ТРАДИЦІЇ ТА НОВАЦІЇ У ВИЩІЙ АРХІТЕКТУРНО ХУДОЖНІЙ ОСВІТІ

Web-сторінка наукового видання академії:
http://tihae.org.ua - сайт журналу "Традиції і новаціїї у вищій архітектурно-художній освіті";

(рейтинг у базі Index Copernicus - 69.83)

ПЕРЕГЛЯНУТИ ЗБІРНИКИ

На матеріалі архітектури, дизайну, декоративного й образотворчого мистецтва розглядаються актуальні проблеми академічно-інноваційних напрямків вищої архітектурної та художньої освіти в контексті формування сучасного предметно просторового середовища життєдіяльності. Для архітектурознавців, мистецтвознавців, культурологів, психологів, етнографів та естетиків.

Затверджено постановами президії ВАК України від 22 травня 1997 р. №1а/5 та від 10 листопада 1999 р. №3-05/11 як наукове видання для публікацій основного змісту дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук за спеціальностями «мистецтвознавство» та «архітектура». Перереєстрований Постановою Президії ВАК України від 22 квітня 2011р. № 1-05/4 за спеціальностями «мистецтвознавство» та «архітектура».

Збірник зареєстрований у Державному комітеті інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України. Свідоцтво серії КВ №7109 від 25.03.2003 р.

Видається за рішенням Вченої Ради Харківської державної академії дизайну і мистецтв.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Даниленко В. Я. (головний редактор), доктор мистецтвознавства, професор, академік Національної академії мистецтв України;
Трегуб Н. Є. (заступник головного редактора), кандидат архітектури, професор ХДАДМ, член Національної спілки архітекторів та Національної спілки художників України;
Мачулін Л. І., (відповідальний секретар), кандидат філософських наук, ХДАДМ;
Алфьорова З. І., доктор мистецтвознавства, професор, декан факультету кіно-, телемистецтва, Харківська державна академія культури (м. Харків);
Басюл Е., доктор наук (з мистецтва), професор, декан факультету образотворчого мистецтва, Університет М. Коперника (Торунь, Польща);
Беднарек Є., доктор історії, Інститут національної пам’яті Республіки Польща (Польща);
Боднар О. Я., доктор мистецтвознавства, професор, НУ «Львівська політехніка» (Україна);
Бутиріна М. В., доктор наук із соціальних комунікацій, професор, ДНУ ім. О. Гончара (Україна);
Герчанівська П. Е., доктор культурології, професор, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв (Київ, Україна);
Гончар О. В., кандидат філологічних наук, доктор педагогічних наук, професор, ХДАДМ (Україна);
Гребенюк Н. Є., доктор мистецтвознавства, професор, ХНУМ ім. І. П. Котляревського (Україна);
Єрмакова Т. С., доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки та іноземної філології, ХДАДМ (Україна);
Зерван М., доктор філософії, професор, кафедра історії та теорії мистецтва, Академія художеств (Братислава), кафедра історії та теорії мистецтва факультету мистецтв, Технічний університет Трнава (Словаччина);
Люкнер П., доктор філософії з дизайну, почесний професор ХДАДМ, директор Інституту екологічної естетики (м. Галле, Німеччина);
Мартинов В. Ф., доктор культурології, професор, Мінський інститут сучасних знань
(Республіка Біларусь);
Озтуна Х. Якуп, доктор філософії (з мистецтва), професор, декан факультету образотворчого мистецтва, Університет Докуз Ейлул (Ізмір, Туреччина);
Романовський О. Г., доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, Національний політехнічний університет «ХПІ» (Україна);
Сапенько Р., доктор філософських наук, професор, Зеленогурський університет (м. Зелена Гура, Польща);
Смагін О. І., доктор мистецтвознавства, професор, Мінський інститут сучасних знань
(Республіка Біларусь);
Соколюк Л. Д., доктор мистецтвознавства, професор, ХДАДМ (Україна);
Хавкіна Л. М., доктор наук із соціальних комунікацій, професор, ХНУ ім. В. Н. Каразіна (Україна);
Чебикін А. В., Президент Національної академії мистецтв України, професор, академік НАМ України;
Яворський М., ад’юнкт-професор, габілітований доктор з гуманітарних наук та мистецтва, кафедра арт-едукації, факультет образотворчого мистецтва Інституту мистецтв Університету М.Коперника (Торунь, Польща).

© Харківська державна академія дизайну і мистецтв, 2019


ПЕРЕГЛЯНУТИ ЗБІРНИКИ