КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ,
УКРАЇНСЬКОЇ
ТА ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ

ЄРМАКОВА
Тетяна Сергіївна

завідувач кафедри,
доктор
педагогічних наук,
професор

Кафедра педагогіки, української та іноземної філології

Кафедра педагогіки, української та іноземної філології впроваджує сучасні європейські освітні стандарти шляхом реалізації новітніх методично-практичних технологій. У навчально-методичному доробку викладачів кафедри авторські методики та інтерактивні курси, які ґрунтуються на міжнародних та вітчизняних стандартах вищої освіти. Сферою наукових інтересів професорсько-викладацького складу кафедри є іноземна та українська філологія, проблеми педагогіки вищої школи.

Результати наукових досліджень висвітлюються у провідних журналах, що входять до міжнародних наукометричних баз Web of Science та Scopus. Викладачі беруть активну участь у Міжнародних та Всеукраїнських наукових і науково-практичних конференціях.

Щороку викладачі кафедри організовують і проводять:
- Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика;
- Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.
До участі у конкурсах залучаються студенти академії усіх факультетів.

На кафедрі здійснюється підготовка магістрантів за освітньо-професійною програмою «Арттерапія та комунікативні практики». Метою програми є підготовка нової генерації викладачів мистецької школи через поєднання сучасних арттехнологій, основ арттерапії та інноваційних педагогічних методів й навчальних технологій.

Адреса: вул. Мистецтв, 8.
Другий навчальний корпус, ауд. 301,
м. Харків, Україна, 61 002
Tелефон: +38 (057) 706-02-46
E-mail: movainksada@gmail.com


СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ

Кафедральні повідомлення, події, наші найкращі проєкти.
ПЕРЕГЛЯНУТИ ГРУПУ FACEBOOK


НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ, ЗАКРІПЛЕНІ ЗА КАФЕДРОЮ:

СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ «БАКАЛАВР»

Іноземна мова (англійська);
Аудіовізуальний контент у міжнародній комунікації;
Основи міжкультурного ділового спілкування (англійською);
Історія літератури;
Українська мова за професійним спрямуванням;
Українська мова як іноземна;
Мовленнєві комунікації.

СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ «МАГІСТР»

Іноземна мова для наукових цілей;
Методика інклюзивної освіти;
Спецкурс «Проблеми літератури і мистецтва ХХ сторіччя» (Розділ «Література»);
Теоретико-методологічні основи педагогіки в мистецькій школі;
Основи бізнес комунікацій (англійською);
Основи артпедагогіки;
Інтермедіальний дискурс міжмистецької комунікації;
Методика організації науково-дослідної та педагогічної роботи;
Основи міжкультурного ділового спілкування (англійською).

АСПІРАНТУРА

Іноземна мова у науковій діяльності;
Теорія і методика мистецької освіти / Моделювання педагогічної діяльності;
Теорія і практика редагування наукового тексту/ Культура наукової мови;
Сучасна українська мова у науковому дискурсу.