ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

ЗВІТ РЕКТОРА

Звіт ректора ХДАДМ Олександра Валерійовича СОБОЛЄВА про виконання умов контракту
за 2023 р.

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

Перелік освітньо-професійних програм ХДАДМ

ОПП «Продюсування та арткураторство», бакалавр, 021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво, 02 Культура і мистецтво, 2022 (.pdf)

ОПП «РЕКЛАМА ТА ВІДЕОАРТ» (.pdf)

ОПП «ДАЛС» Другого рівня вищої освіти, спеціальність 022 Дизайн галузі знань, 02 Культура і мистецтво, 2021 р. (.pdf)

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Матеріально-технічне забезпечення ХДАДМ

ЛІЦЕНЗОВАНИЙ ОБСЯГ ТА КІЛЬКІСТЬ ОСІБ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ

Ліцензований обсяг і фактична кількість осіб, які навчаються в ХДАДМ, станом на сьогоднішній день

ПЕРЕВЕДЕННЯ НА НАВЧАННЯ ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ

Порядок переведення на навчання за державним замовленням окремих категорій здобувачів фахової передвищої, вищої освіти, які зараховані до закладів фахової передвищої, вищої освіти до 2021 року включно на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб (.pdf)

УМОВИ ДОСТУПНОСТІ ЗАКЛАДУ ДЛЯ НАВЧАННЯ ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Експертний звіт щодо відповідності нормам доступності маломобільної групи населень до будівлі та приміщень (гуртожиток) (.pdf)

Порядок супроводу осіб, що потребують допомоги у ХДАДМ (.pdf)

ДОДАТКОВІ ПЛАТНІ ПОСЛУГИ

Перелік додаткових освітніх послуг ХДАДМ у 2020-2021 нав.році (.pdf)

РЕЙТИНГ СТУДЕНТІВ НА ОТРИМАННЯ СТИПЕНДІЇ

Рейтинг здобувачів освіти факультету Образотворче мистецтво на отримання академічної стипендії на весняний семестр 2023-2024 н.р. (.pdf)

Рейтинг здобувачів вищої освіти факультету Дизайн на отримання академічної стипендії у весняному семестрі 2023-2024 н.р. (.pdf)

Рейтинг здобувачів вищої освіти факультету АВМ та заочне навчання на отримання академічної стипендії у весняному семестрі 2023-2024 н.р. (.pdf)

РЕЙТИНГ здобувачів вищої освіти факультету Дизайн середовища на отримання академічної стипендії у весняному семестрі 2023-2024 н.р.(.pdf)


МОВА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Відповідно до Закону України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII, статті 7 "Мова освіти", мовою освітнього процесу в закладі освіти є державна мова - українська.