ШЕВЧЕНКО
Володимир Якович

декан факультету
образотворчого мистецтва,
доцент

Підготовка фахівців мистецьких спеціалізацій здійснюється на факультеті «Образотворче мистецтво». Факультет створений 2000 року і в своїй діяльності продовжує традиції художньої освіти, започатковані у 20-ті роки ХХ століття.

На той час виховання художників відбувалось у персональних майстернях: портретній, альфрейно-фресковій, театрально-декораційній, графічній, скульптурній тощо. Керівниками живописних майстерень були випускники провідних європейських закладів художньої освіти — С. Прохоров, М. Шаронов, О. Кокель, М. Федоров, М. Бурачек, О. Симонов, І. Севера, Л. Блох.

У основі їхнього методу виховання фахівців — глибоке вивчення натури та багатство її пластичних форм. Значний внесок у розвиток вищої художньої школи Харкова зробили відомі українські художники-новатори В. Єрмілов, І. Падалка, О. Маренков, які викладали в графічній майстерні, та керівник майстерні театрально-декораційного живопису — О. Хвостенко-Хвостов. Педагоги і студенти брали участь у багатьох виставках, що демонструвались в Україні, Росії та за кордоном.

У повоєнні часи активно розвивалася харківська графічна школа як школа офорту професорів Й. Дайца та В. Мироненка, школа літографії доцента Г. Бондаренка, школа деревориту доцентів Б. Бланка та М. Фрадкіна. У графічних майстернях із захопленням працювали не тільки студенти-графіки, а й вихованці живописного та театрально-декораційного відділень. Під впливом творчої та педагогічної діяльності Й. Дайца та В. Мироненка студенти живописної майстерні О. Мартинець, І. Стаханов та Г. Галкін настільки прилучились до офорту, що після закінчення інституту стали професійними графіками.

Сьогодні факультет «Образотворче мистецтво» об'єднує 6 кафедр, серед яких кафедри рисунку, живопису, графіки, монументального живопису, теорії і історії мистецтв та візуальних практик та однієї секції - скульптури. На факультеті навчається 233 студенти. Кафедрами факультету здійснюється підготовка студентів за спеціалізаціями «Графіка», «Станковий живопис», «Монументальний живопис», «Станкова і монументальна скульптура», «Мистецтвознавство», «Візуальне мистецтво».

Навчальний процес на факультеті забезпечують 7 штатних працівників професорсько-викладацького складу, з них: докторів наук — 1, професорів — 6, кандидатів наук — 11, доцентів — 21, народних художників України — 2, заслужених діячів мистецтв України — 10, заслужених художників України — 2. Серед них доктор мистецтвознавства, завідувач кафедри теорії і історії мистецтв, професор Л. Соколюк, народний художник України, керівник майстерні сюжетно-тематичної картини, професор В. Ковтун, народний художник України, завідувач кафедри живопису, професор В. Ганоцький, народний художник України, завідувач кафедри скульптури доцент С. Гурбанов, заслужений діяч мистецтв України, керівник майстерні жанрового портрету, професор В. Чаус, заслужений діяч мистецтв України, професор В. Чурсіна, заслужений діяч мистецтв України доцент О. Рідний, заслужений художник України К. Мамедов, заслужений художник України В. Чурсін та інші.

Стратегія розвитку спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» у Харківській державній академії дизайну і мистецтв (.pdf)


КОНТАКТИ

Декан факультету "Образотворче мистецтво": ШЕВЧЕНКО ВОЛОДИМИР ЯКОВИЧ

+38 (066)-342-06-40 VIBER, TELEGRAM

e-mail: vladimirshevchenko68@gmail.com


Ст. лаборант деканату: ТОМАХ ОЛЬГА ВАЛЕНТИНІВНА

+38 (063)-74-65-901 - VIBER, +38 (066)-05-50-541 - TELEGRAM

e-mail: otomax7@gmail.com


Диспетчер деканату: СУХОСТАВСЬКА ІРИНА ОЛЕКСІЇВНА

+38 (050)-616-79-89 - VIBER, TELEGRAM

e-mail: irasuhostavskaa@gmail.com


Офіційний TELEGRAM канал деканату "Образотворче мистецтво"

https://t.me/dekanatOM