МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

У науково-методичному полі викладачі кафедри співпрацюють з провідними європейськими закладами вищої освіти, зарубіжними науковими установами та зарубіжними центрами інформації, зокрема Вritish Council, American Council, TESOL, UBD, Cambridge University Press, Express Publishing, Pearson.

У липні 2017 року викладачі кафедри пройшли міжнародне стажування у Вищій лінгвістичній школі та прийняли участь у конференціях: “Education Strategies for Adult Education” (10 липня 2017 р., м. Ченстахова, Польща;) та “Dylematy Wspłoczesnej edukacji” (9 липня 2017 р., м. Ченстахова, Польща). Викладачі обмінялись досвідом застосування інноваційних технологій у сучасній освіті, використання мультимедійних засобів та соціальної комунікації, коучингових технологій у навчанні, а також участі у міжнародних проектах та програмах.