ЛЕСНЯК Володимир Іванович

Професор, член-кореспондент Національної академії мистецтв Україн


Освіта вища (ХХПІ). У 1986–1991 рр. працював деканом факультету «Дизайн» ХХПІ. Член-кореспондент Національної академії мистецтв України. Член Національної спілки художників України, Спілки дизайнерів України та Асоціації дизайнерів-графіків «4-й Блок», Лауреат муніципальної премії в галузі дизайну ім. В. Єрмілова (2003).
Викладає наступні дисципліни:


Концептуальне проєктування (магістратура).


ВЕКЛЕНКО Олег Анатолійович

Академік Національної академії мистецтв України,
професор, заслужений діяч мистецтв України


Освіта вища (ХХПІ). Учасник всеукраїнських, всесоюзних, міжнародних і зарубіжних виставок з 1972 р., має персональні виставки. Має публікації в наукових виданнях, активно приймає участь у міжнародних симпозіумах, наукових конференціях, зокрема у Швейцарії, Німеччині, Китаї тощо. Член спілки дизайнерів України, президент Міжнародної триєнале екологічної графіки і плакату «4-й Блок».
Е-mail: veklenko@ukr.netВикладає наступні дисципліни:


Проєктування комплексних об’єктів (бакалаврат)


Екологічний плакат – зона експерименту (бакалаврат)


Сучасні мистецькі та дизайнерські практики (магістратура)


СБІТНЄВА Надія Федорівна

Кандидат мистецтвознавства, професор, декан факультету Дизайн


Освіта вища (ХХПІ). Член Спілки дизайнерів України. Тема кандидатської дисертації: «Особливості розвитку радянської упаковки 1930-х років. Утилітарні та естетичні аспекти»; науковий керівник — член-кореспондент НАМУ, доктор мистецтвознавства, професор В. Я. Даниленко. Має кваліфікацію судового експерта у галузі мистецтвознавства. Також має більш ніж 50 публікацій у фахових виданнях з напрямків: історія графічного дизайну, особливості розвитку упаковки.
Е-mail: nadiia.sbitnieva@gmail.com


Викладає наступні дисципліни:


«Історія графічного дизайну» (бакалаврат).


СОБОЛЄВ Олександр Валерійович

Ректор ХДАДМ, Член-кореспондент Національної академії мистецт України, кандидат мистецтвознавства, професор


Освіта вища (ХХПІ). Член Спілки дизайнерів України. Учасник міжнародних і регіональних спеціалізованих виставок, мистецьких акцій, конференцій, проєктно-теоретичних семінарів. Має методичні рекомендації та наукові праці з теорії і методики дизайну. У 2011–2014 рр. був деканом факультету «Дизайн», 2014-2019 – перший проректор ХДАДМ.
Е-mail: sobolev.av@ukr.netВикладає наступні дисципліни:


Методика проєктної діяльності в дизайні (бакалаврат).


ІВАНЕНКО Тетяна Олександрівна

Кандидат мистецтвознавства, доцент


Освіта вища (ХХПІ). Член Національної спілки художників України, учасник всеукраїнських і міжнародних виставок. Наукові інтереси: графічний дизайн, шрифтовий дизайн, ситуативна графіка, знакові девіації в культурі. Керує аспірантами, магістрами, науковою роботою студентів. Член Галузевої експертної ради 02 Культура і мистецтво НАЗЯВО. Ініціатор Міжнародного студентського конкурсу зі шрифту і каліграфії PANGRAM.
Е-mail: ivanenkoster@gmail.com


Викладає наступні дисципліни:


Комплексне проєктування шрифту (бакалаврат);
Методика організації науково-дослідницької та педагогічної роботи (магістратура)
Дизайн цифрового шрифту (магістратура)


ГАНОЦЬКА Ольга Василівна

Кандидат мистецтвознавства, доцент


Освіта вища (ХДАДМ). Член Національної спілки художників України. У 2008 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Дизайн споживчої упаковки в Україні: стандарт та ексклюзив»; науковий керівник —кандидат мистецтвознавства, професор Н.Ф. Сбітнєва. Наукова діяльність: проблеми сучасного образотворчого мистецтва та дизайну. Учасник всеукраїнських та міжнародних конференцій, виставок живопису й графіки. Стипендіат КМ України (2008–2010). Дипломант ХІІ Обласного конкурсу «Вища школа Харківщини — кращі імена» у номінації «Молодий науковець».
Е-mail: olga.5ganotskaya@gmail.comВикладає наступні дисципліни:


Проєктування пакувальних комплексів (бакалаврат);
Макетування і моделювання упаковки (бакалаврат);
Основи наукових досліджень (бакалаврат);
Арт упаковка (магістратура).

КВІТКА Ольга Леонідівна

Кандидат мистецтвознавства, старший викладач


Освіта вища (ХХПІ). Член Спілки дизайнерів України. Член Національної спілки художників України. Член Асоціації дизайнерів-графіків «4-й Блок». Має авторські свідоцтва на розробку шрифту. Учасник та лауреат регіональних, всеукраїнських і міжнародних виставок та конкурсів у галузі графічного дизайну. Має публікації у наукових фахових виданнях.Викладає наступні дисципліни:


Основи композиції і проєктної графіки (бакалаврат);
Проєктування (бакалаврат);
Інфографіка та візуалізація даних (бакалаврат).

МАКАРОВА Анна Леонідівна

Кандидат мистецтвознавства, старший викладач


Освіта вища (ХХПІ). Член Спілки дизайнерів України. Член Асоціації дизайнерів-графіків «4-й Блок». Має авторські свідоцтва на розробку шрифту. Учасник та лауреат регіональних, всеукраїнських і міжнародних виставок та конкурсів у галузі графічного дизайну. У 2005 нагороджена Харківською муніципальною премією у галузі дизайну ім. В. Єрмілова. Має публікації у фахових виданнях.
Е-mail: immadesign@gmail.com


Викладає наступні дисципліни:


Основи композиції і проєктної графіки (бакалаврат);
Проєктування (бакалаврат);
Презентація проєкту (бакалаврат);
Digital ілюстрація (бакалаврат);
Проєктна ілюстрація (магістратура).


ГАЛЬЧЕНКО Валерій Юрійович

Доцент ХДАДМ


Освіта вища (ХХПІ). Член Спілки дизайнерів України, асоціації дизайнерів-графіків «4-й Блок». Ініціатор і координатор проєктів: «АнтиСНІД — Україна» та театрально-дизайнерського фестивалю «Живи!». Учасник всеукраїнських і міжнародних виставок і конкурсів. Лауреат Харківської муніципальної премії ім. В. Єрмілова. Лауреат Град-премії Харківської облдержадміністрації в галузі культури і мистецтва у номінації «Дизайн».
Е-mail: galchenkovalery61@gmail.com


Викладає наступні дисципліни:


Проєктування (бакалаврат);
Типографіка (бакалаврат).


ХРИСТЕНКО Владислав Євгенійович

Доцент ХДАДМ


Освіта вища (ХХПІ). Працює у галузі графічного дизайну, книжної та станкової графіки. Учасник обласних, всеукраїнських, міжнародних і зарубіжних виставок з 1987 року. Має персональні виставки. Член Національної спілки художників України. Лауреат премії ім. І.Ю. Рєпіна (2018).
Е-mail: khristenko19041963@gmail.com
Викладає наступні дисципліни:


Робота в графічних матеріалах (бакалаврат);
Техніки друкованої графіки (бакалаврат);
Арт друк у дизайн-проєктах (магістратура).ЦЕЛУЙКО Федір Владиславович

Старший викладач


Освіта вища (ХХПІ). Закінчив аспірантуру в ХДАДМ за спеціальністю «Дизайн». Член Спілки дизайнерів України. Має наукові публікації, методичні видання.
Е-mail: tedgun1977@gmail.comВикладає наступні дисципліни:


Комп’ютерні технології (бакалаврат);
Основи редагування графічних зображень (бакалаврат);
Фото і фотографіка (бакалаврат);
Рекламна фотографія (бакалаврат);
Цифрова фотографія та технології фото редагування (бакалаврат);
Digital ілюстрація (бакалаврат).


ЗАКАЛЮЖНА Людмила Валеріївна

Старший викладач


Освіта вища (ХДАДМ). Закінчила аспірантуру ХДАДМ. Працювала у ПП «Фасма» у галузі харчового пакування (2001). Учасник всеукраїнських наукових конференцій. Має наукові публікації у фахових збірниках. Учасниця міжнародних та всеукраїнськиїх виставок.
Е-mail: zakalugna@gmail.com
Викладає наступні дисципліни:


Основи композиції і проєктної графіки (бакалаврат);
Проєктування (бакалаврат);
Каліграфія (бакалаврат);
Шрифт (бакалаврат);
Макетування і моделювання упаковки (бакалаврат).


ЛАВРІКОВА Катерина Анатоліївна

Старший викладач


Освіта вища (ХХПІ). Член Спілки дизайнерів України. Закінчила аспірантуру в ХДАДМ за спеціальністю «Дизайн». Учасниця всеукраїнських та міжнародних виставок з дизайну. Співорганізатор понад 70 художніх виставок, які проводились Харківською обласною художньою галереєю.
Викладає наступні дисципліни:


Формоутворення (бакалаврат);
Проєктування (бакалаврат).ЛИТВИНЮК Людмила Костянтинівна

Кандидат мистецтвознавства, доцент


Освіта вища (ХДАДМ). Закінчила аспірантуру в ХДАДМ за спеціальністю «Дизайн». Тема кандидатської дисертації: «Візуальна ідентифікація закладів мистецтва виставкового типу», кер. проф. Бойчук О.В. Має публікації в українських та закордонних наукових виданнях.
Е-mail: litvinuklk@gmail.com
Викладає наступні дисципліни:


Макетування і моделювання упаковки (бакалаврат);
Проєктування (бакалаврат);
Анімація логотипу (бакалаврат).ІСМАЙЛОВА Марія Сергіївна

Кандидат мистецтвознавства, старший викладач


Освіта вища (ХДАДМ). Закінчила аспірантуру ХДАДМ за спеціальністю «Дизайн». Тема кандидатської дисертації «Візуально-образна мова типографіки у дизайні поліграфічних видань періоду раннього модернізму». Учасниця і лауреат регіональних, всеукраїнських, міжнародних виставок та конкурсів у галузі графічного дизайну з 2007 року. Має наукові публікації. Працює в галузі графічного дизайну, займається розробкою поліграфічної продукції, дизайном упаковки, дизайном веб-сайтів


Викладає наступні дисципліни:


Основи композиції і проєктної графіки (бакалаврат);
Проєктування (бакалаврат);
Типографіка (бакалаврат).


ВЕЛИЧКО Надія Вікторівна

Кандидат мистецтвознавства, старший викладач


В 2006 р. закінчила НАУ «ХАI» за спеціальністю системи управління, в 2017 р. закінчила ХДАДМ за спеціальністю графічний дизайн. Тема кандидатської дисертації: «Інтерактивність як засіб формування дизайну дитячої друкованої книги». Працює в галузі графічного і веб-дизайну. Нагороджена грамотою Спілки дизайнерів України. Має публікації у фахових виданнях. Учасниця міжнародних і регіональних виставок, конференцій . Експертка Українського культурного фонду (2021).
Email: nadiia.velichko@gmail.comВикладає наступні дисципліни:


Проєктування (бакалаврат);
Дизайн web інтерфейсів (бакалаврат);
Арт технології (бакалаврат).


ОЛЕНДАРЬОВА Вікторія Вікторівна

Старший викладач


Освіта вища (ХНПУ), магістратура. Учасниця всеукраїнських конкурсів та виставок в галузі дизайну. Учасниця регіональних конференцій. Має методичні видання та наукові публікації. Працює в галузі графічного дизайну, займається розробкою поліграфічної продукції. Аспірантка ХДАДМ.


Викладає наступні дисципліни:


Комп'ютерні технології (бакалаврат);
Основи 3D моделювання (бакалаврат);
Основи редагування графічних зображень (бакалаврат).ІВАНОВА Ганна Костянтинівна

Викладач


Освіта вища (ХДАДМ). Учасниця та призер міжнародних конкурсів в галузі промислового дизайну з 2008р “Svitlo” , “Vodoparad”, “Replicanti”, “Ukrainian design. Very best of”. Має фахові наукові публікації в галузі дизайну. Аспірантка ХДАДМ.


Викладає наступні дисципліни:


Формоутворення (бакалаврат).


ПАВЛЕНКО Катерина Сергіївна

Викладач


Освіта вища (ХДАДМ). Учасниця і лауреат регіональних, всеукраїнських, міжнародних виставок та конкурсів у галузі графічного дизайну з 2006 року. Спеціалізується у галузі діджитал ілюстрації, займається розробкою поліграфічної продукції, дизайном упаковки, дизайном веб-сайтів.


Викладає наступні дисципліни:


Основи композиції і проєктної графіки (бакалаврат);

Проєктування (бакалаврат).


СТАРЧЕНКО Вячеслав

Викладач


Освіта вища (ХХПІ 1996). Працює у галузі станкової графіки. Учасник обласних, всеукраїнських, міжнародних виставок з 1996 року. Має персональні виставки. Член Національної спілки художників України з 2008 року.


Викладає наступні дисципліни:


Робота в графічних матеріалах;

Техніки друкованої графіки (бакалаврат).