «Промислове мистецтво». Становлення дизайнерської спеціальності в інституті, який ще вчора вмів готувати лише художників станкового профілю, проходило складно, часом навіть драматично. У 1965 р. посаду проректора та завідувача кафедри художнього конструювання обійняв В. Білик — людина новаторського складу. у його нововведеннях проглядали контури методики підготовки дизайнера, які згодом стали нормою. Але тоді, наприкінці 60-х, він зіткнувся із тотальним непорозумінням його викладацької методи збоку вузівської «академічної» спільноти — почалося «діло групи Білика». в атмосфері жорсткого протистояння у 1969 р. відбувся вибух — В. Білика звинуватили у формалізмі та звільнили з роботи. Цей прецедент був закономірним. Він відбивав процес боротьби нового зі старим у вітчизняній художньо-промисловій школі того часу. в ті ж роки на кафедрі працював один з визначних представників українського та радянського художньо-проектного авангарду — В. Єрмілов. Його яскрава, але недовга діяльність в ХХПІ 1960-х відзначена пам’ятною дошкою. Спеціалізації в ті роки мали назву — «Художнє конструювання» і «Промислова графіка та упаковка».

Спеціалізація і кафедра «Художнє конструювання» створювалися в інституті з «нуля». Всі викладачі кафедри художнього конструювання того часу вийшли з архітекторів. Поступово педагогічний колектив кафедри змінювався: до нього ввійшли інженери, технологи, ергономісти та випускники ХХПІ. у 1975 р. кафедру було реорганізовано у дві кафедри: художнього конструювання та інженерно-технічних дисциплін.

Спеціалізацію «Промислова графіка та упаковка» було створено на базі спеціалізації «Станкова графіка» в ході тієї ж реорганізації 1963 р. Підготовку фахівців станкового профілю було тимчасово припинено, а сама кафедра графіки була реформована на кафедру «Промислової графіки та упаковки». Але у 1975 році спеціалізація «Графіка» частково відновилася як секція політичного плаката,а а з 1983 — разом з поверненням їй старої назви «Станкова графіка» — вона відновилася остаточно.

КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАКУЛЬТЕТУ ДИЗАЙН СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ БАКАЛАВР, МАГІСТР (.pdf)

У квітні 1989 р. факультет «Промислове мистецтво» було перейменовано на факультет «Дизайн», який мав три спеціалізації: «Промисловий дизайн» (раніше — «Художнє конструювання»), «Графічний дизайн» (раніше — «Промислова графіка та упаковка»), «Графіка» (раніше — «Станкова графіка») з відповідними кафедрами.

В 2000 році на базі кафедри дизайну було відкрито секцію комп’ютерного дизайну з відповідною спеціалізацією, яка у 2005 р. стала самостійною кафедрою «Дизайн інтерактивних засобів візуальних комунікацій». Таким чином, з 2000 р., після численних реорганізацій, на існуючому факультеті «Дизайн» здійснюється підготовка бакалаврів, спеціалістів, магістрів за напрямом підготовки «Дизайн» за трьома спеціалізаціями: «Промисловий дизайн», «Графічний дизайн», «Дизайн інтерактивних засобів візуальних комунікацій».

За роки існування факультету його очолювали: професор С. Солодовник (1967), ст. викладач В. Ситніков (1975), доцент Є. Рагулін (1981), професор В. Лесняк (1986), доцент В. Єльков (1991), доцент Т. Костенко (з 2003), доцент О. Соболєв (з  2011), доцент Н. Сбітнєва (з  2014). До структури факультету входить 6 кафедр: три випускові кафедри — дизайну, графічного дизайну, дизайну інтерактивних засобів візуальних комунікацій; три забезпечуючі — інженерно-технічних дисциплін, соціально-гуманітарних дисциплін і кафедра фізичного виховання.

Кафедри факультету мають 13 навчальних лабораторій, методичний кабінет, інформаційний центр, з комп’ютерні лабораторії (на 34 робочих місця), які містять необхідне обладнання для навчального процесу відповідно до профілю підготовки фахівців; спортивний та тренажерний зали тощо. Навчальний процес на факультеті забезпечують 62 штатних працівників професорсько-викладацького складу, з них: докторів наук — 2, професорів – 8, кандидатів наук — 25, доцентів — 30, заслужених діячів мистецтв України — 5, заслужених майстрів спорту України — 1, член-кореспондентів Академії мистецтв України — 4, член-кореспондентів АПН України — 1.

На факультеті навчається близько 420 студентів денної форми навчання. За роки свого існування факультет «Дизайн» підготував близько 2000 фахівців, серед яких понад 58 магістрів.


КОНТАКТИ

Декан факультету: Сбітнєва Надія Федорівна

+38 (066)-43-87-212 VIBER, TELEGRAM


Секретар деканату: Орлова Світлана Іванівна

+38 (067)-27-05-639 VIBER, TELEGRAM


Секретар деканату: Погорєлова Катерина Юріївна

+38 (096)-96-39-929 TELEGRAM


Електронна пошта: dekanat.design@gmail.com


Офіційний TELEGRAM канал деканату "Дизайн": https://t.me/+wQv-FTuQu7M5MTgy