Фоменко О.В.

 1.  Internationale wissenschaftliche und praktische Konferenz Tendenze Attuali Della Moderna Ricerca Scientifica, Jun 5, 2020, Stuttgart, DEU (Німеччина)\ Teilnehmerzertifikat Стаття в збірці конференції «Архітектурне навчальне проектування: специфіка формування творчої активності в сучасних умовах»;

 2.  International Scientific and Practical Conference Theoretical And Empirical Scientific Research: Concept And Trends, Jul 24, 2020, Oxford, GBR (Великобританія)\ Certificate Of Participation

 3.  Стаття в збірці конференції «Современные тенденции формирования архитектурной среды туристической сферы Украины в условиях экономической нестабильности»;

 4.  Conferenza scientifsca e pratica internazionale Impatto Dell`innovazione Sulla Scienza: Asspetti Fondamentali E Applicati, Aug 26, 2020,Verona, Italia (Італія)\ Certificato Di Partecipazione Стаття в збірці конференції «Специфика городских общественных пространств в информационную эпоху». 1.  Єсіпов А.О., Мироненко В.П. «Національна стратегія в галузі архітектури як частина культурної політики» / А.О. Єсіпов, В.П. Мироненко // Науковий вісник будівництва / ХНУБА, ХОТВ АБУ. – Харків, 2019 – № 2 (96). – С. 144-149.

 2.  Єсіпов А.О. Архітектура та національний культурний розвиток Франції // Інноваційні технології в архітектурі і дизайні [Текст]: Колективна монографія / Під загальною редакцією В.П. Сопова, В.П. Мироненка. Харків: ХНУБА. 2019. – С. 194

 3.  Єсіпов А.О., Мироненко В.П. Інновації архітектурної освіти Франції // Тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології в архітектурі і дизайні» – Харків: ХНУБА. – 2019. – С. 38-40

 4.  Єсіпов А.О., Іванова Н.В. Архітектурні конструкції та акустика приміщень // Тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології в архітектурі і дизайні» – Харків: ХНУБА. – 2019. – С. 74-76

 5.  Єсіпов А.О., Іванова Н.В. Архітектурні конструкції як невід’ємна складова інноваційної архітектури // Тези доповідей 74-ої науково-технічної конференції Харківського національного університету будівництва та архітектури. – Харків: ХНУБА. – 2019. – 274 с.

 6.  Єсіпов А.О., Мироненко В.П., Іванова Н.В. Архітектурний заклад вищої освіти як інструмент архітектурної політики на прикладі європейських країн // Тези доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології в архітектурі і дизайні» – Харків: ХНУБА – 2020. – С. 26-28

 7.  Єсіпов А.О., Іванова Н.В. Фактор звукового навантаження в забудові селітебних територій // Тези доповідей 75-ої науково-технічної конференції Харківського національного університету будівництва та архітектури. – Харків: ХНУБА. – 2020. – С. 64-65

 8.  Yesipov A. O., Myronenko V. P., Ivanova N. V. Schools of architecture as an instrument of architectural policy on the examples of European countries // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. – IOP Publishing, 2020. – Т. 907. – №. 1. – С. 012011.