На освітньо-професійній програмі «Графічний дизайн» студенти здобувають:

ступінь вищої освіти «Бакалавр» (термін навчання 3 роки 10 місяців, кваліфікація – дизайнер графічних об’єктів);

Программа творчого конкурсу для здобуття першого ступеня вищої освіти (бакалавр) зі спеціальності 022 Дизайн галузі знань 02 Культура і мистецтво освітньо-професійна програма «Графічний дизайн» (денна та заочна форми навчання)(.pdf)
На освітньо-професійній програмі «Дизайн візуальних комунікацій» студенти здобувають:

ступінь вищої освіти «Магістр» (термін навчання за освітньо-професійною програмою 1 рік 4 місяці, кваліфікація – дизайнер візуальних комунікацій).

ПРОГРАМА ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ для здобуття другого ступеня вищої освіти (магістр) зі спеціальності 022 Дизайн галузі знань 02 Культура і мистецтво освітньо-професійна програма: «Дизайн візуальних комунікацій» (денна форма навчання)(.pdf)

Презентація освітньо-професійної програми «Дизайн візуальних комунікацій» (.pdf)

ПИТАННЯ І ВІДПОВІДІ

Які будуть вступні іспити?

Композиція на задану тематику.

Як оцінюються роботи, виконані на вступних іспитах?

Оцінюються за 200-бальною системою екзаменаційною комісією кафедри.

Скільки часу триває іспит з композиції?

Іспит з композиції триває 4 академічних годин (академічна година — 45 хвилин).

Якими графічними матеріалами потрібно володіти?

Розмір: Формат А-4 (210 х 297мм)
Кольорова гамма: довільна
Матеріал: папір, гуаш, туш, акварель, пастель, олівці, перо, пензлі, графічний планшет.


Хто обирає графічну техніку для виконання композиції?

Абітурієнт самостійно обирає графічну техніку та інструменти для виконання своєї роботи.

Як готуватися до творчого екзамену з композиції?

Базові знання з композиції та шрифтової графіки можна отримати в художніх школах, на підготовчих курсах, індивідуальних заняттях, а також зі спеціальної літератури.

Чи можливо поступити на декілька спеціалізацій одночасно?

Так,це можливо. Для цього в академії проходять три потоки творчих вступних іспитів.

В чому відмінність заочного навчання від очного?

Відмінність полягає у співвідношенні аудиторних занять з викладачем і самостійної роботи студента. Студенти заочних відділень на початку семестру отримують завдання з усіх дисциплін за розкладом, консультуються з викладачами впродовж навчального терміну, потім приїжджають на екзаменаційну сесію в кінці семестру. Навчальна програма аналогічна програмі спеціалізації для денного навчання."ОПП Графічний дизайн. Консультація з Композиції. Вступ 2022"