ЧЕКАЄМО НА АБІТУРІЄНТІВ:

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 191 – «АРХІТЕКТУРА ТА МІСТОБУДУВАННЯ»

Харківська державна академія дизайну і мистецтв поновлює прийом студентів на навчання
за спеціальністю 191 – «Архітектура та містобудування»
освітня програма «АРХІТЕКТУРНО-ЛАНДШАФТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ».

Підготовка майбутніх архітекторів розпочалась в 1924 р. в Харківському художньому технікумі, який мав статус вищого навчального закладу. Створений тоді архітектурний відділ (згодом - факультет) випускав художників-архітекторів. Серед викладачів були такі видатні архітектори, як К. Жуков, О. Гінзбург, М. Ніколаєв, М. Покорний, В Покровський, В. Троценко, Ю. Цауне. Будівлі цих майстрів й досі прикрашають вулиці Харкова. Серед випускників тих часів –Г. Яновицький, З. Пермиловський, С. Межировський та ін.

Комплексна підготовка майбутнього спеціаліста під час навчання в академії має посилену художню складову, і тому відрізняється від підготовки за спеціальністю «Архітектура» в інших навчальних закладах і дає змогу студенту отримати диплом архітектора-художника.

Упродовж навчання студенти засвоюють академічний рисунок та живопис, основи кольорознавства, скульптуру, основи архітектурної композиції та графіки. Такі дисципліни, як семіотика в архітектурі, ленд-арт в ландшафтному дизайні, світлокольоровий дизайн та урбоекологія дозволяють студентам орієнтуватися в сучасних проблемах організації архітектурно-ландшафтного середовища та вирішувати проектні завдання на конкурентоспроможному рівні.

Проектні завдання, які виконують студенти-архітектори на різних курсах, мають практичне спрямування, розробляються в реальних умовах та враховують такі актуальні вимоги, як інклюзивність та екологічність. Навчання здійснюється на базі архітектурних бюро та майстерень членів Національних спілок архітекторів та художників України, які є викладачами академіїдизайну і мистецтв. Майстерність студентів та випускників академії неодноразово підтверджувалась нагородами та відзнаками на різноманітних міжнародних конкурсах, в яких активно беруть участь студенти різних спеціальностей.

Загальна творча атмосфера та спілкування під час навчання, участь у виїзних практиках на теренах України та за її межами дають змогу студентам збагатити особисті знання та встановити контакти з творчою молоддю інших архітектурно-художніх закладів освіти, що сприяє засвоєнню світового досвіду та його використанню в подальшій професійній діяльності.

БАЖАЄМО УСПІХІВ НА ВСТУПНИХ ІСПИТАХ!