СТАТТІ ЗБІРНИКА
"ТРАДИЦІЇ ТА НОВАЦІЇ У ВИЩІЙ АРХІТЕКТУРНО-ХУДОЖНІЙ ОСВІТІ"

Збірник №1, 2015 р.
Переглянути/завантажити статті у форматі .pdf


Розділ 1.

Александрова О. А. Традиции православного пения в духовной музыке Г. Свиридова
Бондаренко М. В. Своеобразие решения проблемы каденции в фортепианных концертах К. Сен-санса
Ван Цзо. Украинский солоспив в эстрадной музыке 60–70-х годов ХХ века: к проблеме трансформации жанра
Горбатенко Л. П. Значення ахроматичних кольорів у навчальному курсі «кольорознавство»
Деркач Л. А. Функционирование ролевого принципа при исполнении вокального цикла владимира птушкина «забавные картинки»
Дорош Т. Л. Акомпаніаторське мистецтво в підготовці майбутнього фахівця-музиканта
Легкун О. Г. Польськомовна періодика 20–30-х років ХХ століття як об'єкт музичного джерелознавства волині
Радомський М. Т. Портретні зображення у вітражному мистецтві
Соболєва О. Д. Формування вокально-виконавських якостей на заняттях вокалу
Ткаченко В. Н. Специфика гитарного стиля н. кошкина (на примере сюиты «игрушки принца»)
Туманов І. М. Морфологічні основи формоутворення в мистецтві та їх значення для прояву явищ взаємодії, синтезу та симбіозу мистецтв
Тучинская Т. И. О методах анализа электронной музыки
Углик И. Г. Этнокультурный фактор в организации предметной среды культуры шляхты белорусских земель XVIII в.
Цуранова О. О. Щодо питання мовно-стильових особливостей духовно-музичної творчості Л. Дичко

Розділ 2.

Вотинов М. А. Пешеходные улицы и пешеходные зоны как объекты гуманизации городской среды
Габрель Т. М. Матеріалізація піраміди Маслоу в архітектурі багатофункціонального комплексу в м. Львові
Махди Пур Ахмад. Закономерности исторического развития общественных пространств в городской среде
Ремизова Е. И. Композиционные приемы советского авангарда (на примере площади им. Дзержинского в г. Харькове)
Смирнова О. В. Приемы модульного формообразования инновационных жилых зданий

Розділ 3.

Сьомкін В. В. Проблеми виставок та ярмарок в Україні в контексті дизайн-діяльності
Маркова И. В. Инновационные технологии в дизайне тканей для интерьера
Юрченко І. А. Структура геометричних фігур як основа формотворення в етнодизайні