КОМІСІЯ З РОЗГЛЯДУ ПОРУШЕНЬ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

Наказ про створення комісії з розгляду порушень академічної доброчесності(.pdf)Основні завдання Комісії

актуалізація питань академічної доброчесності та дотримання цього Кодексу всіма учасниками освітнього процесу ХДАДМ;
підвищення кваліфікації, участь у тренінгах, семінарах, стажуваннях із питань академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками;
донесення інформації щодо основ академічної доброчесності та їх дотримання на провідних дисциплінах для здобувачів усіх рівнів вищої освіти;
запровадження ознайомчих чи факультативних курсів з основ академічного письма та дослідницької роботи;
проведення тренінгів для науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти щодо актуалізації питань важливості академічної доброчесності;
обговорення зі здобувачами вищої освіти прикладів якісного та неякісного академічного письма;
налагодження технології перевірки робіт здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних робітників на наявність плагіату.

Співробітництво із сервісом перевірки наукових робіт на плагіат StrikePlagiarism.com

2022

Засідання комісії від 17.02.2022 року

17 лютого 2022 року було проведено засідання Комісії з розгляду порушень академічної доброчесності ХДАДМ, на якому розглянуто виявлені випадки плагіату навчальних робіт з боку окремих студентів факультетів «Дизайн середовища» та «Дизайн».
За результатами розгляду Комісією рекомендовано:

Деканатам факультетів «Дизайн середовища» та «Дизайн» – вжити заходів щодо дисципліни згаданих студентів;

Порушникам – виправити роботи в місячний термін із доповіддю про це на засіданнях відповідних кафедр (із наданням виписок з протоколів засідань кафедр до Комісії).2023

Лютий 2023 року

2 лютого 2023 року було проведено засідання Комісії з розгляду порушень академічної доброчесності ХДАДМ, на якому розглянуто та встановлено виявлений випадок плагіату навчальної роботи з боку студентки факультету «Дизайн середовища» (ОПП «Дизайн архітектурно-ландшафтного середовища»). 23 лютого 2023 року було проведено нове засідання Комісії, оскільки з боку тієї ж особи був виявлений та встановлений новий факт плагіату.

За результатами розгляду Комісією рекомендовано:
- Порушниці – запропонувати повторно пройти означений курс (згоду отримано) та надати Комісії за результатами його завершення та виконання навчальної програми відповідний витяг із протоколу засідання кафедри.
- У разі невиконання порушницею навчального плану або виявлення нових фактів плагіату – порушити питання перед відповідними підрозділами Академії щодо її відрахування.