.

ЖЕРНОКЛЬОВА
Галина Олексіївна

завідувач
навчально-методичного
відділу


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ВІДДІЛ

Навчально-методичний відділ здійснює планування, організацію і контроль навчального процесу, а також підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу на рівні, що забезпечує підготовку висококваліфікованих фахівців.

Робота навчально-методичного відділу ведеться за наступними напрямками:

1. Організаційна діяльність:

 • виконання навчальних планів з усіх спеціальностей і форм навчання;
 • розробка графіків навчального процесу, складання розкладів навчальних занять та сесій;
 • організація готовності факультетів і кафедр до нового навчального року;
 • розподіл погодинного фонду;
 • координаційна робота з питань навчальних, навчально-виробничих практик студентів;
 • комплектування Державної екзаменаційної комісії;
 • оформлення і видача дипломів про закінчення академії;
 • ведення обліку, своєчасне складання статистичної звітності з питань навчально-виховного процесу і контингенту студентів;
 • підготовка і видача студентських квитків;
 • забезпечення факультетів і кафедр бланками навчальної та облікової документації;
 • працевлаштування випускників різних освітньо-кваліфікаційних рівнів, підтримка зв’язків з виробництвом, куди працевлаштовуються випускники академії.

2. Контроль:

 • постійний контроль за виконанням графіків навчального процесу;
 • контроль за своєчасною розробкою факультетами і кафедрами планової та — навчально-звітної документації по навчальному процесу та за її станом;
 • контроль за плануванням і виконанням навчального навантаження;
 • професорсько-викладацького складу кафедр;
 • контроль за використанням погодинного фонду;
 • контроль за організацією роботи Державної екзаменаційної комісії;
 • контроль за роботою навчальних лабораторій і кабінетів;
 • контроль самостійного навчання студентів у міжсесійний період та за ходом складання студентами академічної заборгованості;
 • контроль за результативністю підвищення кваліфікації викладачами.

3. Планування:

 • розробка пропозицій з удосконалення планування та організації навчального процесу;
 • розробка планів підвищення кваліфікації та стажування професорсько-викладацького складу;
 • розробка та впровадження галузевих стандартів вищої освіти (ГСВО) в галузі «Дизайн».

4. Вивчення і поширення передового досвіду роботи деканатів і кафедр з організації навчального процесу.

Телефон: (057) 706-03-28

Графік перевірки кафедр (.pdf)