ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО АКАДЕМІЇ

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ХДАДМ У 2021 РОЦІ (.pdf)