НАУКОВА РОБОТА

БОРБУНЮК Валентина Олексіївна

філолог, кандидат філологічних наук, доцент


Закінчила Харківський державний педагогічний інститут ім. Г. С. Сковороди за двома спеціальностями: російська мова і література (1993) та українська мова і література (1995).

У 2006 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Інтертекстуальність драматургії А.П. Чехова» (у спеціалізованій вченій раді К 64.051.07 Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна).
Сфера наукових інтересів: проблеми поетики світової літератури ХІХ – ХХ століть.
Член спеціалізованої вченої ради К 64.051.07 Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.Викладає наступні дисципліни:


«Історія світової та вітчизняної літератури»;
««Українська мова (за професійним спрямуванням)».


ГОЛТВЕНИЦЬКА Маргарита Володимирівна

Філолог, кандидат філологічних наук


Має дві вищі освіти: Харківський національний університет ім.В.Н.Карізіна, спеціальність – «Мова та література(російська)» та Харківський національний педагогічний університет ім.Г.С.Сковороди, спеціальність – «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література».
У 2017 році захистила дисертацію на тему: «Складнопідрядні речення з відношенням відповідності в сучасній українській літературній мові: структурно-семантичний та комунікативний аспекти».
Автор 9 наукових праць з питань синтаксису української мови, з них 2 надруковані у міжнародних фахових виданнях. Учасник багатьох вітчизняних та закордонних конференцій.
У липні 2018 року пройшла стажування у Вищій лінгвістичній школі (Польща)і отримала сертифікат міжнародного зразка.
Коло наукових зацікавлень становлять теоретичні питання синтаксису, українська фразеологія, питання культури наукової мови.
Е-mail:margarita_info@ukr.netВикладає наступні дисципліни:


«Українська мова за професійним спрямуванням»;
«Українська мова як іноземна»;
«Теорія і практика редагування наукового тексту».


ДРОЗДОВА Ірина Петрівна

Завідуюча кафедрою доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) Української Академії Акмеологічних Наук


Автор більше двохсот наукових і науково-методичних праць із педагогіки і психології вищої школи, методики навчання мов у вищій школі, зокрема української мови професійного спрямування, української лінгвістики й лінгводидактики. Основні наукові праці: одноосібні монографії «Наукові основи формування українського професійного мовлення студентів нефілологічних факультетів ВНЗ» та «Формування мовної компетенції у студентів технічних спеціальностей вищих навчальних закладів Східної України». Брала участь у колективній монографії «Сучасні акмеологічні дослідження: теоретико-методологічні та прикладні аспекти». З-поміж наукових робіт – 100 тез виступів на міжнародних, всеукраїнських і регіональних науково-методичних і науково-практичних конференціях та наукових семінарах як в Україні, так і за кордоном.

Випускниця Харківського державного університету імені О.М. Горького (на сьогодні Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна). 2001 року захистила кандидатську дисертацію «Формування мовної компетенції у студентів технічних спеціальностей вищих навчальних закладів Східної України (на матеріалі курсу ділової української мови) в Інституті педагогіки Академії педагогічних наук України (м. Київ). У 2011 році – докторську дисертацію на тему «Теоретико-методичні засади розвитку українського професійного мовлення студентів вищих навчальних закладів нефілологічного профілю» в Херсонському державному університеті за спеціальністю 13.00.02 – теорія і методика навчання (українська мова).

Опубліковано навчальні посібники з дисциплін «Педагогіка і психологія вищої школи», «Методика викладання, педагогіка та психологія вищої освіти», «Університетська освіта», «Комунікативні процеси у вищій школі». Окрім того, Ірина Петрівна здійснює роботу над підручниками з української мови у складі авторських колективів. За 35 років педагогічної діяльності відбувалося впровадження у навчальний процес 10 нових курсів лекцій, зокрема «Методика викладання у вищій школі», «Педагогіка і психологія вищої освіти», «Університетська освіта», «Психологія», «Основи психології і педагогіки», «Соціальна педагогіка», «Комунікативні процеси у вищій школі», «Риторика», «Методика наукових досліджень» тощо для студентів-бакалаврів, магістрів, аспірантів. Дроздовою І. П. одноосібно розроблювалися й удосконалювалися такі курси, як «Українська мова», «Ділова українська мова», «Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Українська мова за правознавчим спрямуванням», «Українське лінгвокраїнознавство» тощо.

Пройшла стажування в університеті Шиллера в місті Ґайдельберґ (Німеччина). З 2000 року працює зі студентами для підготовки їх до Всеукраїнських конкурсів імені Петра Яцика та Тараса Шевченка, постійно бере активну участь у роботі конкурсу як член журі.З 2016 року Дроздова І. П. обрана дійсним академіком Академії акмеологічних наук України.Викладає наступні дисципліни:


«Українська мова для наукових цілей»;
«Управління науковими проектами»;
«Методологія наукової діяльності»;
«Українська мова як іноземн»;
«Історія дизайну за профспрямуванням»;
«Українська мова за професійним спрямуванням».


ТОКАР Марина Іванівна

філолог


Автор наукових публікацій. Закінчила Харківський державний університет ім. В.Н. Каразіна за спеціальністю українська мова і література (1997 р.).
На кафедрі працює з 2011 р.
Сфера наукових інтересів: українська література ХХ століття, актуальні питання практики української мови.


Викладає наступні дисципліни:


«Українська мова (за фаховим спрямуванням)я».
ЧАДАЄВА Катерина Юріївна

кандидат історичних наук, доцент


Автор низки наукових публікацій, навчальних та навчально-методичних посібників.
Є першою в аспірантурі ХДАДМ, що захистила кандидатську дисертацію в 1997 р. за спеціальністю «Історія України».
Працює в академії з 1992 року (кафедра соціально-гуманітарних дисциплін). З 2008 р. — доцент кафедри українознавства.
Сфера наукових інтересів: інституційні основи гуманізації вищої освіти.
Сфера особистих інтересів: краєзнавство, туризм. Разом із студентами щороку організовує туристичні подорожі Україною. Студенти академії вже відвідали Київ і парк Софіївку, Львів, Чернівці і замки Буковини, Мукачеве і Закарпаття.
Викладає наступні дисципліни:


«Історія України»;
«Історія української культури»;
«Етнографія»;
«Соціологія»;
«Релігієзнавство»;
«Краєзнавство».


ЩЕРБИНА Елла Борисівна

філолог, доцент


У 1973 р. закінчила ХНУ ім. В.Н. Каразіна з відзнакою. Також отримала диплом зі спеціальності «Мистецтвознавство». З 1989 р. працювала на кафедрі іноземних і слов`янських мов старшим викладачем дисциплін «Ділова українська мова», «Українська мова за професійним спрямуванням». З 2008 р. працюю на кафедрі українознавства. У 2010 р. отримала звання доцента кафедри українознавства. Учасник багатьох Міжнародних, Всеукраїнських конференцій і симпозіумів. У 2018 р. отримала сертифікат про підвищення кваліфікації з української мови протягом 6 місяців ХНУ ім. В.Н.Каразіна, а також закінчила курси з підвищення англійської мови на міжнародний рівень B2. У колі професійних інтересів – проблеми сучасної української мови, мистецтвознавства, теорії і історії візуального мистецтва, викладання укр.мови і літератури у вищих навчальних закладах Канади.Викладає наступні дисципліни:


«Українська мова (за фаховим спрямуванням)»;
«Історія української літератури».