КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ
ТА ІНОЗЕМНОЇ І УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ

ЄРМАКОВА
Тетяна Сергіівна

Завідувач кафедри,
доктор
педагогічних наук,
професор

КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ ТА ІНОЗЕМНОЇ І УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ

Кафедра педагогіки та іноземної і української філології впроваджує сучасні європейські освітні стандарти шляхом реалізації новітніх методично-практичних технологій. У навчально-методичному доробку викладачів кафедри авторські методики та інтерактивні курси, які ґрунтуються на міжнародних та вітчизняних стандартах вищої освіти. Сферою наукових інтересів професорсько-викладацького складу кафедри є іноземна та українська філологія, проблеми педагогіки вищої школи.

Результати наукових досліджень висвітлюються у провідних журналах, що входять до міжнародних наукометричних баз Web of Science та Scopus. Викладачі беруть активну участь у Міжнародних та Всеукраїнських наукових і науково-практичних конференціях.

На кафедрі розроблена освітньо-професійна програма для магістрів «Художньо-педагогічна терапія (комунікація)». Метою програми є підготовка нової генерації викладачів мистецької школи через поєднання сучасних арт-технологій, основ арттерапії та інноваційних педагогічних методів та начальних технологій.НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ, ЗАКРІПЛЕНІ ЗА КАФЕДРОЮ:

СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ «БАКАЛАВР»

Іноземна мова (англійська);
Історія літератури;
Українська мова за професійним спрямуванням;
Українська мова як іноземна;
Мовленнєві комунікації;

СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ «МАГІСТР»

Іноземна мова для наукових цілей;
Методика інклюзивної освіти;
Спецкурс «Проблеми літератури і мистецтва ХХ сторіччя» (Розділ «Література»);
Теоретико-методологічні основи педагогіки в мистецькій школі;
Основи бізнес комунікацій (англійською);

АСПІРАНТУРА

Іноземна мова у науковій діяльності;
Моделювання педагогічної діяльності;
Теорія і методика мистецької освіти;
Теорія і практика редагування наукового тексту;

Адреса: вул. Мистецтв, 8.
Другий навчальний корпус, ауд. 301,
м. Харків, Україна, 61 002
Tелефон: +38 (057) 706-02-46
E-mail: ksadapedagogyinmov@ukr.net