ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

ПРОГРАМА виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи ОПП "Станковий живопис", лютий 2021 р.

ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ ТА ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ !

ХДАДМ оголошує конкурс до складу групи забезпечення якості освіти. Для участі необхідно подати заяву у довільній формі на ім’я в.о. ректора з наданням пропозицій щодо покращення якості освіти в академії. Заяви можна подавати до 10.00 16 листопада 2020 р. на адресу: academy@ksada.edu.ua

РЕЙТИНГ СТУДЕНТІВ НА ОТРИМАННЯ СТИПЕНДІЇ

Рейтинг студентів денної форми навчання факультету "Дизайн" на весняний семестр 2020-2021 н.р. (.docx)
Рейтинг студентів денної форми навчання факультету "Дизайн середовища" на весняний семестр 2020-2021 н.р. (.docx)
Рейтинг студентів денної форми навчання факультету "Образотворче мистецтво" на весняний семестр 2020-2021 н.р. (.docx)
Рейтинг студентів денної форми навчання факультету "АВМ та заочне навчання" на весняний семестр 2020-2021 н.р. (.doc)

НАКАЗИ

Наказ "Про призначення Олександра СОБОЛЄВА ректором Харківської державної академії дизайну і мистецтв. 27 січня 2021 р.
Наказ "Про призначення виконуючого обов'язки ректора"
Наказ "Про звільнення Даниленка В.Я."
Наказ
"І.Про створення проектних груп щодо освітньо-професійних програм для першого та другого освітніх рівнів
ІІ. Про закріплення за студентськими групами викладачів-кураторів"

Наказ про індексацію розміру плати за навчання
Наказ
"І. Про призначення гарантів освітніх програм
ІІ. Про введення в дію освітньо-професійних програм СВО бакалавр та СВО Магістр
ІІІ. Про затвердження обраних студентами дисциплін за вибором

Наказ про ліцензування освітньої діяльності
Наказ про ліцензування освітньої діяльності № 18-Л
Наказ про затвердження цілової допомоги деяким категоріям студентів, пов'язаної із проживанням у гуртожитку ХДАДМ
Наказ про переоформлення ліцензій

ПОВІДОМЛЕННЯ

Повідомлення про розришення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Повідомлення про розришення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти (Додаток)

ЛИСТИ

Лист про розришення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Лист про розришення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти (Додаток)

ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ ПРО ВИЩУ ОСВІТУ

Диплом бакалавра
Додаток до диплома про вищу освіту (бакалавр)
Диплом магистра
Додаток до диплома про вищу освіту (магістр)

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

Експертний висновок акредитаційної експертизи щодо підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» за спеціальністю 8.02020501 «Образотворче мистецтво» (за видами) в Харківській державній академії дизайну і мистецтв
Експертний висновок акредитаційної експертизи щодо підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» за спеціальністю 8.02020601 «Реставрація творів мистецтва» (за видами) в Харківській державній академії дизайну і мистецтв
Експертний висновок акредитаційної експертизи щодо підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» за спеціальністю 8.02020701 «Дизайн» в Харківській державній академії дизайну і мистецтв

УСТАНОВЧІ ДОКУМЕНТИ

Статут ХДАДМ 2020 р.
Сертифікат про акредитацію
Інформація про керівництво ВНЗ (.pdf)
Правила внутрішнього розпорядку ХДАДМ (.pdf)
Склад Наглядової ради ХДАДМ (.pdf)
Текст колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом Харківської державної академії дизайну і мистецтв на 2017-2020 роки (.pdf)
Доповнення на 2018 рік до колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом Харківської державної академії дизайну і мистецтв на 2017-2020 роки (.pdf)
Антикорупційна програма ХДАДМ на 2020 рік (.pdf)

ПОЛОЖЕННЯ

ПОЛОЖЕННЯ «Про порядок проведення виборів ректора Харківської державної академії дизайну і мистецтв»
ПОЛОЖЕННЯ про політику і процедури вирішення конфліктних ситуацій в освітньому процесі та освітньому середовищі ХДАДМ (.pdf)
ПОЛОЖЕННЯ «Про організацію освітнього процесу у Харківській державній академії дизайну і мистецтв» (.pdf)
ПОЛОЖЕННЯ «Про порядок визнання у Харківській державній академії дизайну і мистецтв результатів навчання отриманих у неформальній освіті» (.pdf)
ПОЛОЖЕННЯ «Про систему забеспечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забеспечення якості) Харківської державної академії дизайну і мистецтв» (.pdf)
ПОЛОЖЕННЯ «Про академічну доброчесність у Харківській державній академії дизайну і мистецтв» (.pdf)
ПОЛОЖЕННЯ «Про підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників»
ПОЛОЖЕННЯ «ПРО ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ І ВИПЛАТИ СТИПЕНДІЙ У ХАРКІВСЬКІЙ ДЕРЖАВНІЙ АКАДЕМІЇ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ»
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПІДГОТОВЧІ КУРСИ ХДАДМ
Положення про гуртожиток ХДАДМ
Положення про надання академічної відпустки та права на повторне навчання ХДАДМ
Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність Харківської державної академії дизайну і мистецтв (.docx)
Положення про вчену раду академії, заснованої на державній формі власності, підпорядкованої міністерству освіти і науки України (нова редакція). Ідентифікаційний код 0207114 (.pdf)
Положення про вчену раду факультету (.pdf)
Положення про навчальний театр державного вищого навчального закладу Харківська державна академія дизайну і мистецтв (.doc)
Положення про порядок створення та організацію роботи державної екзаменаційної комісії в Харківської державної академії дизайну і мистецтв (.pdf)
Положення про приймальну комісію в Харківської державної академії дизайну і мистецтв у 2016 році(.pdf)
Положення про центр заочної (дистанційної) форми навчання у Харківській державній академії дизайну і мистецтв (.doc)
Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення у Харківській державній академії дизайну і мистецтв (.pdf)
Положення про факультет Харківської державної академії дизайну і мистецтв (.pdf)
Положення проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Харківської державної академії дизайну і мистецтв та укладання з ними трудових договорів (контрактів)(.pdf)
Положення про наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Харківської державної академії дизайну і мистецтв (.pdf)
Положення про про порядок замовлення, друку, видачі та обліку документів про вищу освіту державного зразка та додатку до диплома про вищу освіту (DIPLOMA SUPPLEMENT), академічних довідок у Харківській державній академі дизайну і мистецтв(.pdf)
ПОЛОЖЕННЯ про порядок та умови обрання студентами дисциплін за вибором (.pdf)
Положення про робочі та дорадчі органи (.pdf)
Положення про структурні підрозділи (.pdf)

РІШЕННЯ

Рішення вченої ради вищого навчального закладу про затвердження стратегії і перспективних напрямів розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності вищого навчального закладу (.pdf)

КОШТОРИС

Кошторис на 2019 рік
Кошторис на 2018 рік
Кошторис на 2018 рік
Кошторис на 2017 рік та зміни до нього
Кошторис на 2016 рік та зміни до нього
Кошторис на 2015 рік і зміни до кошторису

ШТАТНИЙ РОЗПИС

Штатний розклад на 01.09.2019 рік (.pdf)
Штатний розклад на 01.01.2019 рік (.pdf)
Штатний розклад на 2019 рік. Науково-дослідний сектор (.pdf)
Штатний розклад на 2018 рік (.pdf)
Штатний розклад на 2018 рік. Науково-дослідний сектор (.pdf)
Штатний розклад на 2017 рік (.pdf)
Штатний розклад на 2017 рік. Науково-дослідний сектор (.pdf)
Штатний розклад на 2016 рік (.pdf)
Штатний розклад на 2016 рік. Науково-дослідний сектор (.pdf)

РІЧНІ ПЛАНИ ЗАКУПІВЕЛЬ

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ НА 2018 РІК(.doc)
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ НА 2017 РІК(.doc)
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ НА 2016 РІК(.doc)
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ НА 2015 РІК(.doc)
ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЛЬ НА 2015 РІК (.xls)
ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЛЬ НА 2016 РІК (.pdf)
ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЛЬ НА 2016 РІК ЗІ ЗМІНАМИ(.xls)
ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЛЬ НА 2016 РІК - 2 квартал (.xls)
ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЛЬ НА 2017 РІК (.xls)

ЗВІТ ПРО НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ

Звіт про надходження та використання коштів у І кварталі 2016 р. (.pdf)
Звіт про надходження та використання коштів у 2015 р. (.pdf)