НАУКОВА РОБОТА

Викладачі кафедри активно поєднують викладацьку роботу із науковою діяльністю, що сприяє підвищенню рівня ефективності навчального процесу, впровадженню передових форм навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців у сфері дизайна та мистецтв, покращенню методики викладання тощо.

Співробітники кафедри беруть активну участь у роботі наукових форумів, освітянських виставок, міжнародних науково-практичних конференцій, науково-методичних семінарів і тренінгів, міжнародних онлайн-конференцій (за участю Кембріджського університету, Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України і Фундації лідерства для вищої освіти (Велика Британія).

Дослідження науковців кафедри висвітлюються у фахових та міжнародних наукових виданнях, зокрема авторами численних публікацій у наукових виданнях, які включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection.

Під керівництвом викладачів кафедри студенти регулярно беруть участь у Всеукраїнських і Міжнародних науково-практичних конференціях з виступами і публікацією тез.

Основними напрямами наукових досліджень викладачів кафедри є:

- комунікативні компетенції в межах розвитку основних видів мовленнєвої діяльності в умовах кредитно-модульної системи навчання;
- дистанційна та змішана форми навчання в сучасній концепції інтерактивних методів викладання мов;
- здоровʼязбережувальні технології у формуванні особистості студента;
- застосування різних видів мистецтва у педагогічній діяльності.

В 2019 р. у ХДАДМ кафедрою педагогіки та іноземної філології було проведено методичний семінар для вчителів англійської мови шкіл Московського району міста Харкова на тему: «Викладання іноземної мови в умовах нової української школи». У ньому взяли участь проректор з науково-дослідної роботи та міжнародної діяльності ХДАДМ, професор Гончар О.В, завідуюча кафедрою педагогіки та іноземної філології, доцент Петухова О.І. та викладачі кафедри ПІФ, доценти Говорун А.В, Єрмакова Т.С., Корнейко Ю.М., Хрісанфова Д.В., а також викладач кафедри ПІФ, перекладач міжнародного відділу Іванова А.А.

В 2017 р. в рамках IX Міжнародного форуму «Дизайн-Освіта 2017» кафедрою було проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «Педагогічні аспекти підготовки викладачів з візуального мистецтва та дизайну: сучасність та перспективи».