ПРО КАФЕДРУ

Кафедра графіки започаткувала свою історію в першій половині ХХ століття. На сучасному етапі розвитку кафедри, викладачі не тільки дбайливо ставляться до існуючих традицій, але й проводять активний пошук нових шляхів удосконалення методики виховання фахівців книжкової та станкової графіки й авторського плаката. Викладання дисциплін відбувається на засадах поваги та індивідуального підходу до творчої особистості.

Адреса: 2-й корпус ХДАДМ, вул. Мистецтв, 8, ауд. 405.
E-mail: kafedragrafiky@ukr.net
Телефон: +38 (057) 706-03-28ПЕРСПЕКТИВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Після закінчення академії випускники кафедри графіки можуть працювати в таких сферах діяльності:

Ілюстрування книг та журналів;
Розробка комплексного оформлення книги;
Створення оригінальної та друкованої станкової графіки;
Створення плакатів;
Ілюстрування коміксу та створення art-book;
Розробка малих графічних форм (ex libris, листівки, календарі, візитки та ін. );
Викладання у дитячих спеціалізованих художніх навчальних закладах та навчальних закладах 2, 3, 4 рівнів акредитації.

СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ

Кафедральні повідомленьня, події, наші найкращі проєкти.
ПЕРЕГЛЯНУТИ ГРУПУ FACEBOOK


ЧОМУ МИ НАВЧАЄМО

Основам композиції;
Мистецтву рукописного та набірного шрифту;
Роботі графічними матеріалами та оригінальними техніками;
Створенню книжкової ілюстрації та макету книги;
Класичним технікам художнього друку (офорт, лінорит, ксилографія, літографія);
Авторському експериментальному друку (картографія, монотипія, диатипія та ін.);
Композиції станкової графіки;
Авторському плакату;
Застосуванню фотографії в книзі, плакаті та станковій графіці.

ОБРАНІ РОБОТИ

Автор: Юлія Развенкова

Автор: Юлія Развенкова

Автор: Олександра Різниченко

Автор: Ксенія Сафіна

Автор: Анастасія Свістунова

Автор: Ольга Штонда

Автор: Ольга Штонда

Автор: Ярослава Шульц

Автор: Ярослава Шульц

ПРО ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНУ ПРОГРАМУ «ГРАФІКА»

Заснування кафедри графіки безпосередньо пов’язане з відкриттям у 1921 році графічної майстерні в Харківському художньому технікумі, який існував на правах вищого навчального закладу, і де успішно провадили навчання відомі українські художники В. Єрмілов, І. Падалка та О. Маренков.

У становленні та розвитку харківської графічної школи помітний слід залишили талановиті художники і відомі педагоги кафедри графіки: Й. Дайц, Б. Бланк, В. Мироненко, Г. Бондаренко, М. Фрадкін, В. Селезньов, І. Стаханов, В. Ненадо, В. Віхтинський, О. Бляхер, І. Яхін, В. Шевченко, О. Супрун, О. Юрченко та інші.

Кафедрою здійснюється підготовка фахівців освітніх ступенів бакалавр та магістр, як очної, так і заочної форми навчання. Багато вихованців кафедри стали членами творчих спілок, здобули визнання серед шанувальників графічного мистецтва в Україні та за її межами, плідно працюють у видавництвах, рекламних агенціях, в навчальних закладах художньої освіти.