!

НАЙДЕНКО
Вікторія Олександрівна

Голова ради
молодих учених,
кандидат мистецтвознавства
(доктор філософії)


РАДА МОЛОДИХ УЧЕНИХ

Рада молодих учених Харківської державної академії дизайну і мистецтв

Рада молодих учених Харківської державної академії дизайну і мистецтв є колегіальним об’єднанням молодих учених Академії, яке створено з метою сприяння науковій, інноваційній, винахідницькій та іншій творчій діяльності молодих учених.
Діяльність Ради здійснюється відповідно до Конституції України, Законів України «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», інших нормативних актів України, Статуту Харківської державної академії дизайну і мистецтв і Положення про РМУ ХДАДМ.
Рада молодих учених ХДАДМ координує свою роботу з проректором з науково-дослідної роботи.
Головною метою діяльності Ради молодих учених Академії є сприяння професійному зростанню молодих учених, об’єднання їх зусиль для дослідження актуальних наукових проблем і вирішення пріоритетних наукових завдань, а також розвиток інноваційної діяльності молодих учених.

  Основні завдання Ради:
 • підтримка наукової діяльності молодих учених, надання їм організаційної та інформаційної допомоги;
 • участь в організації конференцій, семінарів, конкурсів молодих вчених, циклів лекцій провідних вчених України та інших держав;
 • допомога в організації участі молодих учених у наукових конференціях, семінарах, вебінарах, симпозіумах, конкурсах на здобуття грантів, отримання свідоцтв авторського права та патентів тощо;
 • розгляд та обговорення на засіданнях Ради проектів освітньо-наукових програм з підготовки докторів філософії та пропозицій до них;
 • подання пропозицій до Вченої Ради Академії щодо кандидатів на отримання іменних стипендій, премій, нагород тощо;
 • співробітництво з науковими, студентськими й іншими організаціями в Україні та за кордоном;
 • збір і розповсюдження інформації про фонди та організації, що здійснюють грантову підтримку наукових досліджень;
 • сприяння в отриманні оперативної інформації про проведення наукових заходів;
 • допомога у вирішенні соціальних проблем молодих учених Академії;
 • сприяння у захисті інтелектуальної власності молодих вчених;
 • здійснення громадського контролю за дотриманням прав молодих вчених;
 • здійснення інших видів діяльності, що відповідають виконанню мети Ради, і які не заборонені чинним законодавством України.


E-mail: viktorianaydenko@gmail.comСОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ

сторінка у Facebook: ПЕРЕГЛЯНУТИ FACEBOOKПЛАН РОБОТИ РМУ

План роботи РМУ 2023-2024 (.pdf)

План роботи РМУ 2022-2023 (.pdf)

Розгорнутий план проведення засідань РМУ на 2022-2023 н.р. (.pdf)

План роботи РМУ 2021-2022 (.pdf)

Розгорнутий план проведення засідань РМУ на 2021-2022 н.р. (.pdf)

План роботи РМУ 2021-2022 (.pdf)

План роботи РМУ 2020-2021 (.pdf)

План роботи РМУ 2019-2020 (.pdf)

Порядок денний на 2020-2021 (.pdf)

Порядок денний на 2019-2020 (.pdf)