СИЛАБУС

Факультет "ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО"

Весняний семестр 2023/24 н.р.

ІНОЗЕМНА МОВА ОПП «Мистецтво (Теорія і історія мистецтв)», 1 курс, 2 семестр(.pdf)

ІНОЗЕМНА МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ ОПП «Мистецтвознавство», 2 курс, 4 семестр(.pdf)

ОСНОВИ МІЖКУЛЬТУРНОГО ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ (АНГЛІЙСЬКОЮ) ОПП «Реставрація та експертиза творів мистецтва»,, «Графіка», «Монументальне мистецтво та сакральний живопис», «Станкова і монументальна скульптура», «Станковий живопис»., 4 курс, 8 семестр(.pdf)

Осінній семестр 2023/24 н.р.

ІНОЗЕМНА МОВА, ОПП «Мистецтво (Теорія і історія мистецтв)», 1 курс, 1 семестр(.pdf)

ІНОЗЕМНА МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ, ОПП «Мистецтвознавство», 2 курс, 3 семестр(.pdf)

ІНОЗЕМНА МОВА (АНГЛІЙСЬКА), ОПП «Реставрація та експертиза творів мистецтва», «Графіка», «Монументальне мистецтво та сакральний живопис», «Станкова і монументальна скульптура», «Станковий живопис», 3 курс, 5 семестр(.pdf)

УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ, ОПП «Графіка», «Станковий живопис», «Реставрація та експертиза творів мистецтва», «Монументальне мистецтво та сакральний живопис», «Станкова і монументальна скульптура», «Мистецтвознавство», 3 курс, 5 семестр(.pdf)

МАГІСТРАТУРА

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ В МИСТЕЦЬКІЙ ШКОЛІ, ОПП «Станковий живопис», «Реставрація та експертиза творів мистецтва», «Графіка», «Монументальний живопис», «Сучасні візуальні мистецтва», «Мистецтвознавство», 1 курс, 1 семестр(.pdf)

ІНОЗЕМНА МОВА ДЛЯ НАУКОВИХ ЦІЛЕЙ, ОПП «Графічні практики», «Станковий живопис», «Мистецтвознавство», «Сучасні візуальні практики» 2 курс, 3 семестр(.pdf)


Факультет "ДИЗАЙН"

Весняний семестр 2023/24 н.р.

УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ, 2 курс, 4 семестр(.pdf)

Осінній семестр 2023/24 н.р.

УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ, ОПП «Мультимедійний дизайн», «Графічний дизайн», «Промисловий дизайн», 1 курс, 1 семестр(.pdf)

ОСНОВИ МІЖКУЛЬТУРНОГО ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ (АНГЛІЙСЬКОЮ), 4 курс, 7 семестр(.pdf)

Мовленнєві комунікації, ОПП «Промисловий дизайн», 4 курс, 7 семестр(.pdf)

РИТОРИКА ТА ОРАТОРСЬКА МАЙСТЕРНІСТЬ, ОПП «Графічний дизайн», ОПП «Промисловий дизайн», 4 курс, 7 семестр(.pdf)

МАГІСТРАТУРА

ІНОЗЕМНА МОВА ДЛЯ НАУКОВИХ ЦІЛЕЙ, ОПП «Інноваційний дизайн», «Дизайн візуальних практик», 2 курс, 3 семестр(.pdf)


Факультет "ДИЗАЙН СЕРЕДОВИЩА"

Весняний семестр 2023/24 н.р.

ІНОЗЕМНА МОВА, ОПП «Архітектурно-ландшафтне середовище», 2 курс, 4 семестр(.pdf)

ІНОЗЕМНА МОВА, ОПП «Архітектурно-ландшафтне середовище», 3 курс, 6 семестр(.pdf)

ІНОЗЕМНА МОВА (АНГЛІЙСЬКА) ОПП «Дизайн середовища», «Дизайн одягу (взуття)», 3 курс, 6 семестр(.pdf)

МАГІСТРАТУРА

МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ТА ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ, 1 курс, 2 семестр(.pdf)

Осінній семестр 2023/24 н.р.

ІНОЗЕМНА МОВА, ОПП «Архітектурно-ландшафтне середовище», 2 курс, 3 семестр(.pdf)

ІНОЗЕМНА МОВА, ОПП «Архітектурно-ландшафтне середовище», 2 курс, 3 семестр(.pdf)

ІНОЗЕМНА МОВА (АНГЛІЙСЬКА), ОПП «Дизайн середовища», «Дизайн одягу (взуття)», 3 курс, 5 семестр(.pdf)

ІНОЗЕМНА МОВА, ОПП «Архітектурно-ландшафтне середовище», 3 курс, 5 семестр(.pdf)

ІНОЗЕМНА МОВА, ОПП «Архітектурно-ландшафтне середовище», 3 курс, 5 семестр(.pdf)

ОСНОВИ МІЖКУЛЬТУРНОГО ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ (АНГЛІЙСЬКОЮ), 4 курс, 7 семестр(.pdf)

МАГІСТРАТУРА

ІНТЕРМЕДІАЛЬНИЙ ДИСКУРС МІЖМИСТЕЦЬКОЇ КОМУНІКАЦІЇ, 1 курс, 1 семестр(.pdf)

ІНОЗЕМНА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ, ОПП «Арттерапія і комунікативні практики», 1 курс, 1 семестр(.pdf)

ІНОЗЕМНА МОВА ДЛЯ НАУКОВИХ ЦІЛЕЙ, ОПП «Дизайн архітектурно-ландшафтного середовища, «Концептуальний дизайн (Дизайн тканин та одягу)», «Арт-терапія і комунікативні практики» 2 курс, 3 семестр(.pdf)


Факультет "АУДІОВІЗУАЛЬНІ МИСТЕЦТВА"

Весняний семестр 2023/24 н.р.

АУДІОВІЗУАЛЬНИЙ КОНТЕНТ В МІЖНАРОДНІЙ КОМУНІКАЦІЇ (АНГЛІЙСЬКОЮ) ОПП «Фотомистецтво та візуальні практики», «Реклама та відеоарт», 2 курс, 4 семестр(.pdf)

АУДІОВІЗУАЛЬНИЙ КОНТЕНТ В МІЖНАРОДНІЙ КОМУНІКАЦІЇ (АНГЛІЙСЬКОЮ) ОПП «Фотомистецтво та візуальні практики», «Реклама та відеоарт», 2 курс, 4 семестр(.pdf)

ІНОЗЕМНА МОВА (АНГЛІЙСЬКА) ОПП «Фотомистецтво та візуальні практики», «Реклама та відеоарт», «Продюсування та арткураторство», 3 курс, 6 семестр(.pdf)

Осінній семестр 2023/24 н.р.

ІНОЗЕМНА МОВА (АНГЛІЙСЬКА) ОПП «Фотомистецтво та візуальні практики», «Реклама та відеоарт», «Продюсування та арткураторство», 3 курс, 5 семестр(.pdf)

РИТОРИКА ТА ОРАТОРСЬКА МАЙСТЕРНІСТЬ, ОПП «Продюсування та арткураторство», ОПП «Фотомистецтво та візуальні практики», ОПП «Реклама і відеоарт», 4 курс, 7 семестр(.pdf)

МАГІСТРАТУРА

КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ УСНОГО МОВЛЕННЯ (АНГЛІЙСЬКОЮ), ОПП «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво», 1 курс, 1 семестр(.pdf)

ОСНОВИ МІЖКУЛЬТУРНОГО ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ (АНГЛІЙСЬКОЮ), 1 курс, 2 семестр(.pdf)