НАУКОВА РОБОТА

Викладачі кафедри постійно беруть участь в наукових конференціях. Лише за 2013-2014 роки викладачі були учасниками понад 25 наукових конференцій. Серед них:

 • 1st International conference on development of history of art and cultorology in Eurasia. «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH» (м. Відень, Австрія);
 • Міжнародна наукова конференція. «Міф–фольклор–література: постановка питання у сучасному науковому просторі» (м. Вроцлав, Польща);
 • Міжнародних Скафтимівських читань «Наследие А. П. Скафтымова и поэтика чеховской драматургии» (м. Саратов, Россия);
 • International Academic Conference «Education, Culture and Society». Вересень, 2014. (University of Wroclaw, Польща);
 • Міжнародної наукової конференції «Актуальные проблемы мировой художественной культуры» (м. Гродно, Республіка Білорусь);
 • Міжнародного симпозіуму «Культурно-мистецька освіта: інституціональні трансформації в культурологічних парадигмах» (м. Харків, Україна);
 • Міжнародних Чеховських читань «Чеховский интеллигент: статистика образа — динамика культуры» (м. Суми, Україна);
 • Міжнародної наукової конференції «Поетика інтермедіальності в літературі ХІХ–ХХ століть» (м. Харків, Україна);
 • Міжнародної наукової конференції «Методичні проблеми пам'яткоохоронних досліджень» (м. Київ, Україна);
 • Міжнародної наукової конференції «Сучасна україністика: наукові парадигми мови, історії, філософії» (м. Харків, Україна);
 • Наукової конференції «Українська культура у розмаїтті виявів» (м. Рівне, Україна);
 • Науково-практичної конференції «Візуальність в українській культурі: статус, динаміка, контексти» (м. Черкаси, Україна);
 • Науковій конференції «Йогансенівські читання» (м. Харків, Україна) та багатьох інших.

2012 року доцент кафедри Е. Б. Щербина ініціювала створення в межах Міжнародної наукової конференції «Слобожанські читання», яка проводиться щовесни на базі Харківського науково-методичного центру охорони культурної спадщини Департаменту культури ХОДА, секції «Мовознавча спадщина». За рік однойменна секція з’явилася й в межах Міжнародної науково-практичної конференції «Пам'яткоохоронні традиції Слобожанщини».