ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

ПОЛОЖЕННЯ «ПРО ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ І ВИПЛАТИ СТИПЕНДІЙ У ХАРКІВСЬКІЙ ДЕРЖАВНІЙ АКАДЕМІЇ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ»

Рейтинг студентів 1курсу СВО "Бакалавр" та 1 курсу СВО "Магістр" факультету "Дизайн" на отримання стипендії на осінній семестр 2019 - 2020 н.р.

Рейтинг студентів 1курсу СВО "Бакалавр" та 1 курсу СВО "Магістр" факультету "Дизайн середовища" на отримання стипендії на осінній семестр 2019 - 2020 н.р.

Рейтинг студентів 1курсу СВО "Бакалавр" та 1 курсу СВО "Магістр" факультету "ОМ" на отримання стипендії на осінній семестр 2019-2020 н.р.

Рейтинг студентів факультету "Дизайн" на отримання стипендії на осінній семестр 2019 - 2020 н.р.

Рейтинг студентів факультету "Дизайн середовища" на отримання стипендії на осінній семестр 2019 - 2020 н.р.

Рейтинг студентів факультету "ОМ" на отримання стипендії на осінній семестр 2019-2020 н.р.

Рейтинг студентів факультету "Аудіовізуальне мистецтво та заочне навчання" на отримання стипендії на осінній семестр 2019-2020 н.р.


Наказ про ліцензування освітньої діяльності

Наказ про ліцензування освітньої діяльності № 18-Л

Повідомлення про розришення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Повідомлення про розришення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти (Додаток)

Лист про розришення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Лист про розришення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти (Додаток)

Наказ про переоформлення ліцензій

Наказ про затвердження цілової допомоги деяким категоріям студентів, пов'язаної із проживанням у гуртожитку ХДАДМ

Положення про гуртожиток ХДАДМ

ПОЛОЖЕННЯ «ПРО ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ І ВИПЛАТИ СТИПЕНДІЙ У ХАРКІВСЬКІЙ ДЕРЖАВНІЙ АКАДЕМІЇ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ» (нова редакція)

Положення про надання академічної відпустки та права на повторне навчання ХДАДМ

ДОКУМЕНТИ ПРО ВИЩУ ОСВІТУ

Диплом бакалавра

Додаток до диплома про вищу освіту (бакалавр)

Диплом магистра

Додаток до диплома про вищу освіту (магістр)

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

Експертний висновок акредитаційної експертизи щодо підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» за спеціальністю 8.02020501 «Образотворче мистецтво» (за видами) в Харківській державній академії дизайну і мистецтв

Експертний висновок акредитаційної експертизи щодо підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» за спеціальністю 8.02020601 «Реставрація творів мистецтва» (за видами) в Харківській державній академії дизайну і мистецтв

Експертний висновок акредитаційної експертизи щодо підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» за спеціальністю 8.02020701 «Дизайн» в Харківській державній академії дизайну і мистецтв

УСТАНОВЧІ ДОКУМЕНТИ

Статут ХДАДМ 2016 р.
Сертифікат про акредитацію
Інформація про керівництво ВНЗ (.pdf)
Правила внутрішнього розпорядку ХДАДМ (.pdf)
Склад Наглядової ради ХДАДМ (.pdf)
Текст колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом Харківської державної академії дизайну і мистецтв на 2017-2020 роки (.pdf)
Доповнення на 2018 рік до колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом Харківської державної академії дизайну і мистецтв на 2017-2020 роки (.pdf)
Наказ про затвердження Антикорупційної програми ХДАДМ на 2017 рік (.pdf)

ПОЛОЖЕННЯ

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність Харківської державної академії дизайну і мистецтв (.docx)
Положення про вчену раду академії, заснованої на державній формі власності, підпорядкованої міністерству освіти і науки України (нова редакція). Ідентифікаційний код 0207114 (.pdf)
Положення про вчену раду факультету (.pdf)
Положення про організацію навчального процесу у Харківській державній академії дизайну і мистецтв (.pdf)
Положення про навчальний театр державного вищого навчального закладу Харківська державна академія дизайну і мистецтв (.doc)
Положення про порядок створення та організацію роботи державної екзаменаційної комісії в Харківської державної академії дизайну і мистецтв (.pdf)
Положення про приймальну комісію в Харківської державної академії дизайну і мистецтв у 2016 році(.pdf)
Положення про центр заочної (дистанційної) форми навчання у Харківській державній академії дизайну і мистецтв (.doc)
Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення у Харківській державній академії дизайну і мистецтв (.pdf)
Положення про факультет Харківської державної академії дизайну і мистецтв (.pdf)
Положення проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Харківської державної академії дизайну і мистецтв та укладання з ними трудових договорів (контрактів)(.pdf)
Положення про наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Харківської державної академії дизайну і мистецтв (.pdf)
Положення про про порядок замовлення, друку, видачі та обліку документів про вищу освіту державного зразка та додатку до диплома про вищу освіту (DIPLOMA SUPPLEMENT), академічних довідок у Харківській державній академі дизайну і мистецтв(.pdf)
Положення про забезпечення системи якості освіти ХДАДМ (.pdf)
Положення про порядок обрання студентами дисциплін за вибором (.pdf)
Рішення вченої ради вищого навчального закладу про затвердження стратегії і перспективних напрямів розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності вищого навчального закладу (.pdf)
Положення про робочі та дорадчі органи (.pdf)
Положення про структурні підрозділи (.pdf)

КОШТОРИС

Кошторис на 2015 рік і зміни до кошторису

Кошторис на 2016 рік та зміни до нього

Кошторис на 2017 рік та зміни до нього

Кошторис на 2018 рік

ШТАТНИЙ РОЗПИС

Штатний розклад на 2016 рік (.pdf)
Штатний розклад на 2016 рік. Науково-дослідний сектор (.pdf)
Штатний розклад на 2017 рік (.pdf)
Штатний розклад на 2018 рік (.pdf)
Штатний розклад на 2017 рік. Науково-дослідний сектор (.pdf)
Штатний розклад на 2018 рік. Науково-дослідний сектор (.pdf)

РІЧНИЙ ЗВІТ 2015 р. (.pdf)
Звіт про надходження та використання коштів у І кварталі 2016 р. (.pdf)
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ НА 2018 РІК(.doc)
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ НА 2017 РІК(.doc)
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ НА 2016 РІК(.doc)
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ НА 2015 РІК(.doc)
ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЛЬ НА 2015 РІК (.xls)
ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЛЬ НА 2016 РІК (.pdf)
ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЛЬ НА 2016 РІК ЗІ ЗМІНАМИ(.xls)
ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЛЬ НА 2016 РІК - 2 квартал (.xls)
ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЛЬ НА 2017 РІК (.xls)