ОПП "АРТ-ТЕРАПІЯ ТА КОМУНІКАТИВНІ ПРАКТИКИ"

Освітньо-професійна програма «Арт-терапія та комунікативні практики». Галузь знань 02 Культура і мистецтво, спеціальність 022 Дизайн, другий ступінь вищої освіти «Магістр» (термін навчання за освітньо-професійною програмою 1 рік 4 місяці, кваліфікація – магістр дизайну).

Метою освітньої програми є формування професійних компетентностей, спрямованих на розвʼязання складних задач та практичних проблем у галузі дизайну з урахуванням вимог арттерапевтичного напряму, що передбачає проведення наукових досліджень та реалізацію проєктів, інновацій, здійснення професійної діяльності з урахуванням загальнолюдських цінностей та норм професійної етики.

Основний фокус програми: спеціальна освіта у галузі дизайну, а саме набуття знань і навичок із формування предметно-просторового середовища та облаштування його відповідним обладнанням, що формує емоційно комфортне середовище; набуття концептуальних наукових знань та практичних навичок у галузі артпедагогіки та психології; опанування технологій здоровʼязбереження засобами дизайну і мистецтв; здійснення викладацької діяльності на належному науково-методичному рівні.

ОСНОВНІ ДОКУМЕНТИ

СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ за спеціальністю 022 «Дизайн» (.pdf)

Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG) (.pdf)

Стратегія розвитку спеціальності «Дизайн» Харківської державної академії дизайну і мистецтв (.pdf)

ОСВІТНЬО–ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Арт-терапія та комунікативні практики» другого рівня вищої освіти за спеціальністю 022 Дизайн галузі знань 02 Культура і мистецтво, 2023 р. (.pdf)

Навчальний план з ОПП "Арт-терапія та комунікативні практики", 2023 р. (.pdf)

ПРОЄКТ ОПП ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ
Рекомендації та побажання надсилати до 31.03.2024 р. за адресою: movainksada@gmail.com

ПРОЄКТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА « АРТ-ТЕРАПІЯ ТА КОМУНІКАТИВНІ ПРАКТИКИ» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 022 Дизайн галузі знань 02 Культура і мистецтво(.pdf)

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

ПОЛОЖЕННЯ "Про академічну доброчесність у Харківській академії дизайну і мистецтв"(.pdf)