МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ АСПІРАНТІВ ХДАДМ

РОЗКЛАД СЕСІЇ (у дистанційній формі) 4 семестру для 2 курсу
ОНП Дизайн та ОНП Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
(.pdf)

РОЗКЛАД СЕСІЇ (у дистанційній формі) 1 семестру для 1 курсу
ОНП Дизайн та ОНП Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
(.docx)

Матеріали до контрольних завдань сесії 1 семестру для 1 курсу ОНП Дизайн та ОНП Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація:

АКТУАЛЬАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В СФЕРІ МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА (.docx)

УПРАВЛІННЯ НАУКОВИМИ ПРОЕКТАМИ (.docx)

РОЗКЛАД СЕСІЇ 2 семестру аспірантів 1-го, 2-го курсу денної та вечірньої форм навчання програми «Дизайн», програми «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» на 2019 -2020 навчальний рік (.docx)

1 курс

Завдання для заліку
з дисципліни «Методологія наукових досліджень в сфері мистецтвознавства» для аспірантів 1 курсу денної та вечірньої форм навчання, викладач: к.ф.н., професор О.П. Проценко

Тестове завдання
з дисципліни «Іноземна мова в науковій діяльності (английська)» для аспірантів 1 курсу денної та вечірньої форм навчання, викладач: д.п.н., професор О.В. Гончар

Тестове завдання
з дисципліни «Іноземна мова в науковій діяльності (німецька)» для аспірантів 1 курсу денної та вечірньої форм навчання, викладач: д.п.н., доцент Т.С. Єрмакова

Питання для заліку
з дисципліни «Актуальні проблеми образотворчого та декоративного мистецтва» для аспірантів 1 курсу денної та вечірньої форм навчання, викладач: д. мистецтв.,професор Л.Д. Соколюк

Питання для заліку
з дисципліни «Теоретичні основи вивчення дизайнерської практики»
для аспірантів 1 курсу денної та вечірньої форм навчання

Завдання для іспиту
з дисципліни «Філософія мистецтва» для аспірантів 1 курсу денної та вечірньої форм навчання, викладач: к.ф.н., професор О.П. Проценко

Завдання для дистанційної роботи
з дисципліни «Іноземна мова в науковій діяльності» для аспірантів 1 курсу денної та вечірньої форм навчання програми «Дизайн», програми «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», викладач: докт. пед. наук, професор І. П. Дроздова

Завдання для іспиту
з дисципліни «Іноземна мова в науковій діяльності» для аспірантів 1 курсу денної та вечірньої форм навчання програми «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», викладач: докт. пед. наук, професор І. П. Дроздова

2 курс

Екзаменаційні питання для іспиту
з дисципліни «Сучасні проблеми образотворчого та декоративного мистецтва» для аспірантів 2 курсу денної та вечірньої форм навчання, викладач: д.м.,професор Л.Д. Соколюк

Тестове завдання
з дисципліни «Теорія і методика мистецької освіти» для аспірантів 2 курсу денної та вечірньої форм навчання, викладач: д.п.н., доцент Т.С. Єрмакова

Тестове завдання
з дисципліни «Актуальні напрями і тенденції дизайн-проектування» для аспірантів 2 курсу денної та вечірньої форм навчання, викладач: д.п.н.,професор О.В. Бойчук

Завдання на диференційований залік
з дисципліни «Естетичні проблеми дизайну» для аспірантів 2 курсу денної та вечірньої форм навчання, викладач: професор О.М. Лагода

Тестове завдання
з дисципліни «Іноземна мова в науковій діяльності (английська)» для аспірантів 2 курсу денної та вечірньої форм навчання, викладач: д.п.н., професор О.В. Гончар

Завдання на диференційований залік
з дисципліни «Сучасні проблеми реставрації та експертизи творів мистецтва» для аспірантів 2 курсу денної та вечірньої форм навчання, викладач: доцент Долуда А.О.

Завдання на диференційований залік
з дисципліни «Теорія та історія сучасного мистецтва» для аспірантів 2 курсу денної та вечірньої форм навчання, викладач: професор З.І.Алфьорова

Питання для заліку
з дисципліни «Теоретичні основи вивчення дизайнерської практики»
для аспірантів 2 курсу денної та вечірньої форм навчання

Завдання для дистанційної роботи
з дисципліни «Іноземна мова в науковій діяльності» для аспірантів 2 курсу денної та вечірньої форм навчання програми «Дизайн», , програми «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», викладач: докт. пед. наук, професор І. П. Дроздова

Завдання для дистанційної роботи
з дисципліни «Іноземна мова в науковій діяльності» для аспірантів 2 курсу денної та вечірньої форм навчання програми «Дизайн», викладач: докт. пед. наук, професор І. П. Дроздова