ІСТОРІЯ АКАДЕМІІ

Харківська державна академія дизайну і мистецтв є одним із самих старих художніх навчальних закладів України.

У 1768 при Харківському колегіумі (попереднику Харківського університету) були відкриті так називані "прибавочні" класи, серед них — клас малювання. По суті, він став першою державною художньою школою в провінції, що почала працювати усього через 11 років після відкриття Санкт-петербургськой Академії мистецтв (1757) — єдиного у всій Російській імперії спеціального художнього навчального закладу.

На початку XІ століття естафета художньой освіти перейшла до Харківського університету, відкритому в 1805. Університет і його засновник В. Каразин зробили вагомий внесок у поширення художніх знань на Слобожанщині і всьому півдні Російської імперії.

У 1869 у Харкові відкрилася школа малювання М. Раєвській-Івановій як окремий навчальний заклад, що, з огляду на перетворення Харкова у великий промисловий центр, обрало художньо-промисловий напрямок. За 27 років діяльності в школі одержали художню освіту близько 900 учнів. Крім маси рядових фахівців, що присвятили себе прикладному мистецтву, тут училися майбутні відомі живописці й архітектори. Видатні українські пейзажисти С. Василькивський і М.Ткаченко, академік архітектури О. Бекетов, активні учасники виставок передвижників О. Виезжаев, К. Первухин. Початкову художню освіту в цій школі одержав П. Кончаловський.

З 1896 приватна школа М. Раєвській-Івановій була перетворена в міську художню школу, у якій викладали вихованці Академії М. Пестриков, М. Федоров, К. Пинеев.

У 1912 відбулася давно очікувана подія — відкриття в Харкові художнього училища, підлеглого Санкт-петербургськой Академії мистецтв. Директором училища призначили О. Любимова, рекомендованого на цю посаду його вчителем И. Рєпіним. О. Любимов сформував колектив педагогів художніх дисциплін з учнів И. Рєпіна і Д. Кардовиского: О. Титова, С. Прохорова, Г.Г орелова, О. Кокеля, М. Федорова.

У 1921 у Харкові був покладений початок вищій художній освіті. Директором Харківського художнього ВНЗ в 1922 — 1925 був скульптор Б. Коротко. у 1925-27 ректором інституту став відомий український пейзажист М. Бурачек, а в 1927-33 учень И. Рєпіна — А. Комашко, і до 1941 навчальним закладом керував мистецтвознавець И. Август. у 20-30-і роки в інституті працювали вчені — професора С. Таранушенко, Д. Гордєєв, Л. Леневич, відомі художники — А. Петрицький, Ф. Кричевський, Г. Бондаренко, М. Самокиш, В. Касиян, В. Мироненко, Б. Косарев, М. Дерегус, Б. Бланк, М. Фрадкин, Д. Овчаренко, Л. Крамаренко, М. Козик, пластичну анатомію викладав видатний учений академік В. Воробйов.

В роки Великої Вітчизняної війни інститут був евакуйований у м. Самарканд (1941).

З 1943 традиції Харківської художньої школи були продовжені народними художниками України В. Агибаловим, Г. Томенком, В. Сизиковим, О. Хмельницьким, А. Константинопольським, заслуженими діячами мистецтв України професорами Е. Егоровим, Л. Черновим, О. Мартинцем, В. Лозовим, Е. Жердзицьким, С. Солодовником, О. Вяткиним, И. Карасем, доцентами О. Кудрявцевою, И. Мельгуновою, П. Супониним, Е. Свитличним, В. Вихтинским, М. Шапошниковим, В. Воловиком, И. Стахановим. У 1943—1948 ректор ХГХИ — С. Бесєдін. У 1948 — 1972 ректор ХХПИ — М. Шапошников.

У 1963 Харківський державний художній інститут був реорганізований у Харківський художньо-промисловий інститут і перепрофільований на підготовку художників промислового профілю по двох спеціальностях. Зараз кількість специализаций збільшена до десяти.

У 1972-1985 інститутом керував професор Е. Егоров.

У 1985-1998 на чолі інституту стояв професор В. Торкатюк.

З 1989 при інституті відкрита аспірантура, з 2002 діє спеціалізована рада по захисту кандидатських дисертацій.

У 1992 при інституті відкритий художній ліцей із дворічним терміном навчання.

Почали працювати курси вступающих на посаду, факультет підвищення кваліфікації дизайнерів.

У серпні 2001 розпорядженням Кабінету Міністрів України за № 364р на базі ХУДПРОМА була створена Харківська державна академія дизайну і мистецтв ІV рівня акредитації.

З 1999 ректором академії є професор академік В. Даниленко.

На 3-х факультетах академії учаться майже 1450 студентів, у тому числі з 12 країн ближнього і далекого зарубіжжя.

Навчально-виховну, методичну, наукову і творчу роботу на 17 кафедрах академії здійснюють майже 200 педагогів. у їхньому числі 18 професорів і 57 доцентів. 14 мають почесні звання, 4 є членами Академії мистецтв України й Академії архітектури і будівництва України. Майже половина викладачів є членами Національного союзу художників і Союзу дизайнерів України.

Академія є єдиним на Україні вищим навчальним закладом, що готує кадри дизайнерів промислових виробів, фахівців у сфері графічного дизайну, проєктування інтер'єрів, декоративних тканин, одягу, фахівців торгово-промислової реклами, фірмового стилю й упакування.

Його випускники плідно працюють на підприємствах і в установах багатьох галузей промисловості, у проєктних організаціях, торгово-промислових фірмах і об'єднаннях, культурних і художніх організаціях, вищих і середніх спеціальних навчальних закладах.Також академія є визнаним центром художньої культури.

Вона готує висококваліфікованих фахівців, що працюють у різних сферах художньої творчості: станкового живопису, станковій графіці, книжковій графіці, плакаті, монументально-декоративному розписі і вітражі, архітектурно-декоративній пластиці і скульптурі, реставрації творів мистецтва.