КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ
ТА ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ

ПЕТУХОВА
Олена Іванівна

Завідуюча кафедрою,
кандидат
філологічних наук,
доцент

Кафедра педагогіки та іноземної філології здійснює навчання студентів сучасним європейським мовам (англійській, німецькій) на всіх факультетах академії. Стратегія кафедри базується на впровадженні сучасних європейських освітніх стандартів та реалізації методично-практичних технологій, надаючи перевагу створеним її викладачами авторським методикам та інтерактивним курсам, що відтворюють симбіоз традиційної європейської освіти та базового українського навчання.

На кафедрі відкрито освітньо-професійну програму для магістрів «Художньо-педагогічна терапія», якою передбачено підготовку нової генерації викладачів мистецької школи через поєднання сучасних арт-технологій, основ арт-терапії та інноваційних педагогічних методів та начальних технологій.

ЧОМУ МИ НАВЧАЄМО

На кафедрі викладаються такі фахові дисципліни:

«Практичний курс іноземної мови за професійним спрямуванням»;
«Теорія і методика мистецької освіти»;
«Іноземна мова в науковій діяльності (для аспірантів)»;
«Іноземна мова для наукових цілей (для магістрів)»;
«Теоретичний курс з мовностилістичних особливостей викладання наукових досліджень англійською»;
«Теоретико-методологічні основи педагогіки в мистецькій школі»;
«Освітні технології у вищій школі»;
«Моделювання педагогічної діяльності».

КОНТАКТИ

Адреса: вул. Мистецтв, 8.
Другий навчальний корпус, ауд. 301,
м. Харків, Україна, 61 002
Tелефон: +38 (057) 706-02-46
E-mail: ksadapedagogyinmov@ukr.net