ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ІННОВАЦІЙНИЙ ДИЗАЙН» .pdf

ЗВІТ Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми «ІННОВАЦІЙНИЙ ДИЗАЙН» .pdf

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СКЛАД ПРАЦІВНИКІВ, що викладають на ОПП «Інноваційний дизайн» .doc

ЕХСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК галузевої експертної ради щодо можливості акредитації ОПП «Станковий живопис» (.pdf)

ЕХСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК щодо ОПП «Інноваційний дизайн» .pdf

РІШЕННЯ за наслідками розгляду акредитаційної справи (.pdf)

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ОПП «Інноваційний дизайн» .pdf

Освітня, організаційна, інформаційна, консультативна та соціальна підтримка здобувачів вищої освіти на ОПП «Інноваційний дизайн»н"

Можлива траєкторія професійної діяльності здобувачів вищої освіти на ОПП «Інноваційний дизайн»

Опитування здобувачів вищої освіти щодо оцінки ОПП «Інноваційний дизайн»

Опитування викладачів кафедри дизайну щодо оцінки ОПП «Інноваційний дизайн»


ЗАЯВА про акредитацію ОПП «Інноваційний дизайн» .pdf

ВІДОМОСТІ про самооцінювання ОПП «Інноваційний дизайн» .pdf

СИЛАБУС

ВІЗУАЛЬНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ КУЛЬТУРИ (.pdf)

ЕКОНОМІКА ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕНЕЖМЕНТ (.doc)

ЕКО ТЕХНОЛОГІЇ (.doc)

ІНОЗЕМНА МОВА В НАУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ (АНГЛІЙСЬКА) (.doc)

ІНОЗЕМНА МОВА В НАУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ (НІМЕЦЬКА) (.doc)

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ (.doc)

КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ (.doc)

КОНЦЕПТУАЛЬНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ОБ'ЄКТІВ (.doc)

МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ (.doc)

МУЛЬТИМЕДІА В ДИЗАЙНІ (.doc)

ПРОЕКТНО-ХУДОЖНІ ЗАСОБИ ВІЗУАЛЬНОЇ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ (.doc)

РИСУНОК ЗА ФАХОМ (.doc)

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ В МИСТЕЦЬКІЙ ШКОЛІ (.doc)

РОБОЧІ ПРОГРАМИ

ЖИВОПИС ЗА ФАХОМ

РИСУНОК ЗА ФАХОМ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ДИПЛОМНОЙ РАБОТИ

МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ

ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА

ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА