ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА "ДИЗАЙН ВІЗУАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ"

Галузь знань 02 Культура і мистецтво

Спеціальність 022 Дизайн

Другий ступінь вищої освіти «Магістр» (термін навчання за освітньо-професійною програмою 1 рік 4 місяці, кваліфікація – дизайнер візуальних комунікацій)

ОПП «Дизайн візуальних комунікацій» спрямована на пошук, аналіз та застосування широкого спектру інновацій та креативних ідей для рішення викликів сучасності засобами дизайну візуальних комунікацій, при поєднанні графічного та мультимедійного дизайну з метою підготовки висококваліфікованого спеціаліста, здатного впоратися зі стратегічними проблемами комунікації, пропонуючи інноваційні рішення та координуючи всі ролі та компетенції, пов'язані зі складним візуально-комунікаційним проєктом.Презентація освітньо-професійної програми «Дизайн візуальних комунікацій» (.pdf)

Кваліфікаційні роботи студентів ОПП «ДИЗАЙН ВІЗУАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ» 2022 року (.pdf)ОСНОВНІ ДОКУМЕНТИ

СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ за спеціальністю 022 «Дизайн»(.pdf)

ОПП "Дизайн візуальних комунікацій" другого рівня вищої освіти за спеціальністю 022 Дизайн галузі знань 02 Культура і мистецтво кваліфікація: магістр дизайну. 2017(.pdf)

ОПП "Дизайн візуальних комунікацій" другого рівня вищої освіти за спеціальністю 022 Дизайн галузі знань 02 Культура і мистецтво кваліфікація: магістр дизайну. 2019(.pdf)

ОПП "Дизайн візуальних комунікацій" другого рівня вищої освіти за спеціальністю 022 Дизайн галузі знань 02 Культура і мистецтво кваліфікація: магістр дизайну. 2021(.pdf)

Стратегія розвитку спеціальності «Дизайн» Харківської державної академії дизайну і мистецтв(.pdf)

Навчальний план з ОПП "Дизайн візуальних комунікацій", 2017 р.(.pdf)

Навчальний план з ОПП "Дизайн візуальних комунікацій", 2019 р.(.pdf)

Навчальний план з ОПП "Дизайн візуальних комунікацій", 2021 р.(.pdf)

ВІДОМОСТІ про самооцінювання освітньої програми "ДИЗАЙН ВІЗУАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ"(.pdf)

СЕРТИФІКАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ "ДИЗАЙН ВІЗУАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ"(.pdf)

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми "ДИЗАЙН ВІЗУАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ"(.pdf)

ЗВІТ про результати акредитаційної експертизи освітньої програми "ДИЗАЙН ВІЗУАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ"(.pdf)ПРОЄКТ ОПП ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

Рекомендації та побажання надсилати до 10.07.2021 за адресою: ksada.gd@gmail.com

Проект освітньо-професійної програми «ДИЗАЙН ВІЗУАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ» Другого рівня вищої освіти спеціальність 022 Дизайн галузі знань 02 Культура і мистецтво (.pdf)ВІДГУКИ СТЕЙКХОЛДЕРІВ

Експертний висновок від типографії "Adar-Print"(.pdf)

Експертний висновок від агенції "Boomerang"(.pdf)

Експертний висновок від ТОВ "Друкарня МАДРИД"(.pdf)

Експертний висновок від «ANGRY AGENCY»(.pdf)

Рецензія Северіної О.(.pdf)

Рецензія Яковець І.(.pdf)

Рецензія Чепелюк О.В.(.pdf)

РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ

РЕЙТИНГ СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ «ДИЗАЙН» для нарахування стипендії за підсумками весняної сесії 2021-2022 н.р. 2 курс СВО «Магістр»(.pdf)

ЗВІТ результати оцінювання якості освітньо-професійної програми здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти» факультету «Дизайн» спеціальності 022 «Дизайн» ОПП «Дизайн візуальних комунікацій» осінній семестр 2022/2023 н. р.)(.pdf)

ЗВІТ про результати анонімного інтернет-опитування щодо випадків сексуальних домагань, сексизму та інших видів дискримінації в студентському середовищі здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти» факультету «Дизайн» спеціальності 022 «Дизайн» ОПП «Дизайн візуальних комунікацій» осінній семестр 2022/2023 н. р.)(.pdf)

ЗВІТ результати оцінювання освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти факультету «Дизайн» спеціальності 022 «Дизайн» ОПП «Дизайн візуальних комунікацій» осінній семестр 2022/2023 н. р.)(.pdf)

ЗВІТ результати оцінювання організації та якості освітнього процесу здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти факультету «Дизайн» спеціальності 022 «Дизайн» ОПП «Дизайн візуальних комунікацій» осінній семестр 2022/2023 н. р.)(.pdf)

ЗВІТ результати опитування щодо оцінки якості реалізації дистанційного навчання у період воєнного стану здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти» факультету «Дизайн» спеціальності 022 «Дизайн» ОПП «Дизайн візуальних комунікацій» осінній семестр 2022/2023 н. р.)(.pdf)

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

ПОЛОЖЕННЯ "Про академічну доброчестність у Харківській академії дизайну і мистецтв"(.pdf)

ПЛАН ЗАХОДІВ кафедри «Графічний Дизайн» ОПП ДВК з популяризації академічної доброчесності у 2022-2023 навчальному році(.pdf)

ПРЕЗЕНТАЦІЇ ДИСЦИПЛІН ОПП "ДВК"

Освітньо-професійна програма «Дизайн візуальних комунікацій"(.pdf)

Концептуальне проєктування(.pdf)

Інноваційні практики візуальних комунікацій(.pdf)

Авторська друкована графіка в дизайн-проєктуванні(.pdf)

Арт-упаковка(.pdf)

Дизайн доповненої реальності(.pdf)

Дизайн імерсійних віртуальних просторів(.pdf)

Дизайн цифрового шрифту(.pdf)

Проєктна ілюстрація(.pdf)

Фрактальна анімація(.pdf)

СИЛАБУСИ

Норми оформлення та процедура захисту кваліфікаційної роботи на здобуття СВО «Магістр» зі спеціальності 022 Дизайн(.pdf)

Основні

Сучасні дизайнерські та мистецькі практики, 1 курс, 1 семестр (.pdf)

Концептуальне проєктування, 1 курс 1 семестр(.pdf)

Економіка проектної діяльності та менеджмент, 1 курс, 1 семестр(.pdf)

ІННОВАЦІЙНІ ПРАКТИКИ ВІЗУАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ, 1 курс, 1,2 семестри (.pdf)

Методика організації науково-дослідної та педагогічної роботи, 1 курс, 2 семестр(.pdf)

ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА, 1 курс, 2 семестр (.pdf)

ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА, 1 курс, 2 семестр (.pdf)

Іноземна мова для наукових цілей, 2 курс 3 семестр(.pdf)

Інтелектуальна власність, 2 курс, 3 семестр (.pdf)

СТРАТЕГІЧНІ КОМУНІКАЦІЇ, 2 курс, 3 семестр (.pdf)

Вибіркові

Дизайн цифрового шрифту, 1 курс, 1 семестр (.pdf)

ІМІДЖЕЛОГІЯ, 1 курс, 1 семестр (.pdf)

МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ В ДИЗАЙН-ДІЯЛЬНОСТІ, 1 курс, 1 семестр (.pdf)

ПСИХОЛОГІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ, 1 курс, 1 семестр (.pdf)

ДИЗАЙН ІМЕРСІЙНИХ ВІРТУАЛЬНИХ ПРОСТОРІВ, 1 курс, 1 семестр (.pdf)

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ, 1 курс, 1 семестр (.pdf)

Арт друк у дизайн-проєктах, 1 курс, 2 семестр (.pdf)

Арт упаковка, 1 курс, 2 семестр (.pdf)

ПРОЄКТНА ІЛЮСТРАЦІЯ, 1 курс, 2 семестр (.pdf)

ДИЗАЙН ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ, 1 курс, 1 або 2 семестр (.pdf)

ФРАКТАЛЬНА АНІМАЦІЯ, 1 курс, 1 або 2 семестр (.pdf)

КУРСОВІ ПРОЄКТИ ОПП "ДВК"

Курсові проекти з дисципліни «Арт друк у дизайн-проєктах», 2021(.pdf)

Курсові проекти з дисципліни «Арт упаковка», 2022(.pdf)

Курсові проекти з дисципліни «Дизайн цифрового шрифту», 2021(.pdf)

Курсові проєкти з дисципліни «Концептуальне проєктування», 2022(.pdf)

Екзаменаційні перегляди(.pdf)

ПРАКТИКА ОПП "ДВК"

Практика студентів ОПП «Дизайн візуальних комунікацій»(.pdf)

Договір на проведення практики студентів та про творче співробітництво ТОВ "Телерадіокампанія "СІМОН" (.pdf)

Договір на співробітництво та взаємодопомогу Національний музей ім. А. Шептицького(.pdf)

Договір на співробітництво та взаємодопомогу ХНУРЕ(.pdf)

Договір про співробітництво Харківська філія АТ «НСТУ»(.pdf)

Договір про співробітництво ТОВ "МІСЬКА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА"(.pdf)

Договір про співробітництво Інститут промоції заходів культури(.pdf)

ЗАХИСТ ОПП "ДВК"

Захист магістрів ОПП ДВК 2021 рік(.pdf)

Верьовкін. Доповнення. 2021 рік(.pdf)

Сірко О.С. "ОСОБЛИВОСТІ ПРОЄКТУВАННЯ ВИДАНЬ З ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ ХХI СТ.", 2021 рік.(.pdf)

Зеленська А.С. "ОСОБЛИВОСТІ ІНКЛЮЗИВНОГО ДИЗАЙНУ КНИГИ", 2021 рік.(.pdf)

Ржепишевська Д.О. "ДИЗАЙН ЦИФРОВОГО ШРИФТУ: МЕТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ", 2021 рік.(.pdf)

НАУКОВО-ТВОРЧІ ЗДОБУТКИ ОПП "ДВК"

Науково-творчі здобутки ОПП «Дизайн візуальних комунікацій».(.pdf)

РЕЄСТРАЦІЯ СВІДОЦТВ АВТОРСЬКОГО ПРАВА: ВИКЛАДАЧІ ОПП ДВК.(.pdf)

Нагороди та відзнаки викладачів ОПП "Дизайн візуальних комунікацій"(.pdf)

Нагороди студентів ОПП "Дизайн візуальних комунікацій"(.pdf)

ЗОВНІШНЯ СПІВПРАЦЯ

Заходи зовнішньої співпраці ОПП «Дизайн візуальних комунікацій».(.pdf)