МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ АСПІРАНТІВ ХДАДМ

Матеріали до контрольних завдань сесії 1 семестру для 1 курсу ОНП Дизайн та ОНП Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація:

АКТУАЛЬАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В СФЕРІ МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА (.docx)

УПРАВЛІННЯ НАУКОВИМИ ПРОЕКТАМИ (.docx)

Матеріали до контрольних завдань сесії 2 семестру для 1 курсу ОНП Дизайн та ОНП Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація у розділі "Матеріали для дистанційного навчання"

ІНОЗЕМНА (УКРАЇНСЬКА) МОВА В НАУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ (.pdf)

Завдання для аспірантів першого курсу з дисципліни «Іноземна мова в науковій діяльності» (.pdf)

ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ ДИЗАЙНЕРСЬКОЇ ПРАКТИКИ» для здобувачів ступеня доктор філософії (.pdf)

ПИТАННЯ ДЛЯ ЗАЛІКУ З ДИСЦИПЛІНИ СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ОБРАЗОТВОРЧОГО ТА ДЕКОРАТИВНОГО МИСТЕЦТВА» для аспірантів 1-го року навчання (2-й семестр) (.pdf)

ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У СФЕРІ МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА» для аспірантів першого курсу /виконання та оцінювання/ (.pdf)

ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «ФІЛОСОФІЯ МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА» для аспірантів першого курсу /виконання та оцінювання/ (.pdf)