НАУКОВО-МЕТОДИЧНА
ДІЯЛЬНІСТЬ


CОБОЛЄВА
Ніна Вікторівна

Директор бібліотеки


БІБЛІОТЕКА

Бібліотека ХДАДМ є однією з найстаріших книгозбірень літератури за фахом. Історія бібліотеки нерозривно пов’язана з історією Академії. Ще в 1869 році Марією Дмитрівною Раєвською-Івановою була відкрита школа малювання як окремий спеціальний навчальний заклад художньо-промислового напрямку. У 1893 році шкільна бібліотека нараховувала близько 400 томів.

У 1912 році у Харкові відкрилось Художнє училище. Частину літератури зі школи М. Раєвської-Іванової було передано до його бібліотеки. У 1919 році училище було перетворення на Вільні державні художні майстерні.

З 1947 року бібліотекою завідувала Тетяна Миколаївна Волкова. Вона почала записувати усі книги до журналу інвентарного обліку та скласти каталоги. На 1 січня 1953 року фонд бібліотеки нараховував 22 868 примірників. У 1963 році Харківський державний художній інститут був реорганізований у Харківський художньо-промисловий інститут і переорієнтований на підготовку художників промислового і декоративного профілю. Крім літератури з образотворчого мистецтва, бібліотека почала комплектувати фонди літературою з технічної естетики, промислового дизайну, машинобудування архітектури, декоративно-прикладного мистецтва, народних промислів, з питань театру, художньою літературою, літературою з анатомії, ботаніки та зоології.

У 1966 році почалася робота зі складання тематичних картотек за профілем інституту та створення тематичного каталогу з технічної естетики. Наприкінці 1980 року завідувати бібліотекою стала Ніна Вікторівна Соболєва, вона продовжила справу, яку почала Т. М. Волкова. У 1991 році, із введенням в експлуатацію нового будинку інституту, бібліотека переїхала до спеціально для неї побудованого приміщення загальною площею 651 кв. м. З цього часу студенти почали оформлювати приміщення бібліотеки. Були розписані стіни, зроблені вітражі, скульптури, картини для холу та залів бібліотеки, розпочата реставрація бібліотечних меблів початку ХХ століття.

У 1966 році почалася робота зі складання тематичних картотек за профілем інституту та створення тематичного каталогу з технічної естетики. Наприкінці 1980 року завідувати бібліотекою стала Ніна Вікторівна Соболєва, вона продовжила справу, яку почала Т. М. Волкова. У 1981 році, із введенням в експлуатацію нового будинку інституту, бібліотека переїхала до спеціально для неї перебудованого приміщення загальною площею 651 кв. м. З цього часу студенти почали оформлювати приміщення бібліотеки. Були розписані стіни, зроблені вітражі, картини для холу та залів бібліотеки, виконано роботи з реставрації бібліотечних меблів початку ХХ століття.

На 1.01.15 рік бібліотечний фонд нарахував 140 700 примірників, у тому числі: книг – 90 770, періодичних видань – 5 420.

У фонді букіністичних видань зберігається понад 1 340 друкованих одиниць (починаючи з 1 800). Серед них «The costume of the hereditary states of the house of Austria» (London, 1804), «Русскій народный орнаментъ. Шитье, ткани, кружева» (вип. 1, С.-Петербург, 1872), «Практическое руководство къ живописи масляными красками» Ф. Ієнніке (перекл. з нім., С.-Петербург, 1894), «Исторія живописи въ ХІХ въкъ» Р. Мутера (С.-Петербург, 1899).

Бібліотечний фонд продовжує комплектуватися літературою з питань образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва: дизайну, архітектури, історії мистецтв і культури на багатьох мовах світу. У бібліотеці зараз працює 4 читальні зали, абонемент. При інформаційно-довідковому відділі створений комп’ютерний читальний зал. Усі комп’ютери підключені до мережі Інтернет. Довідковий апарат складається з традиційних та електронних каталогів і картотек. Для користувачів бібліотеки постійно поповнюються та вдосконалюються бази даних. Станом на 1.01.15 р. кількість бібліографічних записів в електронному каталозі становить – 3089.

У читальній залі наукової та навчальної літератури організовано прострів для експозиції робіт викладачів та студентів академії. Так, у першому кварталі 2015 р. були представлені наступні виставки: виставка Різдвяних та новорічних листівок, плакатів та календарів студентів та викладачів; ретроспективна виставка (у фотографіях) завідувачки кафедри художнього моделювання тканин та одягу Г. В. Тіщенко; виставка дипломних робіт студентів спеціалізації «Станковий живопис». Плани щодо наступних експозицій узгоджуються за кафедрами академії.

Телефон: (057) 706-02-80
E-mail: library@ksada.edu.ua