ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
В НАУКОВИХ ВИДАННЯХ ХДАДМ

Web-сторінки наукових видань академії:
http://tihae.org - сайт журналу "Традиції і новаціїї у вищій архітектурно-художній освіті";
http://visnik.org - сайт журналу "Вісник ХДАДМ".

Вимоги до оформлення публікацій в наукових фахових виданнях Харківської державної академії дизайну і мистецтв з урахуванням вимог, затверджених Міністерством освіти і науки України (Наказ № 1111, від 17.10.2012) та вимог наукометричних баз даних «Scopus» і РІНЦ

Завантажити файл "Вимоги до оформлення" (.doc)

Оформлення транслітерованого списку літератури (.doc)

Завантажити зразок анкети (.docx)

Завантажити зразок заяви (.docx)

У зв`язку з тим, що «Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв» планується до включення в міжнародні наукометричні бази даних Web of Science і Scopus, з 01.01.2018 р. Вимоги до статей доповнені наступними положеннями:

1. Автори обов`язково повинні вказувати міжнародний індивідуальний номер науковця – ORCID.
2. Вводиться додаткове «сліпе» рецензування – автор і рецензент невідомі один іншому.
3. У зв'язку із проведенням «сліпого» рецензування, рекомендуємо авторам завчасно подавати матеріали до публікації.
4. На всі ілюстрації до статей автори повинні вказувати їх походження або дозвіл на публікацію від правонаступника.

До статей, які подаються у фахове видання «Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті» залишаються поточні умови, які будуть діяти тільки до 01.01.2019 року.

Поштова адреса редакції:

вул. Мистецтв, 8, м. Харків, Україна, 61002
Електронна адреса:
editor2016@ukr.net

Начальник редакційно-видавничого відділу Мачулін Леонід Іванович

роб. тел. +38 (057) 706-15-63, +38 (057) 706-21-03,
моб. тел. +38 (068) 886-52-57